Jak rozwijamy

Poznaj nasze narzędzia i metody

Test Gallupa

Narzędzie umożliwiające ocenę natężenia 34 cech zwanych talentami, z których 5 jest dominujących. Talent rozumiany jest jako naturalny wzorzec myślenia, odczuwania i działania, który może zostać produktywnie wykorzystany. Zgodnie z tą teorią, dobre dopasowanie talentów do zadań zwiększa szansę na skuteczne działanie.

Więcej
FRIS

Badanie FRIS opiera się na założeniach psychologii poznawczej i określa styl myślenia oraz działania, a także opisuje, w jaki sposób człowiek angażuje się w pracę w zespole. Narzędzie FRIS nie jest oceną ani pomiarem kompetencji, ale służy do określenia naturalnego sposobu myślenia.

Więcej
DiSC Workplace

Test DiSC Workplace ujawnia osobiste predyspozycje oraz źródła motywacji w miejscu pracy. Wskazuje także na potencjalne ograniczenia i główne stresory. Dostarcza informacji na temat indywidualnego stylu komunikacji oraz pracy zespołowej.

Więcej
Structogram®

STRUCTOGRAM® to zwizualizowany wynik analizy biostrukturalnej, pokazujący uwarunkowaną genetycznie podstawową strukturę osobowości. Nie chodzi tu o klasyczny test naszego charakteru, ale o praktyczne, ukierunkowane elementy treningu dla profesjonalnej znajomości siebie i ludzi oraz ich praktycznych zastosowań.

Więcej
studia podyplomowe
360

Badanie 360 stopni polega na ocenie kompetencji uczestnika na podstawie informacji zwrotnej od przełożonego, współpracowników, podwładnych oraz samego badanego. Kończy się szczegółowym indywidualnym raportem z konkretnymi wskazówkami rozwojowymi

Więcej
marketing sprzedaz
Assessment i Development Center

Development Center polega na obserwacji zachowań uczestników podczas wykonywania różnego rodzaju zadań. Proponujemy nowe, pogłębione podejście, zawierające diagnozę zarówno wymiaru behawioralnego (zachowania, kompetencje), jak i poznawczego (przekonania).

Więcej
Capsim Inbox

Capsim Inbox to oparta na symulacji metoda oceny, mierząca kompetencje miękkie i zapewniająca praktyczne informacje zwrotne. Uczestnik wciela się w rolę pracownika w wykreowanym przez Capsim przedsiębiorstwie, dzięki czemu pozwala na faktyczne zmierzenie się z różnymi wyzwaniami w firmie.

Więcej
Design Thinking

Design Thinking jest narzędziem projektowym służącym do kreatywnego rozwiązywania problemów. Stosowany jest podczas prac zespołowych odpowiedzialnych za projektowanie innowacji. Łączy w sobie trzy kluczowe perspektywy biznesowe: wykonalność, opłacalność i atrakcyjność.

Więcej
leadership pipeline
Leadership Pipeline

Leadership Performance Pipeline (LPP), inaczej Poziomy Przywództwa Zorientowanego na Rezultaty wyznacza jeden z głównych trendów rozwoju przywództwa w organizacji. Pozwala on w stosunkowo krótkim czasie zwielokrotnić skuteczność działań kadry kierowniczej.

Więcej
Mindfulness (MBSR)

Mindfulness to metoda poprawiająca strategie radzenia sobie ze stresem, zwiększająca empatię, zapobiegająca depresji, zwiększająca poziom szczęścia, dzięki prostym technikom medytacyjnym. Warsztaty pomagają zwiększyć psychiczną rezyliencję, czyli odporność psychiczną.

Więcej
zarzadzanie projektami
MindSonar

MindSonar to narzędzi badające systemy wartości oraz style myślenia. To pierwsze narzędzie psychometryczne dokonujące pomiaru sposobu myślenia osób w konkretnych sytuacjach (kontekstach). Dostarcza niezbędną wiedzę wspierającą zmianę strategii mentalnych, zachowań i postaw.

Więcej
Points of You
Points of You™

Points of You™ to gra coachingowa. Metoda Points of You (POY) polega na pracy z obrazem, słowem, zatrzymaniem. Dzięki właściwemu poprowadzeniu pracy pozwala uwolnić nas od sztywnej listy powinności i umożliwia dotarcie do naszej świadomości innych punktów widzenia. Otwieramy się na nowe działania.

Więcej
MBTI

Kwestionariusz Myers-Briggsa, MBTI to narzędzie pomagające opisać postrzeganie i podejmowanie decyzji człowieka. Wyniki MBTI identyfikują i odzwierciedlają wartościowe różnice występujące pomiędzy ludźmi, których uświadomienie może pomóc uniknąć wielu nieporozumień podczas pracy w organizacji.

Więcej