Design Thinking

Opis metody

Design Thinking jest narzędziem projektowym służącym do kreatywnego rozwiązywania problemów. Stosowany jest podczas prac zespołowych odpowiedzialnych za projektowanie innowacji.

Jest to holistyczna koncepcja stawiająca w centrum zainteresowania potrzeby użytkownika końcowego. Łączy w sobie trzy kluczowe perspektywy biznesowe: wykonalność, opłacalność i atrakcyjność.

W odróżnieniu od innych metod projektowych Design Thinking zachęca do budowania zespołów międzydyscyplinarnych. Perspektywy specjalistów z różnych dziedzin umożliwiają opracowanie rozwiązań dla wymagających interesariuszy.

Oferujemy kompleksowe wsparcie podczas organizowanej przez nas sesji Design Thinking.

Korzyści

Jako zespół projektowy

 • uporządkujecie kreatywny proces projektowania,
 • opracujecie zbiór zróżnicowanych pomysłów,
 • skorzystacie z efektu synergii i efektuacji w pracy zespołowej,
 • otworzycie się na eksperymentowanie oraz testowanie własnych hipotez,
 • od podstaw opracujecie nowy produkt lub usługę w najkrótszym możliwym czasie (maksymalnie w miesiąc!).

Jako menedżer/ka

 • zmniejszysz ryzyko niedopasowania rozwiązania do docelowego środowiska,
 • dowiesz się, jak stymulować kreatywność wśród członków zespołu,
 • ograniczysz zbędne wydatki potrzebne na rozwój przyszłego produktu,
 • zwiększysz wartość dodaną planowanego rozwiązania.

Efekty

 • zapoznanie się z technikami stymulującymi kreatywność
 • stworzenie profilu docelowego użytkownika końcowego (Persony)
 • opracowanie koncepcji przyszłego rozwiązania
 • przygotowanie i przetestowanie prototypu rozwiązania
 • opracowanie nowatorskiego produktu bądź usługi z maksymalizacją wartości dla klienta

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie programu Executive MBA? Napisz do nas
Back to top