Metodyka Growing Pains

Powrót do aktualności

GFKM jako pierwsza instytucja w Polsce podpisała umowę z Inventity Foundation na podstawie której uczestnicy programów Executive MBA będą mieli możliwość zapoznania się z Metodyką Growing Pains. Dodatkowo GFKM, jako partner strategiczny Inventity Foundation, będzie realizowała na rynku usługi doradztwa strategicznego i warsztaty dla firm w zakresie skalowania przedsiębiorstw wg metodyki Growing Pains, wspierając firmy w wypracowywaniu ich Map Strategii czy Planów Strategicznego Rozwoju na okres 3-5 lat.

Podstawę metodyki stanowi Piramida Rozwoju Organizacyjnego, która określa najważniejsze obszary zarządzania przedsiębiorstwem, rozumiane jako siedem krytycznych czynników wpływających na Długofalowy Sukces Organizacji, jej skalowanie, wzrost oraz jej wyniki finansowe.

Metodyka Growing Pains zakłada rozpoznawanie i pokonywanie Barier Wzrostu przedsiębiorstw (Bóli Wzrostowych – Growing Pains), co pozwala na budowanie organizacji, która trwale odnosi sukcesy. Umożliwiając Badanie Efektywności Organizacyjnej i Badanie Barier Wzrostu, metodyka Growing Pains rozpoznaje między innymi: nieadekwatny rozwój infrastruktury organizacji w stosunku do jej skali, nieprawidłowości w rozwoju przedsiębiorstw i precyzuje blokady wpływające na wskaźniki finansowe.

Powyższa metodyka jest efektem 40 lat pracy ze spółkami na całym świecie, od startupów do Fortune 500. Wprowadzenie metodyki do Polski zostało poprzedzone badaniem blisko 700 spółek w Polsce w całym przekroju gospodarki, które Inventity przeprowadziła  w partnerstwie z PARP-em i z autorem metodyki, Prof. Flamholtzem.