Lider Etyki i Standardów Ochrony Małoletnich – bezpłatne warsztaty

Powrót do aktualności

Czy wiesz, że zgodnie z nowym prawem każdy podmiot pracujący z dziećmi ma obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich? Wiele liderek i liderów zarządza w szkołach, instytucjach artystycznych, medycznych, turystycznych, sportowych lub związanych z rozwijaniem zainteresowań młodzieży. Dzięki naszym bezpłatnym warsztatom dowiesz się jak wdrażać Standardy Ochrony Małoletnich w swojej organizacji!

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty, podczas których pokażemy jak implementować Standardy Ochrony Małoletnich w Twojej organizacji. Podczas trzech dni szkoleniowych omówimy kwestie związane z etyką i tworzeniem kodeksu etycznego organizacji, poruszymy tematykę działań niepożądanych i procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych oraz kwestii przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz standardów ochrony małoletnich. Liczba miejsc jest ograniczona!

Dla kogo jest ten projekt?

Nasze warsztaty skierowane są przede wszystkim do Liderów i Liderek NGOs, prowadzących działalność oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, w których przebywają lub mogą przebywać dzieci. Chcemy pomóc działaczom i działaczkom społecznym w przystosowaniu do nowych wymagań i zapewnić im wysokiej jakości wiedzę oraz umiejętności praktyczne, które pozwolą im na kontynuowanie ich pracy.

Jaki jest cel warsztatów?

Celem projektu jest przede wszystkim zapoznanie uczestników szkolenia z aktualizacją standardów ochrony małoletnich, wyjaśnienie obowiązujących wymagań wobec NGOs (i nie tylko) oraz umożliwienie im zdobycia umiejętności tworzenia dokumentów i procedur gwarantujących ochronę oraz dostarczenie wiedzy na temat roli instytucji w zapobieganiu działaniom niepożądanym, w tym działań profilaktycznych i etyki prowadzenia biznesu oraz reagowania w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia dziecka.

Program warsztatów

Dzień 1 | 17.04

Przeciwdziałanie Mobbingowi i Dyskryminacji | dr n. pr. Grzegorz Ilnicki

 • podstawowe definicje i pojęcia z zakresu mobbingu, dyskryminacji i zachowań niepożądanych
 • przygotowanie do analizy organizacji pod kątem przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji
 • omówienie formalnych kwestii przygotowania i wdrożenia polityk i procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych
 • struktura Polityki Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji – jak krok po kroku przejść proces tworzenia
 • sposoby wdrażania i monitorowania działań i procedur oraz rozwiązywania i zapobiegania konfliktom

Dzień 2 | 18.04

Standardy Ochrony Małoletnich | Aurelia Jankowska

 • czym są Standardy Ochrony Małoletnich
 • jakie mają pełnić funkcje w organizacjach i instytucjach
 • jak przygotować się do wprowadzenia ich w organizacji
 • struktura Polityki Ochrony Dzieci – jak krok po kroku przejść proces tworzenia polityki w organizacji

Dzień 3 | 19.04

Etyka i Kodeks Etyczny Organizacji | Wojciech Parteka

 • wprowadzenie: czym jest etyka?
 • etyka w praktyce zarządzania: dylematy etyczne i czy etyka się opłaca?
 • wyzwania etyczne
 • etyka a zaangażowanie pracownika
 • warsztat z samodzielnego tworzenia Kodeksu Etyki

Warunki udziału i zapisy

Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny, a liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku braku miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji kandydatów, dbając o zapewnienie udziału jak najszerszej reprezentacji instytucji, które wyrażą chęć udziału. Uczestnicy i uczestniczki, które wezmą udział we wszystkich trzech dniach szkolenia otrzymają certyfikaty uczestnictwa. Więcej informacji w Regulaminie. Wszystkie trzy dni warsztatów odbędą się w Hotelu Novotel (Gdańsk, ul. Pszenna 1) w godzinach 8:30–16:30.

17-19 kwietnia 2024 roku

Zapisz się
Grzegorz Ilnicki
Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, zatrudnienia cywilnego oraz prawa kontraktowego. W ramach swojej praktyki sądowej posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych m.in. z dyskryminacją w zatrudnieniu, mobbingiem i molestowaniem seksualnym, zwolnieniami, czasem pracy, wynagrodzeniami za pracę...
Wojciech Parteka
Specjalizuje się w szkoleniach dedykowanych kadrze kierowniczej średniego i wyższego szczebla – w zagadnieniach związanych z przywództwem. Jest certyfikowanym Trenerem Leadership Pipeline Institute oraz facylitatorem Runów Biznesu. Posiada prawie 20-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych min. w bankach z kapitałem...
Aurelia Jankowska
Koordynatorka Centrum Pomocy Dzieciom FDDS w Starogardzie Gdańskim, pedagożka, trenerka. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami doświadczającymi przemocy, członkini Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.