Nasze Sprawy – Kompetencje Miękkie. GFKM partnerem konferencji uczniowskiej IX LO w Gdańsku

Powrót do aktualności

GFKM została partnerem konferencji „Nasze Sprawy” organizowanej przez Samorząd Uczniowski IX LO w Gdańsku. Motywem przewodnim tegorocznej edycji były kompetencje miękkie.

Wydarzenie skierowane do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniów klas 1-2 szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego odbyło się 24 kwietnia w Europejskim Centrum Solidarności. Co najważniejsze, to inicjatywa realizowana przez młodzież dla młodzieży. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wesprzeć organizację IV już konferencji z tego cyklu i życzymy dalszych sukcesów!

Celem inicjatywy jest rozpropagowanie wśród młodzieży umiejętności stosowania tych kompetencji w codziennym życiu. Wiedza, która zaproszeni eksperci przekażą młodzieży, pomoże w budowaniu własnego wizerunku i tworzeniu wspólnot szkolnych na etapie podstawowym i ponadpodstawowym, a z czasem ułatwi zdobycie dobrego zawodu.

Podczas konferencji odbyło się 5 paneli tematycznych: “Praca w zespole”, “Kreatywność”, “Zarządzanie stresem”, “Mediacja” oraz “Wysoka kultura”. Dodatkowo zaplanowany został wykład na temat wypalenia zawodowego skierowany do nauczycieli, którzy wraz z uczniami przybyli na konferencję. Wydarzenie zakończyło się dyskusją z ekspertami na temat kompetencji miękkich.