Klub Absolwentów MBA GFKM #15

Powrót do aktualności

Zapraszamy na kolejne półotwarte spotkanie Klubu Absolwentów MBA GFKM!

Rozwój Kompetencji Zawodowych #15

Duża część kompetencji zawodowych menedżerów (w zasadzie każdego szczebla) to kompetencje społeczne, osobiste – miękkie, a nie techniczne i specjalistyczne. Ponieważ system edukacyjny kształci raczej wiedzę niż umiejętności, to poziom kompetencji miękkich zależny jest w głównej mierze od „wrodzonych zdolności” i doświadczenia. Te wrodzone zdolności to nieświadome wykorzystywanie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych. Zatem zwiększanie efektywności i dochodzenie do poziomu „świadomej kompetencji” w rozwoju byłoby procesem nabywania umiejętności wykorzystywania zasobów.Taki sposób myślenia może przedstawiać Development Center, jako metodę diagnozowania i kierowania rozwojem, z innej perspektywy. Zamiast diagnozy „braków” czy „obszarów do rozwoju”, diagnozę „zasobów” i „potencjału”.

 • Koncepcja zasobów i korzystanie z niej.
 • Czego łatwiej się nauczyć – nowych rzeczy czy korzystania z istniejących zasobów?
 • Kompetencje pracowników jako zasób Organizacji?
 • Development Center jako sposób na odkrywanie zasobów.

 

GDZIE: Olivia Business Centre, Olivia Gate, wejście B, 3 piętro
O KTÓREJ: 17:00-19:00

ZAPISY: tutaj

Ważne! Pierwszeństwo zapisów mają absolwenci programu Executive MBA w GFKM.

 

PRELEGENCI

Ewa Laus

Ewa Laus

 • Profil Zawodowy
  • psycholog, trener PTP. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego; ukończyła studia podyplomowe –„Comprehensive Business Management Program” (Central Connecticut State University i Uniwersytet Gdański) oraz studia podyplomowe „Coaching – ze specjalizacją coachingu w organizacji” (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej).
  • Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw i banków.
  • Jako coach indywidualny pracuje od 2010 roku. W ostatnim roku zrealizowała ponad 330 godzin coachingu indywidualnego.
  • Wykładowca SWPS Uniwersytet Humanistyczny Wydział Zamiejscowy w Sopocie, prowadzi zajęcia z „Umiejętności psychologicznych – dynamika procesu grupowego” oraz na Studiach Podyplomowych z „Psychologii przywództwa”.
  • Licencja Trenera PTP – rekomendacje I i II stopnia; Dyplom Studiów Podyplomowych Coaching.

   

  Doświadczenie

  • Przeprowadziła ponad 4000 dni szkoleniowych. Specjalizuje się w obszarze związanym z:
   • rozwój kompetencji menedżerskich (przywództwo, komunikacja menedżerska, zarządzanie i budowanie zespołu, motywacja, zarządzanie zmianą, oceny pracowników),
   • Szkolenia ogólnorozwojowe (efektywność osobista, asertywność, komunikacja, zarządzanie stresem, zarządzanie konfliktem, sztuka prezentacji, podejmowanie decyzji),
   • Coaching, zarządzanie coachingowe.
  • Realizuje projekty rozwojowe – pracuje jako asesor w trakcie sesji Development Center, opracowuje narzędzia wykorzystywane w trakcie sesji DC, uczestniczy w opracowywaniu narzędzi badawczych – skal i testów kompetencyjnych.
  • Współpracowała przy tworzeniu standardów obsługi Klienta, budowaniu systemów ocen pracowniczych, programach rozwoju talentów oraz systemów kompetencji (projekt AH 50+, Flextronics, Gemalto, Energa SA, Asseco Poland, Auchan, DHL, PGZ).
  • Współuczestniczyła w tworzeniu i realizacji projektu dla PGZ i Prezesów Spółek współpracujących, związanego z wdrażaniem zmian, tworzeniem misji i wizji organizacji, kształtowaniem kultury organizacyjnej i komunikacją w projekcie zmiany.
  • Tworzy i realizuje projekty rozwojowe dostosowane do kultury organizacyjnej (Volkswagen Poznań).
  • Realizuje coaching indywidualny i grupowy (Volkswagen Poznań, Penta, DKS, PZU SA, PZU Życie, Combidata, Advanced BTL) skoncentrowany na rozwoju kompetencji menedżerskich, budowania i zarządzania zespołami, komunikacji w organizacji.

ZAPISY: tutaj