Zbigniew Wyszogrocki

Zbigniew Wyszogrocki

Powrót do kadry

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. W roku 2004 uzyskał na tej uczelni stopień doktora nauk technicznych. Ukończył program Executive MBA (GFKM, BCC, Erasmus University Rotterdam) i szereg studiów podyplomowych (ochrona środowiska, organizacja i zarządzanie, turbiny gazowe i układy gazowo-parowe). Zdał egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa. Jest tłumaczem technicznym języka angielskiego i audytorem energetycznym. Autor kilkunastu publikacji naukowo-technicznych dotyczących energetyki oraz licznych opracowań doradczych z zakresu poszanowania energii i optymalizacji zaopatrzenia w media energetyczne. Jest specjalistą w zakresie gospodarki energetycznej, wytwarzania energii (w źródłach konwencjonalnych i odnawialnych), jej przesyłu i dystrybucji oraz efektywnego wykorzystania. Posiada długoletnie doświadczenie zarządcze – zajmował stanowiska kierownicze w spółkach Grupy Energa i Apator. Jest kanclerzem Loży Toruńskiej Business Centre Club.