Magazyn Pomorski | Grudzień 2021 | Nr 50 (396)

artykuł GFKM w Magazynie Pomorskim
Prezes Jolanta Szydłowska udzieliła wywiadu dla Magazynu Pomorskiego na temat stereotypów dotyczących kobiet. Rozmawiała między innymi o ich sytuacji na rynku pracy oraz nierówności, które wciąż panują w świecie biznesu.
W wywiadzie porusza temat sytuacji zawodowej kobiet w naszym województwie, problemów, z którymi się mierzą w biznesie oraz nawiązuje do prac badawczych Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet, którego jest przewodniczącą.
Media o nas