Express Biznesu | Lipiec 2024 | NR 132

W lipcowym wydaniu Expressu Biznesu znajdziemy wypowiedź prezeski GFKM Jolanty Szydłowskiej na temat, jak sama to określa, „błogosławieństwa” ESG i pokolenia Z podając przykłady działalności Fundacji opierające się na współpracy z młodymi pokoleniami.

Zachęcamy do zapoznania się z całą wypowiedzią, która znajduje się: TUTAJ

Media o nas