FRIS

Opis metody

FRIS to narzędzie do opisu różnorodności sposobów myślenia i działania. Jego podstawą są 4 perspektywy poznawcze: Fakty – Relacje – Idee – Struktury (w skrócie „FRIS”). Wyjaśniają one jakim informacjom dana osoba nadaje największy priorytet, zwłaszcza w przypadku nowych sytuacji.

Badanie opiera się na założeniach psychologii poznawczej i określa styl myślenia oraz działania, a także opisuje, w jaki sposób człowiek angażuje się w pracę w zespole. Narzędzie FRIS nie jest oceną ani pomiarem kompetencji, ale służy do określenia naturalnego sposobu myślenia. Na podstawie wyników można wyróżnić 4 poznawcze perspektywy:

 • Faktów – szybka ocena informacji ze względu na przydatność do osiągnięcia konkretnego celu. Bazuje na sprawnym rozpoznawaniu związków przyczynowo-skutkowych.
 • Idei – wychodzenie poza obecny stan rzeczy. Wynika ze swobodnego podważania obecnych i odkrywania nowych zależności.
 • Relacji – intuicyjne rozpoznawanie tego, co łączy osoby, obiekty i zdarzenia. Zależności te są zwykle odbierane w osobisty i subiektywny sposób.
 • Struktur – wnikanie w głąb istoty problemu, aby uzyskać jego kompletny i spójny obraz. Wymaga przywiązywania dużej wagi do szczegółów i braniu pod uwagę wiele kryteriów.

 

Korzyści

Dla osoby uczestniczącej:

 • poznaj swoje naturalne predyspozycje i wzmacniaj mocne strony, aby osiągnąć sukces,
 • odkryj, jak inne osoby w Twoim otoczeniu mogą postrzegać Twoje zachowania,
 • sprawdź, w jakich obszarach sprawdzisz się najlepiej i świadomie buduj ścieżkę dalszego rozwoju,
 • dowiedz się, jakie działania są dla Ciebie najtrafniejsze i zapewnią największą efektywność.

Dla organizacji:

 • twórz efektywne zespoły, na podstawie analizy predyspozycji ich potencjalnych członków,
 • uzyskaj wskazówki, jak skutecznie komunikować się z konkretnymi pracownikami i budować dopasowaną informację zwrotną,
 • poznaj mocne i słabe strony pracowników oraz wspieraj ich dalszy rozwój,
 • zarządzaj talentami swoich pracowników i uzyskaj przewagę konkurencyjną.

Efekty

 • kilkustronicowy raport zawierający wyniki badania stylów myślenia i działania osoby badanej,
 • szczegółowy opis poszczególnych elementów i podsumowanie najważniejszych kwestii,
 • spotkanie i omówienie wyników badania z certyfikowanym Konsultantem FRIS.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie programu Executive MBA? Napisz do nas
Back to top