Test Gallupa

Opis metody

Test Gallupa to popularna nazwa narzędzia CliftonStrengths, dawniej zwanego StrengthsFinder, stworzonego przez Donalda Cliftona w Instytucie Gallupa.

Wersja podstawowa zawiera 177 pytań. W każdym z nich należy wskazać jedno z dwóch zdań, które bardziej pasuje do respondenta. Na udzielenie odpowiedzi przeznaczone jest maksymalnie 20 sekund, a cały kwestionariusz trwa około godziny.

Celem narzędzia jest zbadanie głęboko zakorzenionych postaw i przekonań, które przekładają się na różnego rodzaju talenty – potencjały, które dobrze poprowadzone mogą przekształcić się w praktyczne umiejętności wykorzystywane w biznesie. Po wykonaniu testu respondent dostaje informację na temat poziomu nasilenia każdego z nich u siebie, a pracodawca może wykorzystać tę wiedzę do lepszego zarządzania jego potencjałem.

Korzyści

Dla uczestnika:

 • kluczowe informacje na swój temat przed nowego objęciem stanowiska, próbą założenia nowego biznesu,
 • świadomość wrodzonych predyspozycji przed próbą przebranżowienia,
 • wskazanie kierunku, w którym uczestnik mógłby się rozwijać,
 • efektywniejsze osiąganie celów poprzez świadome wykorzystanie swoich talentów.

Dla organizacji:

 • odkrycie mocnych stron pracownikówi wykorzystanie ich w firmie,
 • skuteczniejsze zarządzanie talentami i planowanie kariery pracowników w organizacji,
 • ułatwienie rekrutacji pracowników poprzez dokładne sprecyzowanie wymagań dla danego stanowiska,
 • zwiększenie świadomości na potrzeby szkoleniowe wśród pracowników.

Efekty

 • uzyskanie wyników dotyczących nasilenia każdej z mocnych stron oraz w jaki sposób najlepiej je rozwijać,
 • szczegółowy raport z zestawieniem głównych lub wszystkich (w zależności od wybranego wariantu) talentów wraz z ich obszernym opisem,
 • spotkanie i omówienie wyników badania z certyfikowanym Konsultantem Testu Gallupa.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie programu Executive MBA? Napisz do nas
Back to top