Lider w drodze po rozwój

Powrót do aktualności

Rozwój kompetencji lidera wymaga samoświadomości i odwagi, doskonalenia mocnych i wzmocnienia słabych stron, ambitnej wizji i strategii własnej drogi zawodowej. Aktualna sytuacja nigdy bardziej nie była wymagająca dla liderów. Niejednoznaczne warunki, niepewna przyszłość, zarządzanie zespołem w nowej formule, wymagają elastycznej postawy i otwartości na zmianę i rozwój. Jaką wiedzę i kompetencje powinien rozwijać nowoczesny lider? Na czym się skupić? Jak wzmocnić i przyspieszyć własną karierę zawodową?

Dzięki spotkaniu:

  • dowiesz się, jak rozwijać kompetencje przywódcze
  • poznasz trzech czołowych trenerów oraz trzy różne obszary, które są kluczowe dla tworzenia przyszłości
  • dowiesz się, kiedy jest najlepszy czas na podjęcie programu Executive MBA

Program

  • Spotkanie z Prezesem GFKM – Andrzejem Popadiukiem o rozwoju lidera
  • Poznasz naszych trenerów: Jarosław Bogusz, Maciej Sowiński, Tomasz Wrzesiewski oraz trzy obszary wiedzy: zarządzanie strategiczne, zarządzanie finansami, zarządzanie projektami
  • Uzyskasz odpowiedź na pytania dotyczące Programu Executive MBA

Jarosław Bogusz
Program szczególnie polecany grupie menedżerów najwyższego i średniego szczebla organizacji, którzy w swojej pracy odpowiedzialni są za strategiczne zarządzanie organizacją oraz inicjowanie i wprowadzanie zmian na poziomie strategicznym i operacyjnym, a także uczestniczą we wdrażaniu zmian organizacyjnych oraz przeprowadzają swoich pracowników przez proces zmian w organizacji.

Istotą zarządzania strategicznego jest umiejętność projektowania i implementacji strategii. Wytycza ona na wiele lat kierunki i reguły działania firmy. Pozwala na optymalne wykorzystywanie posiadanych zasobów i możliwości rozwoju w trudnym, konkurencyjnym otoczeniu. Kierownictwo firmy odpowiada za stworzenie strategicznej wizji firmy, rynku i konkurentów w przyszłości. Musi więc w miarę trafnie przewidzieć jak zmieni się zapotrzebowanie rynku, czy pojawią się nowe produkty, technologie, metody i strategie marketingowe, nowe kwalifikacje czy umiejętności pracowników.

Maciej Sowiński
Ryzyko jest nieodzownym elementem naszego życia. Stawiamy sobie różne cele i dążymy do ich realizacji, jednak zdajemy sobie sprawę, że odniesienie sukcesu nie jest pewne. Niestety, nie umiemy przewidywać przyszłości. Biznes to chyba jedna z najbardziej ryzykownych dziedzin naszego życia. Jak pokazuje praktyka, spektakularne sukcesy pojawiają się tam, gdzie ryzyko jest najwyższe. Spektakularne porażki – również. Czy jesteśmy w stanie wyeliminować ryzyko? Nie, ale podejmując decyzje biznesowe powinniśmy mieć świadomość ryzyka jakie jest z nimi związane.  Identyfikacja ryzyka to dopiero początek. By ryzykiem zarządzać powinniśmy je przeanalizować, a następnie zmierzyć. To pozwoli je zhierarchizować, a następnie zaplanować i wdrożyć działania w stosunku do nich, by zmienić poziom ekspozycji na nie do takiego, jaki jesteśmy w stanie zaakceptować. Celem zajęć „Systemowe Zarządzanie Ryzykiem” jest zaprezentowanie usystematyzowanego podejścia do zarządzania ryzykiem w biznesie, bazującego na praktyce i najlepszych praktykach stosowanych w tym obszarze na świecie.

Tomasz Wrzesiewski

Przedmiotem seminarium „Zarządzanie projektami” w programie MBA Executive jest przedstawienie uczestnikom skutecznego sposobu wdrożenia lub usprawnienia sposobu zarządzania projektami w firmie, by móc osiągać zamierzone cele. W przeciwieństwie do tradycyjnych szkoleń z tego zakresu, skupiających się na prezentacjach meandrów metodyk projektowych, koncentrujemy się na wypracowaniu z uczestnikami prawdziwej ścieżki wdrożeniowej w obszarze planowania, uruchomienia, monitorowania i wprowadzania zmian w projektach. Udowadniamy również, że w zarządzaniu projektami nie ma jednej, najlepszej drogi – standardowe rozwiązania dają również standardowe (czyli słabe) wyniki. Wszystko poparte realnymi przykładami z wdrożeń prowadzącego, realizowanych między innymi w Polsce, Serbii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie.

 

18 czerwca, godz. 18:00-19:30

ZAPISZ SIĘ