Personel i Zarządzanie nr 11/2017

Przeczytaj artykuł tutaj.

Personal&Zarządzanie, artykuł „Różne poziomy przywództwa”. Wojciech Parteka w roli eksperta LPP.

 

Personel i Zarządzanie 11 2017

Media o nas