DiSC Workplace

Opis metody

DiSC Workplace jest idealnym narzędziem do diagnozowania stylów zachowania w środowisku zawodowym. Pozwala nie tylko na zdefiniowanie i poznanie własnego stylu, ale także pokazuje perspektywę innych i pomaga zweryfikować sposoby, w jakie poszczególne style mogą na siebie nawzajem oddziaływać. Model DiSC to definiuje i opisuje cztery podstawowe style zachowań: dominacja (D), wpływ (i), stałość (S) i sumienność (C). Ze względu na to, że każdy człowiek jest mieszanką wszystkich czterech stylów DiSC, chociaż zazwyczaj jeden z nich (lub więcej!) się wyróżnia, każda osoba ma unikalny profil behawioralny.

Test ujawnia osobiste predyspozycje oraz źródła motywacji w miejscu pracy. Wskazuje także na potencjalne ograniczenia i główne stresory. Dostarcza informacji na temat indywidualnego stylu komunikacji oraz pracy zespołowej i pozwala na rozumienie swojego stylu komunikacji w kontekście pozostałych członków organizacji.

Oferujemy przeprowadzenie indywidualnych testów diagnostycznych Wyniki badania na poziomie zespołów to świetna podstawa do projektowania i przeprowadzania indywidualnych warsztatów z komunikacji, dostosowanych do kontekstu konkretnej firmy i osób w nich uczestniczących. Narzędzie sprzyja także rozwojowi miękkich umiejętności menedżerskich oraz szlifowaniu kompetencji z zakresu obsługi klienta i sprzedaży.​

Korzyści

Jako osoba indywidualna:

 • poznasz swój własny styl zachowania i zrozumiesz, jak może wpływać na innych,
 • zrozumiesz różnice indywidualne i wypracujesz efektywniejsze strategie współpracy,
 • dowiesz się, jakie są Twoje mocne strony i priorytetowe cele w pracy,
 • poznasz wskazówki jak przepracować swoje potencjalne ograniczenia,
 • zrozumiesz jak efektywniej realizować powierzone zadania,
 • sprawdzisz, jakie aspekty w pracy mogą powodować stres i przygotujesz się na przyszłość,
 • otrzymasz wskazówki jak zaplanować dalszy rozwój, by rozwijać Twoje naturalne talenty.

Jako menedżer/ka:

 • usprawnisz procesy onboardingowe, poprzez dogłębną analizę pracowników,
 • poznasz występujące w organizacji style komunikacyjne i zbudujesz kulturę współpracy,
 • zwiększysz efektywność pracy zespołów poprzez grupową analizę stylów zachowań,
 • zdobędziesz narzędzie wspierające rozwiązywanie konfliktów i zminimalizujesz ryzyko ich występowania w przyszłości,
 • określisz najważniejsze talenty poszczególnych pracowników i wesprzesz rozwój indywidualny pracowników,
 • zyskasz praktyczne narzędzie do rozwijania umiejętności przywódczych i sprzedażowych,
 • stworzysz wydajny system motywacyjny pracowników dopasowany do ich potrzeb,
 • zrozumiesz problemy współpracowników, dzięki czemu będziesz mógł zarekomendować im skuteczniejsze rozwiązania,
 • usprawnisz komunikację między zespołami i działami poprzez wykorzystanie dopasowanego feedback’u.

Efekty

 • Raport z przeprowadzonego testu z wyjaśnieniami i spersonalizowanymi wskazówkami,
 • Analiza mocnych stron, naturalnych motywatorów, głównych stresorów i potencjalnych ograniczeń,
 • Omówienie wyników testu z certyfikowanym Konsultantem DiSC podczas spotkania,
 • Wskazówki dotyczące dalszego rozwoju na podstawie zdiagnozowanego stylu zachowania,
 • Wspólne budowanie efektywnych strategii komunikacji interpersonalnej w organizacji.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie programu Executive MBA? Napisz do nas
Back to top