MBTI

Opis metody

Test jest rozszerzoną koncepcją Carla Gustava Junga, który zaobserwował, że ludzie mają określone preferencje dotyczące sposobu zbierania informacji i podejmowania decyzji.

Całe badanie trwa około 30 minut i polega na przeczytaniu opisu sytuacji oraz dopasowaniu do niego jednego z dwóch możliwych zachowań. Test wyróżnia 16 typów osobowości, które mogą się dynamicznie zmieniać podczas życia i wchodzić ze sobą w interakcje.

Wyniki umożliwiają wyjaśnienie podstawowych wzorców ludzkiego zachowania, które z powodzeniem można zastosować w rozwijaniu umiejętności członków i członkiń zespołów oraz liderów/ek w organizacji.

Korzyści

Dla osoby uczestniczącej:

  • ułatwienie wyboru odpowiedniej ścieżki kariery w zgodzie z indywidualnymi preferencjami,
  • zwiększenie samoświadomości na temat swojej osoby i wykorzystanie tej wiedzy w pracy,
  • określenie typu osobowości, który może pasować do konkretnych zadań wykonywanych w pracy.

Dla organizacji:

  • informacje na ile potrzeby pracownika są spójne z kulturą organizacyjną oraz ze specyfiką pracy w danym dziale lub zespole,
  • poznanie preferowanych sposobów komunikowania się pracowników i przydzielenie ich na tej podstawie do zespołów,
  • dopasowanie indywidualnego stylu przekazywaniu feedbacku dla pracownika.

Efekty

  • zaklasyfikowanie pracownika do określonego typu osobowości oraz dostarczenie mu kluczowych informacji dotyczących jego zachowania w pracy w organizacji,
  • otrzymanie oficjalnego podręcznika ułatwiającego zrozumienie wyników MBTI, wraz ze szczegółowym opisem każdego z 16 możliwych typów osobowości oraz ich kombinacji,
  • spotkanie i omówienie wyników badania z certyfikowanym Konsultantem Kwestionariusza MBTI.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie programu Executive MBA? Napisz do nas
Back to top