MindSonar

Opis metody

MindSonar jest narzędziem badającym systemy wartości ludzi oraz style myślenia. To pierwsze narzędzie psychometryczne dokonujące pomiaru sposobu myślenia osób w konkretnych sytuacjach (kontekstach). Dlatego dostarcza niezbędną wiedzę wspierającą zmianę strategii mentalnych, zmianę zachowań oraz zmianę postaw.

Mindsonar bada ludzi w konkretnych kontekstach (określonych rodzajach sytuacji), wychodząc z założenia, że dużo lepsze efekty w zmianie można uzyskać nie zamykając ludzi w pudełkach: typach, stałych preferencjach stylów myślenia, czy wręcz poprzez ich etykietowanie.

Test Mindsonar, różni się od prawie wszystkich innych testów psychologicznych. Testy osobowości powiedzą ci, kim jesteś jako osoba – zawsze i niezależnie od okoliczności. MindSonar zmierzy jak myślisz w konkretnej sytuacji. Zakłada, że ​​możesz myśleć inaczej w różnych sytuacjach. Nie będziesz więc „wkładany do pudełka” lub „przypięty do typu”. MindSonar nie zakłada, że ​​dany styl myślenia jest dobry czy zły, zakłada raczej, że ​​każdy styl myślenia ma swój czas i miejsce, w którym może być pomocny.

Test Mindsonar mierzy 7 systemów wartości wg teorii Gravesa:

 • bezpieczeństwo,
 • siła,
 • porządek,
 • rywalizacja,
 • ideały,
 • uczenie się,
 • równowaga (holistyczność);

oraz 13 stylów myślenia (metaprogramy):

 • proaktywny – reaktywny,
 • do celu – od problemu,
 • opcje – procedury,
 • wewnętrzne odniesienie – zewnętrzne odniesienie,
 • opcje – procedury,
 • ogólny – szczegółowy,
 • dopasowanie – różnicowanie,
 • wewnętrzne źródło kontroli – zewnętrzne źródło kontroli,
 • utrzymanie – rozwój – zmiana,
 • ludzie – działanie – informacja,
 • idea – struktura – użycie,
 • razem – w pobliżu – osobno,
 • przeszłość – teraźniejszość – przyszłość,
 • wzrokowiec – słuchowiec – kinestetyk.

Korzyści

Jako osoba indywidualna:

 • dowiesz się w jaki sposób Twój styl myślenia przeszkadza Ci lub pomaga
  w osiąganiu oczekiwanych przez Ciebie rezultatów,
 • uzyskasz wskazówki dotyczącego tego, co i jak konkretnie możesz zmienić
  w sposobie swojego myślenia, aby skuteczniej osiągać zakładane cele,
 • dowiesz się, jakie kluczowe wartości napędzają Cię w danych sytuacjach do działania i co z tego wynika.

Jako menedżer:

 • dowiesz się w jaki sposób myślą Twoi poszczególni pracownicy i w jaki sposób przekłada się to na sposób funkcjonowania Twojego zespołu,
 • uzyskasz wskazówki jak zarządzać poszczególnymi pracownikami jak i całym zespołem, aby osiągać zakładane cele,
 • dowiesz się jakie wartości napędzają Twoich poszczególnych pracowników i co
  z tego wynika dla Ciebie jako menedżera,
 • docenisz różnorodność stylów myślenia swoich poszczególnych pracowników,

Jako HR BP:

 • otrzymujesz unikalne narzędzie diagnostyczne, które możesz wykorzystać w:
 • rekrutacji,
 • zarządzaniu talentami,
 • pracy coachingowej,
 • wspieraniu wdrażania zmian w organizacji,
 • wspieraniu menedżerów w zarządzaniu zespołem,
 • zarządzania kulturą organizacyjną.

Efekty

Efektem wykonania testu MindSonar jest

 • Raport – ponad 30 stron interpretacji wyników z krótkim podsumowaniem najważniejszych elementów
 • Omówienie zalet i wad danego sposobu myślenia i motywacji
 • Wskazówki rozwojowe
 • Omówienie wyników testu z certyfikowanym Konsultantem MindSonar (spotkanie, ok 1h)

Kontakt

Joanna Gwiazda-Kozłowska

Dyrektor ds. Sprzedaży i Doradztwa Biznesowego

+48 58 558 58 58

+48 608 515 775

j.gwiazda@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie programu Executive MBA? Napisz do nas
Back to top