Webinar | Wizualizacja i monitorowanie zakłóceń pomiędzy procesami

Powrót do aktualności

Wykrywanie i zarządzanie zakłóceniami często dotyczy wnętrza procesów. Takie działanie może wygenerować tak zwane „wyspy doskonałości”, utworzenie obszarów lub procesów, które wewnątrz są dobrze zorganizowane i efektywne. Jednocześnie takie wyspy nie dają żadnej gwarancji, że organizacja jest efektywna. Wiele zakłóceń pojawia się na styku pomiędzy procesami i obszarami działań organizacji, w tych miejscach trudniej je wykrywać ale potencjał usprawnień jest jednocześnie zwykle znacznie większy. Warto przyjrzeć się procesom w szerszej perspektywie. W prezentowanym materiale będzie można zobaczyć jak wizualizować i jakich wskaźników użyć do pomiaru zakłóceń co jest pierwszym i koniecznym etapem prac z procesami nad ich doskonaleniem

Uczestnicy będą mogli poznać na konkretnym przykładzie:

  • narzędzie do wizualizacji zakłóceń
  • zasady umieszczania znaczników
  • wygląd „mapy ciepła” zakłóceń
  • rekomendowane wskaźniki do monitorowania i miejsca ich zastosowania
  • jakie narzędzia mogą być użyte w dalszych pracach nad procesami
Nagranie z webinaru dostępne jest na naszym kanale na YouTube:

Wiktor Małaszek
Prowadzi aktywną działalność szkoleniową i doradczą z wielu obszarów logistyki i produkcji – przeszkolił kilka tysięcy uczestników. Specjalizuje się nie tylko w szkoleniach, ale przede wszystkim w łączeniu teorii z praktyką w działaniach doradczych. Cechą wyróżniającą go na tle innych...