Sektor Hotelarski

O Programie

Dlaczego program Executive MBA?

Program Executive Master of Business Administration to interdyscyplinarne studia integrujące kompetencje z zarządzania, prawa, finansów oraz umiejętności miękkich, które pomagają w zdobyciu, uporządkowaniu i pogłębieniu umiejętności menedżerskich. Takich możliwości nie dają inne studia.

Program Executive MBA to przepustka do najnowszej  i praktycznej wiedzy przekazywanej przez ekspertów – praktyków, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w swojej specjalizacji. Wszystkie zajęcia kładą nacisk na aspekt praktyczny, tak aby uczestnicy mogli wdrożyć najnowsze rozwiązania i metody pracy do codziennych obowiązków. Nasi trenerzy, z racji swojego doświadczenia zawodowego oraz w zakresie prowadzenia zajęć sprawiają, że „trudne” zajęcia stają się zrozumiałe i ciekawe. Wykorzystują m.in. interaktywne metody nauczania, w trakcie zajęć tworzą przestrzeń wymiany doświadczeń i poglądów, prezentują i angażują uczestników w analizę case studies. Ćwiczenia, warsztaty i swobodna wymiana doświadczeń i opinii czynią nasz program wyjątkowym.

Program Executive Master of Business Administration to esencja wiedzy o współczesnym funkcjonowaniu przedsiębiorstw w dynamicznie zmieniającym się i wysoce wymagającym i konkurencyjnym otoczeniu, którą powinien posiadać każdy menedżer i przedsiębiorca.

Ukończenie programu z dyplomem Executive Master of Business Administration budzi zaufanie wśród pracodawców, jest synonimem bardzo szerokiej i praktycznej wiedzy biznesowej. To jak znak najwyższej jakości w edukacji.

Program Executive MBA otwiera możliwości na nową, lepszą pracę już w trakcie trwania studiów. Nowe przyjaźnie zawarte podczas zajęć kiełkują i znajdują wspólną przestrzeń dialogu również w relacjach biznesowych. Program Executive MBA to ugruntowanie pozycji na rynku pracy i potwierdzenie wysokich kompetencji.

Najlepszą motywacją do podjęcia studiów to przekrojowa, praktyczna wiedza oraz chęć rozwoju. Wzrost wynagrodzenia po studiach Executive MBA to przyjemny bonus.

Menedżerowie z dyplomem Executive MBA zarabiają średnio trzy razy więcej niż osoby z tytułem magistra co wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak.

Dlaczego Executive MBA w GFKM?

Program Executive MBA jest realizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz jest walidowany przez IAE Aix–Marseille Graduate School of Management .

Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille – IAE Aix–Marseille Graduate School of Management jest czołową francuską szkołą biznesu.

IAE specjalizuje się w studiach podyplomowych dla biznesu (20% studiujących to studenci zagraniczni z 50 krajów) i oferuje 3 programy MBA, w tym jeden międzynarodowy we współpracy z 5 europejskimi uczelniami. Posiada 2 międzynarodowe akredytacje dla Programów MBA – EQUIS wydawany przez European Foundation for Management Development  i akredytację The Association of MBAs.

 

Dlaczego warto u nas?

 1. W opinii uczestników i pracodawców jest to jeden z najbardziej praktycznych programów Executive MBA w Polsce.
 2. Nasza kadra to trenerzy biznesu, eksperci w dziedzinie hotelarstwa.
 3. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu metodologii ABL (Activity Based Learning – warsztatu partycypacyjnego).
 4. Interaktywna forma zajęć.
 5. Profesjonalne materiały i podręczniki prezentujące najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zarządzania.
 6. W trakcie trwania studiów uczestnicy mają możliwość wyjazdu na sesję zajęciową na uczelni zagranicznej – RSM Erasmus oraz możliwość wzięcia udziału w wybranych sesjach Executive MBA Porto Business School w ramach programu wymiany uczestników.
 7. Po ukończeniu programu Executive MBA istnieje możliwość wstąpienia do Klubu Absolwentów MBA GFKM. Organizowane są regularne spotkania, wyjazdy, wykłady i warsztaty.

Korzyści programu Executive MBA w sektorze hotelarskim

Udział w Executive MBA dla Sektora Hotelarskiego zapewni:

 • kompetencje potrzebne do skutecznego zarządzania w obecnych warunkach rynkowych w przedsiębiorstwach hotelarskich,
 • umiejętność przewidywania trendów ekonomicznych, identyfikowania szans rynkowych, podejmowania trafnych decyzji biznesowych, usprawniania funkcjonowania hoteli,
 • wiedzę o najnowszych rozwiązaniach organizacyjnych, rynkowych i technologicznych w branży hotelarskiej,
 • możliwość wymiany doświadczeń, wypracowania praktycznych rozwiązań, nawiązania relacji z przedstawicielami wiodących sieci hotelowych,
 • bogate materiały szkoleniowe, nowoczesne formy szkolenia, kontakt z ekspertami zarządzania i hotelarstwa,
 • dynamiczne środowisko mobilizujące do rozwoju własnych kompetencji w gronie wyróżniających się menedżerów branży hotelarskiej.

Poszczególne przedmioty uwzględniają specyfikę hotelarstwa w zakresie treści zajęć, ćwiczeń, analizy przypadków, tematów prac kontrolnych, egzaminów oraz prac dyplomowych. Dotyczy to w szczególności przedmiotów Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii, Zarządzanie marketingowe, Turystyka i hotelarstwo jako biznes globalny, Zarządzanie ryzykiem w hotelarstwie. Zajęcia prowadzone przez praktyków biznesu, specjalistów rynku hotelarskiego, wykładowców GFKM i partnerskich uczelni. Uczestnicy otrzymają bogate materiały szkoleniowe, dogodny harmonogram studiów, pełne wsparcie merytoryczne i organizacyjne podczas całego Programu.

Opinie absolwentów

“O tym, że program Executive MBA w GFKM pozwala na poszerzenie wiedzy biznesowej i umiejętności strategicznego myślenia mówią wszyscy. Dla mnie najważniejsze było sprawdzenie tego w praktyce, kiedy zaproponowano mi rozwój firmy na trudnym rynku – Ukrainie. Budowanie właściwych struktur czy też ich usprawnianie, oraz wyznaczenie odpowiedniej strategii to duże wyzwanie. Staje się to łatwiejsze, gdy jest się absolwentem MBA GFKM.

Rozpoczynając Executive MBA nie miałem do końca świadomości, jak ważna jest wymiana doświadczeń – zarówno z prowadzącymi, jak i współuczestnikami. Program Executive MBA ugruntowały oraz wzbogaciły moją wiedzę na temat funkcjonowania skutecznego menedżera.

Polecam wszystkim program Executive MBA w GFKM. Wszystkim, którym zależy na własnym rozwoju oraz na najcenniejszym aspekcie – wymianie doświadczeń z osobami pracującymi w bardzo różnorodnych branżach”.

Wojciech Maciejewski, Dyrektor Zarządzający KONE Ukraina; Dyrektor ds. Rozwoju KONE Polska

“W czasie rozpoczęcia proramu Executive MBA w GFKM objęłam stanowisko kierownika wydziału, którego kompetencje nie były precyzyjnie określone, a wykonywane zadania w ramach jednego procesu były rozproszone w całej organizacji. Dotychczasowe procesy wymagały ułożenia i ujednolicenia. Wiedza oraz umiejętności, które pozyskałam w trakcie MBA, pozwoliły mi na sprawne przeprowadzenie założonych zmian, które zakończyły się pełnym sukcesem. A to dopiero początek wprowadzania w życie nauki zdobytej podczas studiowania. Co równie ważne, poznałam wspaniałych ludzi, którzy chętnie dzielili się swoim doświadczeniem i z którymi utrzymuję kontakt do dziś”.

Marta Popek, Kierownik Wydziału Zarządzania Umowami, Energa Obrót SA

Program

Informacje organizacyjne

Studia trwają 4 semestry (2 lata, 21 zjazdów)

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu podczas 3-dniowych sesji (piątek-niedziela) w godzinach:

 • Piątek: 11:00 – 19:00
 • Sobota: 08:30 – 16:30
 • Niedziela: 08:30 – 16:30

Miejsce zjazdów:

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa

ul. Miszewskiego 12/13, Gdańsk

Forma zajęć

 • case studies,
 • gry decyzyjne i symulacyjne,
 • wykłady,
 • ćwiczenia.
Semestr I144
PrzedmiotZaliczenieGodziny
Zintegrowana symulacyjna gra biznesowaA27
Zarządzanie strategiczneE27
Zachowania w organizacjiPK, E18
Ekonomiczne aspekty zarządzaniaPK, E18
Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomiiPK, E36
Statystyka w biznesieA9
Turystyka i Hotelarstwo jako biznes globalnyA9
E
egzamin pisemny
PK
praca kontrolna
GPD
grupowy projekt doradczy
A
aktywne uczestnictwo w zajęciach
Semestr II144
PrzedmiotZaliczenieGodziny
Umiejętności przywódcze i kierowniczeA18
Rachunkowość zarządczaPK,E27
Zarządzanie procesami i jakościąPK27
Zarządzanie finansowePK, E27
Zarządzanie marketingowePK, E36
Metodologia projektu dyplomowegoA9
E
egzamin pisemny
PK
praca kontrolna
GPD
grupowy projekt doradczy
A
aktywne uczestnictwo w zajęciach
Semestr III162
PrzedmiotZaliczenieGodziny
Zarządzanie informatyczne w sektorzePK18
Zarządzanie zasobami ludzkimiPK, E36
Zarządzanie projektamiE18
Biznes globalnyPK27
Etyka w biznesiePK, E9
Zarządzanie różnorodnościąPK18
Prawo w turystyce i hotelarstwiePK, E27
Zarządzanie ryzykiem w hotelarstwiePK, E36
E
egzamin pisemny
PK
praca kontrolna
GPD
grupowy projekt doradczy
A
aktywne uczestnictwo w zajęciach
Semestr IV135
PrzedmiotZaliczenieGodziny
Gra strategicznaA27
Prawo gospodarcze i elementy prawaPK18
Przedmiot do wyboru – Ochrona środowiska w hotelarstwieA18
Przedmiot do wyboru – Funkcjonowanie sieciA18
Przedmiot do wyboru – Negocjacje w biznesie*A18
Przedmiot do wyboru – PrzedmiotA18
Projekty dyplomowe – konsultacjeA18
E
egzamin pisemny
PK
praca kontrolna
GPD
grupowy projekt doradczy
A
aktywne uczestnictwo w zajęciach
Razem585

Rekrutacja

Warunki przyjęcia do programu Executive MBA

 • Ukończone studia wyższe
 • Minimalne doświadczenie kierownicze: 3 lata
 • Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

Proces rekrutacji

Rekrutacja do programu Executive MBA dla Sektora Hotelarskiego trwa do 30 czerwca 2020 r.

Aby zakwalifikować się do programu należy:

 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy
 • Przesłać dokumenty (kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Po weryfikacji dokumentów zostanie uzgodniony termin rozmowy kwalifikacyjnej

Dyplom

Po pomyślnym ukończeniu programu słuchacze otrzymują dyplom Executive MBA podpisany przez wszystkie partnerskie instytucje:

 • IAE Aix–Marseille Graduate School of Management
 • Wyższą Szkołę Turystyki i Hotelarstwa
 • Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów

Wraz z dyplomem ukończenia programu Executive MBA przyznawanego przez GFKM absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych WSTIH.

Formularz zgłoszeniowy

Osoby zainteresowane udziałem w programie i spełniające kryteria prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy

FAQ

Czy można przystąpić do kwalifikacji legitymując się dyplomem licencjata?

Istnieje możliwość przystąpienia do kwalifikacji tylko z licencjatem, jednak kandydat musi posiadać szczególnie bogate doświadczenie zawodowe.

Czy program należy ukończyć w ciągu trzech lat?

Oferowany przez nas program obliczony jest na cztery semestry (dwa lata). W trakcie programu dopuszczalne są przerwy, jednak od momentu rozpoczęcia programu Executive MBA do uzyskania dyplomu nie może upłynąć więcej niż 3 lata.

W jaki sposób pobierane jest czesne i czy pozostaje ono niezmienne przez cały okres nauki?

Czesne należy uiścić każdorazowo na początku każdego rozpoczynającego się semestru. Zarząd GFKM zastrzega sobie możliwość jednorazowej podwyżki o wskaźnik inflacji po pierwszym roku programu.

Czy istnieje możliwość wpłaty czesnego na raty?

Czesne za semestr powinno być wniesione w całości przed rozpoczęciem każdego semestru. W uzasadnionych przypadkach Zarząd GFKM może wyrazić, po złożeniu pisemnej prośby, zgodę na wpłatę czesnego w ratach.

Jakie usługi edukacyjne obejmuje czesne?

W ramach wniesionego czesnego słuchacze programu Executive MBA uzyskują prawo do uczestnictwa w zajęciach, konsultacjach i otrzymują materiały dydaktyczne oraz podręczniki.

Jak często odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu podczas 3-dniowych sesji (piątek-niedziela) w godzinach:

Piątek: 11:00 – 19:00
Sobota: 08:30 – 16:30
Niedziela: 08:30 – 16:30

W jakiej formie są prowadzone zajęcia?

Program obejmuje interaktywne wykłady, ćwiczenia, prace nad przypadkami, prezentacje, gry menedżerskie, warsztaty oraz seminaria.

Co to jest projekt dyplomowy?

Projekt dyplomowy jest indywidualną pracą zawierającą samodzielne rozwiązania praktycznego problemu ze sfery zarządzania.

Na czym polega procedura kwalifikacyjna?

Proces wygląda następująco:

 1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy
 2. Przesłanie dokumentów (kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o zatrudnieniu, zdjęcie legitymacyjne)
 3. Po weryfikacji dokumentów, zostaje uzgodniony termin rozmowy kwalifikacyjnej

Czy udokumentowany okres zatrudnienia krótszy niż dwa lata dyskwalifikuje kandydata?

Kandydat powinien posiadać co najmniej trzy lata udokumentowanej praktyki zawodowej. W szczególnych przypadkach decyzję podejmuje komisja rekrutacyjna.

Czy jest możliwe studiowanie w trybie indywidualnym?

Regulamin programu Executive MBA nie przewiduje tzw. indywidualnego toku programu.

Jaki jest charakter dyplomu przyznawanego absolwentom programu Executive MBA?

Absolwenci programu Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów otrzymują dyplom podpisywany przez 3 współpracujące instytucje:

 • Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów
 • Wyższą Szkołę Turystyki i Hotelarstwa
 • IAE Aix–Marseille Graduate School of Management

Dyplom ten stanowi potwierdzenie, że absolwent programu zdobył wiedzę i umiejętności w pełni porównywalne z zakresem programów Executive MBA na świecie. Informacja powyższa jest istotną przesłanką dla pracodawców podejmujących decyzje o zatrudnianiu i awansach pracowników

Cena

7900 zł /semestr

 • Wpłata wnoszona jest przed rozpoczęciem semestru (plus 23% VAT)
 • Cena za semestry pierwszy i drugi jest gwarantowana.
 • Za semestry trzeci i czwarty może ulec zmianie o wskaźnik inflacji

Dane do przelewu

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów Pekao S.A., IV O/Gdańsk,

54124012711111000014915637

Numer NIP: 584-030-46-15

Kontakt

Halina Frątczak

Kierownik Programu MBA
Tel.: +48 58 558 58 58 wew. 310
Tel. kom.: +48 600 095 672
E-mail: h.fratczak@gfkm.pl

Formularz zgłoszeniowy

Osoby zainteresowane udziałem w programie i spełniające kryteria prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy

Zapisz się do Newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami. Dbamy o Twoje dane, możesz zrezygnować w dowolnym momencie.

Tak, wyślij mi Newsletter.