Assessment i Development Center

Opis metody

 • Development Center (DC) to najbardziej rzetelna, obiektywna i trafna metoda diagnozy kompetencji pracownika
 • Opiera się na założeniu, że najlepsza informacja zwrotna to ta, która oparta jest obserwacji zachowania uczestnika przez niezależnego obserwatora
 • Zakończona szczegółowym indywidualnym raportem dla uczestnika z konkretnymi wskazówkami rozwojowymi

Development Center polega na, zazwyczaj jednodniowej, obserwacji zachowań uczestników sesji (np. menedżerów) podczas wykonywania różnego rodzaju zadań symulacyjnych. Na podstawie obserwacji sporządzany jest raport zawierający szczegółową analizę kompetencji uczestnika wraz z rekomendacjami rozwoju.

Proponujemy nowe, pogłębione podejście do diagnozy metodą Development Center, zawierające diagnozę zarówno wymiaru behawioralnego (zachowania, kompetencje), jak i poznawczego (przekonania).

Potrzeba włączenia wymiaru poznawczego do diagnozy DC wynika z faktu, że nieuświadomione na co dzień przekonania i założenia menedżera na temat siebie, swojego zespołu, organizacji i otoczenia biznesowego mają ogromny wpływ na to, w jaki sposób zarządza on zespołem / organizacją oraz realizuje zadania i cele biznesowe.

Korzyści

Dla uczestników badania:

 • pozyskanie pogłębionej wiedzy na temat własnych mocnych stron i obszarów do rozwoju
 • uzyskanie informacji na temat behawioralnego i poznawczego wymiaru swojego funkcjonowania
 • uzyskanie konkretnych wskazówek rozwojowych
 • możliwość konsultacji uzyskanej informacji zwrotnej z badania z dedykowanym ekspertem (asesorem)

Dla organizacji:

 • zebranie – z wykorzystaniem rzetelnej metody badawczej – informacji na temat kompetencji pracowników
 • skonkretyzowanie indywidualnych planów rozwojowych dla pracowników
 • diagnoza talentów i zarządzanie ich dalszym rozwojem
 • wdrożenie miarodajnego i efektywnego narzędzia umożliwiającego porównywanie rozwoju kompetencji pracowników w dłuższym czasie
 • wzmocnienie wizerunku pracodawcy dbającego o rozwój pracowników

Efekty

Raporty indywidualne dla uczestników badania zawierające opis kompetencji oraz wskazówki rozwojowe

 • Raporty z sesji Development Center zawierają dokładnie sporządzone transkrypcje poszczególnych zadań, a komentarze asesorów dotyczą konkretnych wypowiedzi uczestników. Dzięki temu uczestnik otrzymuje rzetelną informację zwrotną na temat sposobu komunikacji, typowych sformułowań oraz schematów językowych, których używa na co dzień nie będąc tego do końca świadomym
 • Raporty z sesji zawierają analizę przekonań menedżera sporządzoną na postawie wykonanego podczas sesji testu niedokończonych zdań. Dzięki temu, uczestnik otrzymuje informację zwrotną na temat tego jak postrzega siebie, innych ludzi oraz własne otoczenie i jakie ma to przełożenie na sposób zarządzania przez niego zespołem / organizacją
 • Raport zbiorczy dla HR zawierający: zbiorcze wyniki sesji Development Center, wnioski i wskazówki dla kadry kierowniczej dotyczące dalszych działań rozwojowych, rekomendacje zmian systemowych w organizacji

Kontakt

Joanna Gwiazda-Kozłowska

Dyrektor ds. Sprzedaży i Doradztwa Biznesowego

+48 58 558 58 58

+48 608 515 775

j.gwiazda@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie programu Executive MBA? Napisz do nas
Back to top