Executive MBA online

O Programie

Dlaczego program Executive MBA?

Program Executive Master of Business Administration to interdyscyplinarny, nowoczesny program menedżerski rozwijający wszechstronne kompetencje zarządzania. Dostarcza kompletnej wiedzy biznesowej, doskonali kluczowe umiejętności menedżerskie, przygotowuje do skutecznego działania w dynamicznym środowisku gospodarczym. Kształci profesjonalnych, innowacyjnych, odpowiedzialnych menedżerów i liderów umiejętnie zarządzających zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw.

Dlaczego Executive MBA w GFKM?

Program EMBA GFKM jest ceniony za unikalną wartość praktyczną, wysokie walory merytoryczne i dynamiczne metody dydaktyczne. Zajęcia prowadzone są przez praktyków, ekspertów, doświadczonych trenerów biznesu. Kładą nacisk na praktykę zarządzania, doskonalenie warsztatu menedżerskiego, rozwijanie potencjału przywódczego. Interaktywny charakter zajęć mobilizuje do wdrażania nowych umiejętności w codziennej praktyce zawodowej.

 

Program EMBA GFKM jest nieustannie wzbogacany i unowocześniany. Jest źródłem aktualnej światowej wiedzy, wartościowych inspiracji i nowych perspektyw. Prezentuje aktualne zjawiska gospodarcze i kluczowe mechanizmy rynkowe, a także przyszłe trendy i scenariusze zmian. Przygotowuje do skutecznego zarządzania w dynamicznych warunkach rynkowych. Interaktywna formuła sesji oraz udział doświadczonych menedżerów z wielu branż tworzą przestrzeń wymiany doświadczeń, najlepszych praktyk i kreatywnych rozwiązań.

 

Uzyskanie dyplomu MBA GFKM potwierdza posiadanie najwyższych kompetencji profesjonalnego zarządzania. Jest elementem marki osobistej menedżera, świadectwem jego kwalifikacji i osiągnięć. To znak najwyższej jakości w dziedzinie kompetencji zarządczych. Wieloletnie doświadczenie GFKM, międzynarodowe standardy oraz nowoczesny, praktyczny charakter programu sprawiają, że dyplom EMBA GFKM jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i prestiżowych. Absolwenci Programu EMBA GFKM zajmują wysokie stanowiska kierownicze w polskim i międzynarodowym biznesie. Udział w programie i jego ukończenie otwiera nowe możliwości i perspektywy zawodowe.

Dlaczego Executive MBA GFKM online?

Formuła online Executive MBA pozwala na wygodne uczestnictwo w programie z dowolnej lokalizacji. Zajęcia odbywają się w czasie realnym (synchronicznie), umożliwiając aktywny udział i interakcję z prowadzącymi oraz uczestnikami. Praca w zespołach zadaniowych, prowadzenie projektów grupowych, podejmowanie decyzji w grach strategicznych rozwijają kompetencje potrzebne w nowej, zdalnej rzeczywistości kierowniczej. Doświadczenie GFKM w prowadzeniu programów online oraz opinie ich uczestników gwarantują wyjątkową wartość programu.

Opinie absolwentów

„O tym, że program Executive MBA w GFKM pozwala na poszerzenie wiedzy biznesowej i umiejętności strategicznego myślenia mówią wszyscy. Dla mnie najważniejsze było sprawdzenie tego w praktyce, kiedy zaproponowano mi rozwój firmy na trudnym rynku – Ukrainie. Budowanie właściwych struktur czy też ich usprawnianie, oraz wyznaczenie odpowiedniej strategii to duże wyzwanie. Staje się to łatwiejsze, gdy jest się absolwentem MBA GFKM.

Rozpoczynając Executive MBA nie miałem do końca świadomości, jak ważna jest wymiana doświadczeń – zarówno z prowadzącymi, jak i współuczestnikami. Program Executive MBA ugruntowały oraz wzbogaciły moją wiedzę na temat funkcjonowania skutecznego menedżera.

Polecam wszystkim program Executive MBA w GFKM. Wszystkim, którym zależy na własnym rozwoju oraz na najcenniejszym aspekcie – wymianie doświadczeń z osobami pracującymi w bardzo różnorodnych branżach”.

- Wojciech Maciejewski, Dyrektor Zarządzający KONE Ukraina; Dyrektor ds. Rozwoju KONE Polska

„W czasie rozpoczęcia proramu Executive MBA w GFKM objęłam stanowisko kierownika wydziału, którego kompetencje nie były precyzyjnie określone, a wykonywane zadania w ramach jednego procesu były rozproszone w całej organizacji. Dotychczasowe procesy wymagały ułożenia i ujednolicenia. Wiedza oraz umiejętności, które pozyskałam w trakcie MBA, pozwoliły mi na sprawne przeprowadzenie założonych zmian, które zakończyły się pełnym sukcesem. A to dopiero początek wprowadzania w życie nauki zdobytej podczas studiowania. Co równie ważne, poznałam wspaniałych ludzi, którzy chętnie dzielili się swoim doświadczeniem i z którymi utrzymuję kontakt do dziś”.

- Marta Popek, Kierownik Wydziału Zarządzania Umowami, Energa Obrót SA

Program

Informacje organizacyjne

Program trwa 3 semestry (1,5 roku, 22 zjazdy)

  Zajęcia odbywają się co trzy tygodnie podczas 2-dniowych sesji (sobota-niedziela) w godzinach:

 • Sobota: 08:30-16:30
 • Niedziela: 08:30-16:30

Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2024 roku.

Zajęcia odbywają się online.

Forma zajęć
 • prezentacje
 • case studies (studia przypadku)
 • gry decyzyjne
 • symulacje
 • dyskusje
 • ćwiczenia
 • wykłady interaktywne

Semestr I

Przedmiot Zaliczenie Godziny
Podstawy prawa gospodarczego PK 9
Elementy prawa międzynarodowego A 9
Zarządzanie strategiczne E 18
Zarządzanie strategiczne c.d. E 9
Ekonomiczne aspekty zarządzania A 9
Zachowania w organizacji A 18
Zintegrowana symulacyjna gra biznesowa A 18
Przywództwo i kierowanie zespołem A 9
Wystąpienia publiczne i sztuka prezentacji A 9
Rachunkowość zarządcza PK 18
Razem 126
E
Egzamin pisemny
PK
Praca kontrolna
PG
Projekt grupowy
A
Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Semestr II

Przedmiot Zaliczenie Godziny
Zarządzanie marketingowe PK 18
Strategie personalne E 18
Strategie personalne c.d. E 9
Zarządzanie różnorodnością A 9
Zarządzanie procesami i jakością PG 18
Zarządzanie projektami PG 18
Zarządzanie finansowe E 18
Zarządzanie finansowe c.d. E 9
Etyka w biznesie A 9
Razem 126
E
Egzamin pisemny
PK
Praca kontrolna
PG
Projekt grupowy
A
Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Semestr III

Przedmiot Zaliczenie Godziny
Metodologia projektu dyplomowego A
Systemy informacyjne biznesu PG 18
Poziomy Przywództwa Zorientowanego na Rezultaty A 18
Zarządzanie innowacjami A 18
Negocjacje w biznesie A 18
Psychologiczne aspekty zarządzania A 18
Biznes globalny. Różnice kulturowe PG 18
Zaawansowane zarządzanie finansowe A 18
Gra strategiczna A 18
Konsultacje dyplomowe 18
Razem 162
E
Egzamin pisemny
PK
Praca kontrolna
PG
Projekt grupowy
A
Aktywne uczestnictwo w zajęciach
Razem 414

Kadra

Rekrutacja

Rekrutacja trwa!

Rekrutacja trwa do 2 czerwca 2024 r.!

Warunki przyjęcia do programu Executive MBA

Warunki przyjęcia do programu Executive MBA:

 • Ukończone studia wyższe
 • Minimalne doświadczenie kierownicze: 3 lata
 • Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
Proces rekrutacji

Aby zakwalifikować się do programu należy:

 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy
 • Przesłać dokumenty (kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 300 zł (plus 23% VAT)
 • Odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie uzgodniony po weryfikacji dokumentów
Dyplom

Po ukończeniu programu Executive MBA słuchacze otrzymują dyplom Executive MBA podpisany przez instytucje partnerskie :

 • Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów
 • Uniwersytet Gdański

FAQ

Czy można przystąpić do kwalifikacji legitymując się dyplomem licencjata?

Istnieje możliwość przystąpienia do kwalifikacji z dyplomem licencjata, jednak kandydat musi posiadać szczególnie bogate doświadczenie zawodowe i kierownicze.

Czy program należy ukończyć w ciągu trzech lat?

Oferowany przez nas program obliczony jest na trzy semestry (półtora roku). W trakcie realizowania programu Executive MBA dopuszczalne są przerwy, jednak od momentu rozpoczęcia programu Executive MBA do uzyskania dyplomu nie mogą upłynąć więcej niż 3 lata.

W jaki sposób pobierane jest czesne i czy pozostaje ono niezmienne przez cały okres nauki?

Czesne należy uiścić każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnego semestru. Zarząd GFKM zastrzega sobie możliwość jednorazowej podwyżki o wskaźnik inflacji po pierwszym roku studiów w przypadku, jeśli przekroczy ona 2% w skali roku.

Jakie usługi edukacyjne obejmuje czesne?

W ramach wniesionego czesnego słuchacze programu Executive MBA uzyskują prawo do uczestnictwa w zajęciach, konsultacjach oraz otrzymania materiałów dydaktycznych oraz podręczników.

Jak często odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu podczas 2-dniowych sesji (sobota-niedziela) w godzinach:

Sobota: 08:30-16:30
Niedziela: 08:30-16:30

W jakiej formie są prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej. Program obejmuje interaktywne wykłady, ćwiczenia, prace nad przypadkami, prezentacje, gry menedżerskie, zadania zespołowe i warsztaty.

Co to jest projekt dyplomowy?

Projekt dyplomowy jest indywidualną pracą zawierającą samodzielne rozwiązanie praktycznego problemu ze sfery zarządzania. Projekt dyplomowy jest przygotowywany pod opieką promotora w ramach 3 semestru programu.

Na czym polega procedura kwalifikacyjna?

Proces wygląda następująco:
1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego
2. Przesłanie dokumentów (kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o zatrudnieniu)
3. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł (plus 23% VAT)
4. Po weryfikacji dokumentów, zostaje uzgodniony termin rozmowy kwalifikacyjnej

Czy udokumentowany okres zatrudnienia krótszy niż dwa lata dyskwalifikuje kandydata?

Kandydat powinien posiadać co najmniej trzy lata udokumentowanej praktyki zawodowej. W szczególnych przypadkach decyzję podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

Czy jest możliwe uczestniczenie w Programie MBA w trybie indywidualnym?

Regulamin programu Executive MBA nie przewiduje tzw. indywidualnego toku studiów.

Jaki jest charakter dyplomu przyznawanego absolwentom programu MBA?

Absolwenci programu Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów otrzymują dyplom podpisywany przez 2 współpracujące instytucje:

 • Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów
 • Uniwersytet Gdański

Dyplom ten stanowi potwierdzenie, że absolwent programu zdobył wiedzę i umiejętności w pełni porównywalne z zakresem programów Executive MBA na świecie. Informacja powyższa jest istotną przesłanką dla pracodawców podejmujących decyzje o zatrudnianiu i awansach pracowników.

Cena

CENA ZA UDZIAŁ W PROGRAMIE ONLINE EXECUTIVE MBA:

Cena za program Cena za semestr
Płatność jednorazowa 29 900 zł
Płatność w 3 ratach semestralnych 31 650 zł 10 550 zł

 

 • Ceny netto. Do wszystkich cen należy doliczyć 23% VAT
 • W przypadku płatności w 3 ratach semestralnych wpłata za każdy semestr wnoszona jest przed rozpoczęciem danego semestru
 • Osoby, które zarekomendują do udziału w programie innego uczestnika uzyskują prawo do 5% zniżki! Szczegóły u koordynatora programu

ZOBACZ FORMY DOFINANSOWAŃ

Dane do przelewu

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów Pekao S.A., IV O/Gdańsk,

54124012711111000014915637

Numer NIP: 584-030-46-15

Formularz zgłoszeniowy

Osoby zainteresowane udziałem w programie i spełniające kryteria prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Kontakt

Halina Frątczak

Dyrektor ds. Organizacji MBA
Tel.: +48 58 558 58 58 wew. 310
Tel. kom.: +48 600 095 672
E-mail: h.fratczak@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie programu Executive MBA? Napisz do nas
Back to top