Jak rozwijamy

Poznaj nasze narzędzia i metody

marketing sprzedaz
Assessment i Development Center

Development Center polega na obserwacji zachowań uczestników sesji podczas wykonywania różnego rodzaju zadań symulacyjnych. Proponujemy nowe, pogłębione podejście do diagnozy metodą Development Center, zawierające diagnozę zarówno wymiaru behawioralnego (zachowania, kompetencje), jak i poznawczego (przekonania).

Więcej
zarzadzanie projektami
MindSonar

MindSonar jest narzędziem badającym systemy wartości ludzi oraz style myślenia. To pierwsze narzędzie psychometryczne dokonujące pomiaru sposobu myślenia osób w konkretnych sytuacjach (kontekstach). Dlatego dostarcza niezbędną wiedzę wspierającą zmianę strategii mentalnych, zmianę zachowań oraz zmianę postaw.

Więcej
lpi logo
Leadership Pipeline

Leadership Performance Pipeline (LPP), inaczej Poziomy Przywództwa Zorientowanego na Rezultaty wyznacza jeden z głównych trendów rozwoju przywództwa w organizacji. Pozwala on w stosunkowo krótkim czasie zwielokrotnić skuteczność działań kadry kierowniczej.

Więcej
studia podyplomowe
360

Badanie 360 stopni polega na ocenie kompetencji uczestnika wykonanej przez przełożonego, współpracowników, podwładnych oraz samego uczestnika.

Więcej