Points of You™

Opis metody

Metoda POY polega na pracy z obrazem, słowem, zatrzymaniem. Wykorzystuje moment stymulacji, kiedy pojawia się napięcie między emocjami a logiką, chwilowo blokując czujne mechanizmy obronne naszej świadomości. To „celowe zamieszanie” pozwala, dzięki właściwemu poprowadzeniu pracy, uwolnić nas od sztywnej listy powinności i umożliwia, by do naszej świadomości dotarły inne punkty widzenia. Na zakończenie procesu naszego odsłonięcia i integracji opcji, których normalnie byśmy nie dostrzegli, otwieramy się na działania, które możemy podjąć i dostajemy impuls do ruszenia z punktu utknięcia.

Points of You™ to gra coachingowa.
Praca z tym narzędziem polega na przejściu przez 5 etapów. Są to:
1. Pauza. Wierzymy, że trzeba się zatrzymać, dać się „wytrącić” z trybu rutyny.
2. Poszerzenie. Chodzi o perspektywę. Zmiana zaczyna się od refleksji, świadomości, czasem nazwania problemu. Przyjrzenia się tematowi, nad którym pracujemy z wielu możliwych, często zaskakujących punktów widzenia. Czasem chodzi o dostrzeżenie blokujących przyzwyczajeń, nawyków, przekonań.
3. Skupienie. Szukamy tego, co ważne dla nas teraz. Ogniskujemy nasze myśli, pomysły na tym, co w danym momencie uznajemy za istotne.
4. Działanie. Idąc przebytą ścieżką Pauzy, Poszerzenia, Skupienia decydujemy o działaniach lub podejściu jakie zastosujemy aby dokonać transformacji, zmian, przybliżających nas do określonego celu.

Korzyści

  • Uczestnicy warsztatów, podczas których korzystamy z metody POY® przede wszystkim zyskują moment zatrzymania i możliwość poszerzenia perspektywy na obszar/problem/wyzwanie, nad którymi pracują.
  • Metoda pozwala wyjść poza krępujące schematy rozwiązań, sprzyja twórczym nieszablonowym sposobom.
  • Uczestnicy doświadczają jedynej w swoim rodzaju formy „randki” z własnymi myślami i uczuciami. Doświadczają głębokiego procesu dobrze się zarazem bawiąc.

Efekty

  • Wychodzenie poza tryb nawykowy w działaniu
  • Otwarcie na różnorodność punktów widzenia poszerzających perspektywę i angażujących do działania
  • Wykorzystywania emocji do zwiększania poczucia siły, odporności i pewności siebie.
  • Wzmacniania zaangażowania i motywacji
  • Otwarcie na niebanalne oceny sytuacji/zdarzeń/możliwości i wynikające z tego działania.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie programu Executive MBA? Napisz do nas
Back to top