Wojciech Janowski

Wojciech Janowski

Powrót do kadry

Specjalizuję się w przetwarzaniu języka naturalnego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz klasycznych metod uczenia maszynowego. Od kilku lat pracuje w firmie VoiceLab w zespole NLP, zajmuje się przede wszystkim rozwojem systemu dialogowego służącego do tworzenia inteligentnych chatbotów i voicebotów. Do tego bierze czynny udział w projekcie NCBIR realizowanym przez firmę VoiceLab.

Absolwent studiów inżynierskich ETI PG na kierunku informatyka, obecnie magistrant studiów magisterskich WMFiI UG na kierunku matematyka teoretyczna. Przez wiele lat czynny członek koła naukowego Gradient PG, które zajmuje się dziedziną sztucznej inteligencji.