Zdzisław Kolmaga

Zdzisław Kolmaga

Powrót do kadry

Specjalizuje się w tematyce turkusowych organizacji „bez kierowników”, neurologii i komunikacji, MS Project, Lean, World Class Manufacturing (WCM), Project Management.

Zdobył doświadczenie w zarządzaniu projektami, w różnorodnym środowisku przemysłowym, w szczególności w implementacji komputerowych systemów zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS). Posiada doświadczenie w IT. Planował i realizował projekty budowy fabryk, kontraktował i zarządzał ludźmi zdobywając umiejętności organizacyjne. Posiada doświadczenie we wdrażaniu Lean i WCM zarówno jako konsultant jak i manager. Jako mediator osiągnął sukces podczas przeprowadzania mediacji pomiędzy angielskim inwestorem modernizującym fabrykę czekolady a jego głównym japońskim wykonawcą i szwajcarskim inżynierem budowy, gdzie oprócz umiejętności mediatora bardzo ważne było uwzględnienie różnic kulturowych.

Z wykształcenia jest inżynierem elektrykiem ze specjalnością automatyka i metrologia przemysłowa. Studiował również przez rok fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był studentem Profesora Dr. Hajime Yamashina, współtwórcy Word Class Manufacturing (WCM – Produkcja Klasy Światowej).