Lider w drodze po rozwój

Powrót do aktualności

Rozwój kompetencji lidera wymaga samoświadomości i odwagi, doskonalenia mocnych i wzmocnienia słabych stron, ambitnej wizji i strategii własnej drogi zawodowej. Aktualna sytuacja nigdy bardziej nie była wymagająca dla liderów. Niejednoznaczne warunki, niepewna przyszłość, zarządzanie zespołem w nowej formule, wymagają elastycznej postawy i otwartości na zmianę i rozwój. Jaką wiedzę i kompetencje powinien rozwijać nowoczesny lider? Na czym się skupić? Jak wzmocnić i przyspieszyć własną karierę zawodową?

Dzięki spotkaniu:

  • dowiesz się, jak rozwijać kompetencje przywódcze
  • poznasz trzech czołowych trenerów oraz trzy różne obszary, które są kluczowe dla tworzenia przyszłości
  • dowiesz się, kiedy jest najlepszy czas na podjęcie programu Executive MBA

Program

  • Spotkanie z Prezesem GFKM – Andrzejem Popadiukiem o rozwoju lidera
  • Poznasz naszych trenerów: Tomasz Kalinowski, Tomasz Owczarek, Lucjan Śledź oraz trzy obszary wiedzy: biznes globalny, psychologię biznesu, finanse
  • Uzyskasz odpowiedź na pytania dotyczące Programu Executive MBA

Tomasz Kalinowski

Przedmiotem seminarium „Biznes globalny” w programie MBA jest pokazanie „twardych” i „miękkich” aspektów prowadzenia działalności gospodarczej przez polskie firmy w układzie międzynarodowym. Koncentrujemy się na otoczeniu gospodarczym Polski z jej najważniejszymi partnerami we współpracy gospodarczej w układzie handlowym i inwestycyjnym. Jest ono bardzo zróżnicowane, podlega szybkim zmianom, a w dodatku otaczają nas kultury biznesowe wyraźnie odmienne od polskiej. Bardzo ważnym walorem tych zajęć jest narracja oparta o konkretne przykłady, wynikające z 12-letniego doświadczenia prowadzącego jako dyplomaty ekonomicznego u najważniejszego partnera gospodarczego Polski, jakim są Niemcy.

Tomasz Owczarek

Psychologia w biznesie, czyli jakie są realne możliwości jej wykorzystania w zarządzaniu – jakie płonne nadzieje niesie ze sobą, a jakie działania są skuteczne. Jak menedżer może skorzystać ze współczesnej wiedzy psychologicznej w codziennych wyzwaniach zarządczych. Czy rola i zadania lidera zmienią się w nowej rzeczywistości. Program jest okazją do określenia własnej nowoczesnej roli przywódczej w przedsiębiorstwie.

Lucjan Śledź

Program jest adresowany do osób pełniących funkcje kierownicze i aspirujących do wyższego szczebla menedżerskiego. Obejmuje między innymi takie obszary, jak zarządzanie finansowe, finansowa ocena projektów inwestycyjnych, rachunkowość zarządcza, controlling, matematyka finansowa. Rozwija umiejętności posługiwania się pojęciami z dziedziny finansów, pozwala na konstruowanie prostych i rozbudowanych modeli finansowych, których umiejętne wykorzystywanie wspomaga optymalne i odpowiedzialne podejmowanie decyzji operacyjnych i strategicznych.

Nauczysz się interpretować sprawozdania finansowe, wskaźniki oraz oceniać projekty inwestycyjne z punktu widzenia ich opłacalności.

 

22 maja, godz. 18:00-19:30

ZAPISZ SIĘ