Capsim Inbox

Opis metody

 • Capsim Inbox to niezwykle prosta, obiektywna i trafna metoda diagnozy kompetencji pracownika
 • Nowoczesne narzędzie wykorzystujące intuicyjną symulację za pomocą narracji pozwala na zmierzenie się z różnymi wyzwaniami w firmie
 • Zakończona szczegółowym indywidualnym raportem dla uczestnika z konkretnymi wskazówkami rozwojowymi

Capsim Inbox to oparta na symulacji metoda oceny mierząca umiejętności miękkie niezbędne do podniesienia efektywności działania, przy jednoczesnym zapewnieniu praktycznych informacji zwrotnych, mających kluczowy wpływ na rozwój indywidualny pracownika.
W ramach narzędzia uczestnik wciela się w rolę pracownika w wykreowanym przez Capsim przedsiębiorstwie i przejmuje obowiązki związane z konkretnym stanowiskiem.

Capsim Inbox to przejrzyste i proste narzędzie, które za pomocą narracji i intuicyjnego designu pozwala na zmierzenie się z różnymi wyzwaniami w firmie. Pozwala eksperymentować i podejmować własne decyzje w środowisku pozbawionym ryzyka, przy okazji mierząc poziom rozwoju konkretnych kompetencji menedżerskich i proponując obszary wymagające rozwoju. Trener Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów wspiera uczestnika w sporządzaniu Indywidualnego Planu Rozwoju, który może zaimplementować w celu wykorzystania swojego potencjału i wzmocnienia kompetencji.

Korzyści

Dla uczestników badania:
 • pozyskanie pogłębionej wiedzy na temat własnych mocnych i słabszych stron oraz obszarów do rozwoju
 • uzyskanie konkretnych wskazówek rozwojowych
 • możliwość konsultacji uzyskanej informacji zwrotnej z badania z dedykowanym ekspertem
Dla organizacji:
 • zebranie – z wykorzystaniem rzetelnej metody badawczej – informacji na temat kompetencji pracowników
 • skonkretyzowanie indywidualnych planów rozwojowych dla pracowników
 • diagnoza talentów i zarządzanie ich dalszym rozwojem
 • wdrożenie miarodajnego i efektywnego narzędzia umożliwiającego porównywanie rozwoju kompetencji pracowników w dłuższym czasie
 • wzmocnienie wizerunku pracodawcy dbającego o rozwój pracowników

Efekty

 • Badanie za pomocą symulacji Capsim Inbox pozwala na obiektywną identyfikację poziomu rozwoju konkretnych kompetencji menedżerskich
 • Indywidualny raport z badania zawiera konkretne dane dotyczące mierzonych umiejętności, które pomagają uczestnikom budować samoświadomość własnych zdolności poprzez identyfikację swoich mocnych i słabych stron
 • W raporcie zawarte są wskazówki rozwojowe, które dostarczają informacji zwrotnych na temat wykonania zadań i realizacji scenariusza symulacji, które umożliwiają poprawę lub dalszy rozwój umiejętności w wybranych obszarach
 • W oparciu o wyniki powstaje indywidualny plan rozwoju zapewniający ramy, krok po kroku pozwalające uczestnikowi na dalszy rozwój ze wsparciem mentorskim trenera GFKM
 • Ponowne badanie po zrealizowaniu indywidualnego planu rozwoju pozwala na zmierzenie poprawy i porównanie wyników w czasie, w odniesieniu do zamierzonych efektów i pracy z mentorem

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie programu Executive MBA? Napisz do nas
Back to top