Webinar | Kobiety i mężczyźni na stanowiskach menedżerskich

Powrót do aktualności

W jaki sposób płeć wpływa na podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych? Jak wiedzę na temat różnic między kobietami i mężczyznami na stanowiskach kierowniczych wykorzystać w praktyce? Zapraszamy do udziału w pierwszym przywódczym webinarze w 2023 roku! Spotkanie poprowadzi dr Igor Gielniak – trener, przedsiębiorca i wieloletni menedżer.

Kwestia płci w przywództwie

Podczas webinaru przyjrzymy się kwestii płci i jej wpływie na podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych. Powiemy między innymi:

  • Jakie są silne strony kobiet – menedżerów w zarządzaniu firmą w kryzysie – jak je najskuteczniej wykorzystać?
  • Jakie są silne strony mężczyzn – menedżerów w zarządzaniu firmą w kryzysie – jak je najskuteczniej wykorzystać?
  • Jakie cechy (i której płci) należy wykorzystać aby jak najlepiej przygotować się do kryzysu?
  • Jakie cechy (i której płci) należy wykorzystać aby jak najlepiej przeprowadzić naprawę?

Webinar poprowadzi: dr Igor Gielniak

 

Igor Gielniak posiada 37-letnie doświadczenie zawodowe. Przez 34 lata był menedżerem i konsultantem w zarządach firm w branżach produkcji elementów do turbin, produkcji wentylatorów przemysłowych, IT i mebli biurowych. Zajmuje się głównie rynkami B2B. Przeprowadził kilkanaście restrukturyzacji, przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłowych. Prowadzi z tej dziedziny warsztaty dla studentów MBA na kilku uczelniach. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu strategicznym.

Obszarami szczególnego zainteresowania są IT, sprzedaż, księgowość zarządcza i controlling, logistyka. W biznesie posługuje się jeżykiem angielskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim.

Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Studiował także w Norwegii i Stanach Zjednoczonych. Uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Owocem pracy naukowej jest rozprawa doktorska pt.: „Płeć jako determinanta decyzji menedżerskich w sytuacjach kryzysowych”.

10 stycznia godz. 12:00

Zapisz się
Igor Gielniak
Specjalizuje się w tematyce zarządzania kryzysowego w firmach (turnaround management). W latach 1997-2019 przeprowadził, jako członek zarządu i dyrektor ds. restrukturyzacji, naprawy firm w branżach produkcji i dystrybucji mebli biurowych, dystrybucji stali, produkcji maszyn dla energetyki, produkcji maszyn dla przemysłu...