Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Szanujemy Twoją prywatność i chcemy jak najlepiej chronić Twoje dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przekazanie każdemu wchodzącemu z nami w relacje, a w szczególności odwiedzającemu nasz firmowy serwis internetowy, kto jest administratorem danych osobowych, jak i w jakim zakresie przetwarzamy dane oraz jak je chronimy i na jakich zasadach udostępniamy.

Dokładamy wszelkich starań, by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1 z późn. zm.) – zwanego „RODO”.

Zakres i cel polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dotyczących naszych byłych, obecnych i przyszłych Klientów, osób odwiedzających naszą stronę internetową www.gfkm.pl oraz przedstawicieli naszych partnerów biznesowych.

Polityka prywatności może być uszczegółowiona poprzez dodatkowe informacje przekazywane w szczególności przy wypełnianiu formularzy lub zapisywaniu się na wydarzenia lub na newsletter.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472, tel. +48 58 558 58 58, adres e-mail: gfkm@gfkm.pl, zwana dalej „GFKM”. GFKM wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047865.

Dane, jakie zbieramy

W zależności od charakteru relacji, możemy zbierać w szczególności następujące dane osobowe:

 • Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, płeć i rok urodzenia
 • Dane o Twoim wykształceniu oraz znajomości języków
 • Dane o Twoim zatrudnieniu, w tym nazwy firm oraz stanowiska
 • Dane o Twoim uczestnictwie w organizowanych przez nas programach MBA i szkoleniowych oraz innych wydarzeniach takich jak spotkania, konferencje, seminaria
 • Naszą komunikację z Tobą
 • Dane o odwiedzinach na naszej stronie przy wykorzystaniu plików cookies (tzw. ciasteczek), zbierających dane o Twoim adresie IP, typie wykorzystywanej przeglądarki oraz innych danych demograficznych i geograficznych

Cel zbierania powyższych danych

Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach, zależnych od typu relacji jaka zachodziła, zachodzi lub będzie zachodzić pomiędzy tobą a GFKM:

 • wykonanie umowy lub działań zmierzających do jej zawarcia lub wykonania – w przypadku, kiedy zapiszesz się na nasze szkolenia, studia podyplomowe, program MBA, organizowane przez nas wydarzenia itp..
 • komunikacja z Tobą i zarządzanie naszymi relacjami
 • uzyskanie zgodności z prawem, w szczególności z ustawami o rachunkowości i prawem podatkowym
 • działania analityczne i statystyczne, prowadzone w celu uzyskania informacji dotyczących naszych produktów. Działania te podejmowane są w oparciu o zagregowane dane nie pozwalające na identyfikację poszczególnych osób.
 • działania marketingowe, w szczególności wysyłka newsletterów i ofert handlowych – w przypadku wyrażenia przez Ciebie odpowiednich zgód
 • analiza ruchu na firmowej stronie internetowej oraz wyświetlanie reklam

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO) – w przypadku wysyłania newsletterów i innych informacji o charakterze marketingowym oraz w celu archiwizacji danych w pewnych określonych przypadkach.
 • w celu wykonania umowy, którą z nami zawarłeś a także w trakcie działań zmierzających do zawarcia tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku zapisania się na szkolenie, studia podyplomowe, do programu MBA, korzystania z usług doradczych lub coachingu, zapisania się na organizowane przez GFKM wydarzenia itp.
 • w celu realizacji wymagań przepisów prawa, no. ustawy o rachunkowości lub prawa podatkowego.

Jeśli jesteś klientem GFKM, dostawcą towarów lub usług na rzecz GFKM, przedstawicielem wskazanych podmiotów bądź uczestnikiem organizowanych przez nas wydarzeń (w szczególności szkoleń, warsztatów, spotkań otwartych czy programu Master of Business Administration) szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, w szczególności celów i podstaw tego przetwarzania, znajdziesz w klauzulach informacyjnych zamieszczonych na końcu niniejszej Polityki.

Pliki cookies

Możemy zbierać informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej korzystając z tzw. plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisów, nie są niezbędne ale ułatwiają korzystanie z nich oraz pozwalają na lepsze zrozumienie zachowań odwiedzających oraz ruchu na stronie internetowej.

Pragniemy podkreślić, że żadne ze zbieranych przez nas plików cookies nie umożliwiają identyfikacji użytkownika w świecie rzeczywistym.

Niektóre z plików cookies będą wykorzystywane w celu analizy ruchu na naszej stronie poprzez użycie usługi Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com).

Możemy również używać plików cookies powstałych przy Twoich odwiedzinach na naszej stronie do wyświetlania Ci reklam lepiej dostosowanych do Twoich preferencji i zainteresowań na innych stronach.

Standardowe ustawienia przeglądarek internetowych pozwalają na zapisywanie plików cookies. Jeżeli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane i wykorzystywane do tych celów, możesz je wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Może to jednak wpłynąć na niektóre z funkcjonalności oferowanych przez strony internetowe.

Więcej o plikach cookies i konsekwencjach ich stosowania i wyłączenia możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Gdzie przetwarzamy dane

Co do zasady dane przetwarzamy na terytorium Polski, z wyjątkiem:

 • danych uzyskanych w trakcie rejestracji na darmowe wydarzenia organizowane przez GFKM, w którym to przypadku dane mogą być przetwarzane poprzez usługę Google Forms, czyli poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Podstawą dla takiego transferu są standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską, a w przypadku transferu do Standów Zjednoczonych Ameryki Północnej – EU–US Data Privacy Framework;
 • danych obejmujących wizerunek utrwalony w trakcie organizowanych przez nas wydarzeń oraz imienia i nazwiska, które to dane potencjalnie mogą zostać przekazane poza EOG w związku z publikowaniem zdjęć/nagrań z wydarzeń na profilach GFKM w portalach społecznościowych czy serwisach internetowych. Podstawą dla takiego transferu są standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską, a w przypadku transferu do Standów Zjednoczonych Ameryki Północnej – EU–US Data Privacy Framework.
 • Potencjalnie dane osobowe mogą także (choć nie muszą) zostać przekazane poza EOG w związku z korzystaniem przez GFKM  z usług Microsoft Corporation, w tym usług chmurowych. Podstawą transferu są decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające adekwatny poziom ochrony na danym terytorium, standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską, a w przypadku transferu do Standów Zjednoczonych Ameryki Północnej – EU–US Data Privacy Framework.
 • Treść opisanych zabezpieczeń możesz znaleźć na stronie Komisji Europejskiej – https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en.

Twoje dane mogą być przekazywane firmom realizującym dla nas usługi w zakresie organizacji studiów i szkoleń, księgowości oraz informatyki, firmom obsługującym nasze mailingi oraz kurierskim i pocztowym. Potencjalnie dane mogą zostać przekazane firmom świadczącym dla nas usługi doradcze i audytorskie. Dane przekazujemy jednak wyłącznie podmiotom, z którymi posiadamy odpowiednie umowy, zapewniające wysoki poziom ochrony danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych

Ochrona Twoich danych osobowych jest naszym priorytetem. Robimy to zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami tak, aby zapewnić możliwie wysoki poziom ochrony przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem danych.

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż wymaga tego nasz prawnie uzasadniony interes, przepisy prawa (np. ustawa o rachunkowości) lub inne regulacje, do których musimy się stosować. Dane uzyskane na podstawie odrębnych zgód będziemy przetwarzać aż do wycofania przez Ciebie tej zgody lub do momentu kiedy to przetwarzanie nie będzie dłużej celowe.

Twoje prawa

Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji, jak również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz – jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda lub zawarta pomiędzy nami umowa – przeniesienia do innego administratora.

W przypadkach określonych w RODO możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a w szczególności wycofać wszelkie zgody udzielone nam w zakresie przetwarzania Twoich danych. Zastrzegamy jednak, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem działań, które podjęliśmy przed wycofaniem zgody.

Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami pod adresem e-mail odo@gfkm.pl

W przypadku gdy uznasz to za konieczne, masz również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych (odo@gfkm.pl). Pełnomocnik ten nie jest inspektorem ochrony danych w rozumieniu RODO.

Szczegółowe klauzule informacyjne

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych następujących kategorii podmiotów danych:

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiednią wersją klauzul.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych klientów GFKM

 1. Niniejsza klauzula informacyjna adresowana jest do klientów Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku (dalej: „GFKM”), w tym:
  1. podmiotów zlecających nam organizację szkoleń, warsztatów, programów, studiów podyplomowych czy innych wydarzeń (dalej: „Wydarzenia”);
  2. podmiotów, które zawierają z nami umowę, na podstawie której przedstawiciele tych podmiotów uczestniczą w organizowanych przez nas Wydarzeniach;
  3. podmiotów, które zlecają nam świadczenie innych usług, w tym usług obejmujących oceny kompetencji kadry menedżerskiej czy usług doradczych.
   (dalej: „Klienci”).
 2. Klauzula nie obejmuje przetwarzania danych osobowych uczestników Wydarzeń – także tych, którzy we własnym zakresie zawierają z GFKM umowę stanowiącą podstawę uczestnictwa w Wydarzeniu. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych ww. osób znaleźć można odpowiednio w Informacji nt. przetwarzania danych osobowych Uczestników szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych lub innych wydarzeń organizowanych przez GFKM lub Informacji nt. przetwarzania danych osobowych Uczestników programów Master of Business Administration organizowanych lub współorganizowanych przez GFKM.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów jest GFKM, której siedziba znajduje się w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472.
 4. Cele i podstawy przetwarzania danych, a także okres, przez który dane będą przechowywane w związku z realizacją poszczególnych celów, opisane zostały poniżej:
  1. Dane przetwarzane w celu zawarcia umowy z Klientem i jej realizacji (dalej: „Umowa”). Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. B RODO; dane przetwarzane będą przez czas wykonywania Umowy.
  2. Dane przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; dane przetwarzane będą przez czas istnienia obowiązku prawnego.
  3. Dane przetwarzane w celu zabezpieczenia roszczeń, ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami kierowanymi do GFKM. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO a nasz prawnie uzasadniony interes to zapewnienie możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam roszczeń związanych z organizacją Wydarzenia lub Umową, jak również ewentualnej obrony przed roszczeniami, które mogą zostać w stosunku do nas skierowane. Dane przetwarzane będą do momentu przedawnienia roszczeń.
  4. Dane przetwarzane w celu zabezpieczenia GFKM na wypadek ewentualnej kontroli ze strony organów administracji skarbowej. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a nasz prawnie uzasadniony interes to zapewnienie GFKM możliwości wykazania, że Umowa była wykonywana, Wydarzenie się odbyło, umowy zawierane w związku z organizacją Wydarzenia były wykonywane, koszty były ponoszone. Dane przetwarzane będą do momentu przedawnienia zobowiązań podatkowych pozostających w związku z Umową lub organizacją Wydarzenia, w szczególności wynikających z rozliczeń prowadzonych w ramach zawieranych umów.
   zaś jeśli Umowa dotyczy Wydarzenia współorganizowanego przez nas z innym podmiotem bądź jej wykonanie wiąże się z korzystaniem przez GFKM z podwykonawców, także:
  5. Dane przetwarzane w celu realizacji umowy dotyczącej współorganizacji Wydarzenia lub podwykonawstwa usługi, zawieranych w związku z Umową (dalej: odpowiednio „Umowa ze Współorganizatorem” lub „Umowa z Podwykonawcą”). Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO a nasz prawnie uzasadniony interes to zapewnienie możliwości wywiązania się z ciążących na GFKM zobowiązań umownych. Dane przetwarzane będą przez czas wykonywania Umowy ze Współorganizatorem lub Umowy z Podwykonawcą
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy.
 6. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 7. Jeśli przetwarzanie opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie (czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO), możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
 8. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, usługi informatyczne, usługi kurierskie i pocztowe, usługi doradcze i audytorskie, ewentualni Podwykonawcy, a także ewentualny Współorganizator Wydarzenia.
 9. Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 11. W związku z korzystaniem przez GFKM z usług Microsoft Corporation, w tym z usług chmurowych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu są decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające adekwatny poziom ochrony na danym terytorium, standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską, a w przypadku transferu do Standów Zjednoczonych Ameryki Północnej – EU–US Data Privacy Framework..
 12. Powołaliśmy Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail odo@gfkm.pl. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.

POWRÓT DO LISTY KLAUZUL

Informacja na temat przetwarzaniadanych osobowych przedstawicieli klientów GFKM

 1. Niniejsza klauzula informacyjna adresowana jest do przedstawicieli klientów Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku (dalej: „GFKM”). Przez klientów GFKM rozumiemy w szczególności:
  1. podmioty zlecające nam organizację szkoleń, warsztatów, programów, studiów podyplomowych czy innych wydarzeń (dalej: „Wydarzenia”);
  2. podmioty, które zawierają z nami umowę, na podstawie której przedstawiciele tych podmiotów uczestniczą w organizowanych przez nas Wydarzeniach;
  3. podmioty, które zlecają nam świadczenie innych usług, w tym usług obejmujących oceny kompetencji kadry managerskiej czy usług doradczych;
   (dalej: „Klienci”). Przedstawicielami Klientów są przede wszystkim osoby, które uczestniczą w zawieraniu i wykonywaniu (w tym rozliczeniu) umowy zawieranej przez nas z Klientem (dalej: „Umowa”), w tym zwłaszcza pracownicy Klientów.
 2. Administratorem danych osobowych przedstawicieli Klientów jest GFKM, której siedziba znajduje się w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472.
 3. Przetwarzamy dane przedstawicieli Klientów obejmujące imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, oznaczenie zajmowanego stanowiska i komórki organizacyjnej w strukturze Klienta. W zależności od okoliczności dane te możemy uzyskać od Klienta (np. z treści Umowy) lub bezpośrednio od Ciebie.
 4. Cele i podstawy przetwarzania danych, a także okres, przez który dane będą przechowywane w związku z realizacją poszczególnych celów, opisane zostały poniżej:
  1.  Dane przetwarzane w celu realizacji, niekiedy także zawarcia Umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO a nasz prawnie uzasadniony interes to zapewnienie możliwości wywiązania się przez GFKM z ciążących na nas zobowiązań umownych. Dane przetwarzane będą przez czas wykonywania Umowy
  2. Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; dane przetwarzane będą przez czas istnienia obowiązku prawnego
  3. Dane przetwarzane w celu zabezpieczenia roszczeń, ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami kierowanymi do GFKM. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO a nasz prawnie uzasadniony interes to zapewnienie możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam roszczeń związanych z organizacją Wydarzenia lub Umową, jak również ewentualnej obrony przed roszczeniami, które mogą zostać w stosunku do nas skierowane. Dane przetwarzane będą do momentu przedawnienia roszczeń.
  4. Dane przetwarzane w celu zabezpieczenia GFKM na wypadek ewentualnej kontroli ze strony organów administracji skarbowej. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a nasz prawnie uzasadniony interes to zapewnienie GFKM możliwości wykazania, że Umowa była wykonywana, Wydarzenie się odbyło, umowy zawierane w związku z organizacją Wydarzenia były wykonywane, koszty były ponoszone. Dane przetwarzane będą do momentu przedawnienia zobowiązań podatkowych pozostających w związku z Umową lub organizacją Wydarzenia, w szczególności wynikających z rozliczeń prowadzonych w ramach zawieranych umów.zaś jeśli Umowa dotyczy Wydarzenia współorganizowanego przez nas z innym podmiotem bądź jej wykonanie wiąże się z korzystaniem przez GFKM z podwykonawców, także:
  5. Dane przetwarzane w celu realizacji umowy dotyczącej współorganizacji Wydarzenia lub podwykonawstwa usługi, zawieranych w związku z Umową (dalej: odpowiednio „Umowa ze Współorganizatorem” lub „Umowa z Podwykonawcą”). Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO a nasz prawnie uzasadniony interes to zapewnienie możliwości wywiązania się z ciążących na GFKM zobowiązań umownych. Dane przetwarzane będą przez czas wykonywania Umowy ze Współorganizatorem lub Umowy z Podwykonawcą
 5. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania.
 6. Jeśli przetwarzanie opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie (czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO), masz również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
 7. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, usługi informatyczne, usługi kurierski i pocztowe, usługi doradcze i audytorskie, ewentualni Podwykonawcy, a także ewentualny Współorganizator Wydarzenia.
 8. Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 10. W związku z korzystaniem przez GFKM z usług Microsoft Corporation, w tym z usług chmurowych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu są decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające adekwatny poziom ochrony na danym terytorium, standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską, a w przypadku transferu do Standów Zjednoczonych Ameryki Północnej – EU–US Data Privacy Framework..
 11. Powołaliśmy Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail odo@gfkm.pl. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.

POWRÓT DO LISTY KLAUZUL

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostawców towarów i usług dla GFKM

 1. Niniejsza klauzula informacyjna adresowana jest do dostawców towarów i usług dla Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku (dalej: „GFKM”), w tym:
  1. naszych wykonawców/podwykonawców, czyli podmiotów, którym powierzamy:
   1. realizację czynności związanych z organizacją przez nas szkoleń, warsztatów, programów, studiów podyplomowych czy innych wydarzeń (dalej: „Wydarzenia”), w tym trenerów prowadzących zajęcia w ramach Wydarzeń (dalej: „Trenerzy”) oraz podmiotów zatrudniających takich trenerów;
   2. realizację czynności związanych ze świadczeniem przez GFKM innych usług niż wskazane w ppkt i., w szczególności usług doradczych;
    dalej: „Podwykonawcy”;
  2. podmiotów zapewniających dostawy towarów na rzecz GFKM;
  3. podmiotów świadczących na rzecz GFKM inne niż wskazane w lit. a usługi; (dalej: „Dostawcy”).
 2. Administratorem danych osobowych Dostawców jest GFKM, której siedziba znajduje się w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472.
 3. Cele i podstawy przetwarzania danych, a także okres, przez który dane będą przechowywane w związku z realizacją poszczególnych celów, opisane zostały poniżej:
  1. Dane przetwarzane w celu zawarcia umowy dotyczącej dostawy towaru lub usługi i jej realizacja (dalej: „Umowa”). Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO; dane przetwarzane będą przez czas wykonywania Umowy.
   jeśli Umowa zawierana jest z Podwykonawcą potencjalnie także:
  2. Dane przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie której zlecono GFKM realizację czynności powierzanych Podwykonawcy w Umowie (dalej: „Umowa ze Zleceniodawcą”). Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO a nasz prawnie uzasadniony interes to zapewnienie możliwości wywiązania się z ciążących na GFKM zobowiązań umownych. Dane przetwarzane będą przez czas wykonywania Umowy ze Zleceniodawcą.
   zaś jeśli Umowa zawierana z Podwykonawcą dotyczy Wydarzenia współorganizowanego z innym podmiotem, również:
  3. Dane przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej ze współorganizatorem Wydarzenia (dalej: „Umowa ze Współorganizatorem”). Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO a nasz prawnie uzasadniony interes to zapewnienie możliwości wywiązania się przez GFKM z ciążących na nas zobowiązań umownych. Dane przetwarzane będą przez czas wykonywania Umowy ze Współorganizatorem.
   oraz niezależnie od tego, czy zachodzą okoliczności opisane w lit. b i c:
  4. Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane przetwarzane będą przez czas istnienia obowiązku prawnego.
  5. Dane przetwarzane w celu zabezpieczenia roszczeń, ewentualne dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami kierowanymi do GFKM. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO a nasz prawnie uzasadniony interes to zapewnienie możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam roszczeń związanych z Umową, ewentualną Umową ze Współorganizatorem, ewentualną Umową ze Zleceniodawcą lub organizacją Wydarzenia, jak również ewentualnej obrony przed roszczeniami, które mogą zostać w stosunku do nas skierowane. Dane przetwarzane będą do momentu przedawnienia roszczeń.
  6. Dane przetwarzane w celu zabezpieczenia GFKM na wypadek ewentualnej kontroli ze strony organów administracji skarbowej. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO a nasz prawnie uzasadniony interes to zapewnienie GFKM możliwości wykazania, że Umowa, ewentualne Umowy ze Współorganizatorem ewentualne Umowy ze Zleceniodawcami były rzeczywiście wykonywane, a przewidziane w nich transakcje realizowane, koszty ponoszone. Dane przetwarzane będą do momentu przedawnienia zobowiązań podatkowych pozostających w związku z Umową, ewentualną Umową ze Współorganizatorem, ewentualną Umową ze Zleceniodawcą, w szczególności wynikających z rozliczeń prowadzonych w ramach tych umów
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy.
 5. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 6. Jeśli przetwarzanie opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie (czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO), możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
 7. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, usługi informatyczne, usługi kurierskie i pocztowe, usługi doradcze i audytorskie, ewentualni Zleceniodawcy, a także ewentualny Współorganizator Wydarzenia. Jeśli jesteś Trenerem, odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być także uczestnicy Wydarzeń.
 8. Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 10. W związku z korzystaniem przez GFKM z usług Microsoft Corporation, w tym z usług chmurowych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu są decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające adekwatny poziom ochrony na danym terytorium, standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską, a w przypadku transferu do Standów Zjednoczonych Ameryki Północnej – EU–US Data Privacy Framework..
 11. Powołaliśmy Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail odo@gfkm.pl. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.

POWRÓT DO LISTY KLAUZUL

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przedstawicieli dostawców towarów i usług dla GFKM

 1. Niniejsza klauzula informacyjna adresowana jest do przedstawicieli dostawców towarów i usług dla Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku (dalej: „GFKM”). Przez dostawców towarów i usług rozumiem w szczególności:
  1. a. naszych wykonawców/podwykonawców, czyli podmioty, którym powierzamy:
   1. realizację czynności związanych z organizacją przez nas szkoleń, warsztatów, programów, studiów podyplomowych czy innych wydarzeń (dalej: „Wydarzenia”), w tym podmiotów zatrudniających trenerów prowadzących zajęcia w ramach Wydarzeń (dalej: „Trenerzy”);
   2. realizację czynności związanych ze świadczeniem przez GFKM innych usług niż wskazane w ppkt i., w szczególności usług doradczych;
    dalej: „Podwykonawcy”;
  2. podmiotów zapewniających dostawy towarów na rzecz GFKM;
  3. podmiotów świadczących na rzecz GFKM inne niż wskazane w lit. a usługi;
   (dalej: „Dostawcy”). Przedstawicielami Dostawców są przede wszystkim osoby, które uczestniczą w zawieraniu i wykonywaniu (w tym rozliczeniu) umowy zawieranej przez nas z Dostawcą (dalej: „Umowa”), w tym zwłaszcza pracownicy Dostawców.
 2. Administratorem danych osobowych przedstawicieli Dostawców jest GFKM, której siedziba znajduje się w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472.
 3. Przetwarzamy dane przedstawicieli Dostawców obejmujące imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, oznaczenie zajmowanego stanowiska i komórki organizacyjnej w strukturze Dostawcy. W przypadku Trenerów przetwarzać możemy także dane obejmujące informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. W zależności od okoliczności dane te możemy uzyskać od Dostawcy (np. z treści Umowy) lub bezpośrednio od Ciebie.
 4. Cele i podstawy przetwarzania danych, a także okres, przez który dane będą przechowywane w związku z realizacją poszczególnych celów, opisane zostały poniżej:
  1. Dane przetwarzane w celu realizacji, niekiedy także zawarcia Umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO; dane przetwarzane będą przez czas wykonywania Umowy.
   jeśli Umowa zawierana jest z Podwykonawcą potencjalnie także:
  2. Dane przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie której zlecono GFKM realizację czynności powierzanych Podwykonawcy w Umowie (dalej: „Umowa ze Zleceniodawcą”). Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO a nasz prawnie uzasadniony interes to zapewnienie możliwości wywiązania się z ciążących na GFKM zobowiązań umownych. Dane przetwarzane będą przez czas wykonywania Umowy ze Zleceniodawcą.
   zaś jeśli Umowa zawierana z Podwykonawcą dotyczy Wydarzenia współorganizowanego z innym podmiotem, również:
  3. Dane przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej ze współorganizatorem Wydarzenia (dalej: „Umowa ze Współorganizatorem”). Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO a nasz prawnie uzasadniony interes to zapewnienie możliwości wywiązania się z ciążących na GFKM zobowiązań umownych. Dane przetwarzane będą przez czas wykonywania Umowy ze Współorganizatorem.
   oraz niezależnie od tego, czy zachodzą okoliczności opisane w lit. b i c:
  4. Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; dane przetwarzane będą przez czas istnienia obowiązku prawnego.
  5. Dane przetwarzane w celu zabezpieczenia roszczeń, ewentualne dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami kierowanymi do GFKM. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO a nasz prawnie uzasadniony interes to zapewnienie możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam roszczeń związanych z Umową, ewentualną Umową ze Współorganizatorem, ewentualną Umową ze Zleceniodawcą lub organizacją Wydarzenia, jak również ewentualnej obrony przed roszczeniami, które mogą zostać w stosunku do nas skierowane. Dane przetwarzane będą do momentu przedawnienia roszczeń.
  6. Dane przetwarzane w celu zabezpieczenia GFKM na wypadek ewentualnej kontroli ze strony organów administracji skarbowej. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO a nasz prawnie uzasadniony interes to zapewnienie GFKM możliwości wykazania, że Umowa, ewentualne Umowy ze Współorganizatorem ewentualne Umowy ze Zleceniodawcami były rzeczywiście wykonywane, a przewidziane w nich transakcje realizowane, koszty ponoszone. Dane przetwarzane będą do momentu przedawnienia zobowiązań podatkowych pozostających w związku z Umową, ewentualną Umową ze Współorganizatorem, ewentualną Umową ze Zleceniodawcą, w szczególności wynikających z rozliczeń prowadzonych w ramach tych umów.
 5. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania.
 6. Jeśli przetwarzanie opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie (czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO), możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
 7. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, usługi informatyczne, usługi kurierskie i pocztowe, usługi doradcze i audytorskie, ewentualni Zleceniodawcy, a także ewentualny Współorganizator Wydarzenia. Jeśli jesteś Trenerem, odbiorcami danych osobowych mogą być także uczestnicy Wydarzeń.
 8. Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 10. W związku z korzystaniem przez GFKM z usług Microsoft Corporation, w tym z usług chmurowych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu są decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające adekwatny poziom ochrony na danym terytorium, standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską, a w przypadku transferu do Standów Zjednoczonych Ameryki Północnej – EU–US Data Privacy Framework..
 11. Powołaliśmy Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail odo@gfkm.pl. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.

POWRÓT DO LISTY KLAUZUL

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych osób kontaktujących się z GFKM w celu uzyskania informacji na temat oferty GFKM lub możliwości podjęcia współpracy

 1. Administratorem danych osobowych osób kontaktujących się z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku (dalej: „GFKM”) w celu uzyskania informacji na temat oferty GFKM lub możliwości podjęcia współpracy, jest GFKM, której siedziba znajduje się w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu zrealizowania Twojego zapytania dotyczącego naszej oferty lub możliwości podjęcia współpracy oraz ewentualnego ustalania szczegółowych warunków takiej współpracy. Udzielanie odpowiedzi na zapytania od potencjalnych klientów i dostawców towarów lub usług (lub przedstawicieli tych podmiotów) oraz prowadzenie rozmów czy korespondencji dotyczących przyszłej współpracy jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, który uzasadnia przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawę tę nazywać będziemy dalej: „naszym prawnie uzasadnionym interesem”). Twoje dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu zawarcia pomiędzy nami umowy; w takim przypadku postawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Jeśli wyrazisz na to zgodę, dane mogą być także przetwarzane w celu kierowania do Ciebie informacji o ofercie GFKM, wykraczających poza zakres Twojego zapytania; podstawą przetwarzania danych będzie w takim wypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO (czyli Twoja zgoda).
 4. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania.
 5. Możesz także w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych:
  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego (bez konieczności podawania przyczyny);
  2. jeśli przetwarzanie opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
 6. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne, usługi kurierskie i pocztowe, usługi doradcze.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od nadesłania zapytania, chyba że podjęte zostaną czynności zmierzające do nawiązania pomiędzy nami współpracy. W takim przypadku dane przetwarzane będą – w zależności od sytuacji – na zasadach opisanych w innych klauzulach informacyjnych przedstawionych w niniejszej Polityce, w szczególności Informacji nt. przetwarzania danych osobowych klientów GFKM lub Informacji nt. przetwarzania danych osobowych dostawców towarów i usług dla GFKM. Jeśli przetwarzanie opierać będzie się na Twojej zgodzie, dane przechowywane będą do czasu wycofania tej zgody, wniesienia sprzeciwu lub do momentu, kiedy staną się one nieprzydatne dla GFKM (w zależności od tego, która z tych okoliczności wystąpi wcześniej).
 8. Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 10. W związku z korzystaniem przez GFKM z usług Microsoft Corporation, w tym z usług chmurowych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu są decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające adekwatny poziom ochrony na danym terytorium, standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską, a w przypadku transferu do Standów Zjednoczonych Ameryki Północnej – EU–US Data Privacy Framework..
 11. Powołaliśmy Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail odo@gfkm.pl. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.

POWRÓT DO LISTY KLAUZUL

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych uczestników szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych lub innych wydarzeń organizowanych przez GFKM

 1. Niniejsza klauzula informacyjna dotyczy uczestników szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych, programów oraz innych wydarzeń (dalej: „Wydarzenia) organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku (dalej: „GFKM”) – zarówno o charakterze nieodpłatnym, jak i odpłatnym (w przypadku zaś wydarzeń odpłatnych – niezależnie od tego, jak podmiot finansuje udział uczestnika w Wydarzeniu i kto zawiera umowę).
 2. Klauzula nie obejmuje uczestników programów Master of Business Administration. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych ww. osób dostępne są w Informacji nt. przetwarzania danych osobowych uczestników programów MBA organizowanych lub współorganizowanych przez GFKM.
 3. Administratorem danych osobowych uczestników Wydarzeń jest GFKM, której siedziba znajduje się w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472.
 4. Co do zasady przetwarzaniu podlegają dane osobowe obejmujące imię i nazwisko oraz dane adresowe i kontaktowe, niekiedy zaś – jeśli wynika to z charakteru danego Wydarzenia lub sposobu finansowania Twojego uczestnictwa w Wydarzeniu – przetwarzane mogą być także dane obejmujące oznaczenie pracodawcy i zajmowanego stanowiska, informacje o wykształceniu oraz doświadczeniu zawodowym, a także informacje o numerze Twojego rachunku bankowego. Jeśli wyrazisz na to zgodę, przetwarzać możemy także Twój wizerunek.
 5. Dane osobowe otrzymaliśmy od podmiotu, który zgłosił Twoje uczestnictwo w Wydarzeniu (dalej: „nasz Klient”), a jeśli zgłosiłaś się/zgłosiłeś się indywidualnie – bezpośrednio od Ciebie. Informacje o numerze rachunku bankowego możemy otrzymać od Twojego banku w związku z dokonywaniem przelewu.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem dokonania zgłoszenia i uczestnictwa w Wydarzeniu.
 7. Cele i podstawy przetwarzania danych, a także okres, przez który dane będą przechowywane w związku z realizacją poszczególnych celów, opisane zostały poniżej:
  1.  Jeśli we własnym zakresie zawierasz z nami umowę stanowiącą podstawę Twojego uczestnictwa w Wydarzeniu (dalej: „Umowa”) dane przetwarzać będziemy w celu zawarcia i realizacji Umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO a dane przetwarzać będziemy przez czas wykonywania Umowy.
  2. Jeśli umowę stanowiącą podstawę Twojego uczestnictwa w Wydarzeniu zawiera inny podmiot, w szczególności Twój pracodawca (dalej: „Umowa z naszym Klientem”) dane przetwarzać będziemy w celu realizacji, niekiedy także zawarcia Umowy z naszym Klientem. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO a nasz prawnie uzasadniony interes to zapewnienie możliwości wywiązania się z ciążących na GFKM zobowiązań umownych. Dane przetwarzać będziemy przez czas wykonywania Umowy z naszym Klientem.
  3. Jeśli natomiast Wydarzenie ma charakter otwarty, nieodpłatny i nie wiąże się z zawarciem umowy dane przetwarzać będziemy w celu organizacji i realizacji Wydarzenia. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO a nasz prawnie uzasadniony interes to zapewnienie prawidłowej organizacji i przebiegu Wydarzenia. Dane przetwarzać będziemy przez czas trwania Wydarzenia.
   oraz dodatkowo – niezależnie od tego, kto zawarł umowę stanowiącą podstawę dla Twojego uczestnictwa w Wydarzeniu oraz od tego, czy Wydarzenie ma charakter odpłatny czy nieodpłatny i czy wiąże się z zawarciem jakiejkolwiek umowy:
  4. Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO a dane przetwarzać będziemy przez czas istnienia obowiązku prawnego.
  5. Dane przetwarzane w celu zabezpieczenia roszczeń, ewentualne dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami kierowanymi do GFKM. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO a nasz prawnie uzasadniony interes to zapewnienie możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam roszczeń związanych z organizacją Wydarzenia, w szczególności z umowami zawieranymi w zw. z Wydarzeniem, jak również ewentualnej obrony przed roszczeniami, które mogą zostać w stosunku do nas skierowane. Dane przetwarzać będziemy do momentu przedawnienia roszczeń.
  6. Dane przetwarzane w celu zabezpieczenia GFKM na wypadek ewentualnej kontroli ze strony organów administracji skarbowej. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO a nasz prawnie uzasadniony interes to zapewnienie GFKM możliwości wykazania, że Wydarzenie się odbyło, Umowa/Umowa z naszym Klientem, inne umowy zawierane w zw. z Wydarzeniem, były rzeczywiście wykonywane, a przewidziane w nich transakcje realizowane, koszty zw. z organizacją Wydarzenia były ponoszone. Dane przetwarzać będziemy do momentu przedawnienia zobowiązań podatkowych pozostających w związku z organizacją Wydarzenia, w tym Umową, Umową z naszym Klientem, w szczególności wynikających z rozliczeń prowadzonych w ramach tych umów.
   Dodatkowo, jeżeli wyrazisz na to zgodę
  7. Dane przetwarzane w celu prowadzenia w stosunku do Twojej osoby działań marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO a dane przetwarzać będziemy do momentu wycofania zgody, wniesienia sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania po stronie GFKM (w zależności od tego, która okoliczność zaistnieje wcześniej).
  8. Przetwarzanie wizerunku oraz ewentualnie imienia i nazwiska w celach promocyjnych i marketingowych GFKM, w szczególności w celu opublikowania na stronie internetowej GFKM lub na profilach GFKM w portalach społecznościowych relacji z Wydarzenia. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO a dane przetwarzać będziemy do momentu wycofania zgody lub ustania celu przetwarzania po stronie GFKM (w zależności od tego, która okoliczność zaistnieje wcześniej).
 8. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz – w przypadkach określonych w RODO – do przenoszenia danych.
 9. Masz także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania:
  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego (bez konieczności podawania przyczyny);
  2. jeśli przetwarzanie opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie (czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
 10. Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody zanim ją wycofałeś/aś.
 11. Odbiorcami Twoich osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, usługi informatyczne, usługi kurierski i pocztowe, usługi doradcze i audytorskie, ewentualni Podwykonawcy (w szczególności trenerzy prowadzący zajęcia w ramach Wydarzenia), a także ewentualny Współorganizator Wydarzenia, podmioty prowadzące portale i serwisy internetowe.
 12. Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 14. W związku z korzystaniem przez GFKM z usług Microsoft Corporation, w tym z usług chmurowych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu są decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające adekwatny poziom ochrony na danym terytorium, standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską, a w przypadku transferu do Standów Zjednoczonych Ameryki Północnej – EU–US Data Privacy Framework.
 15. W związku z zamieszczaniem zdjęć czy nagrań z Programu MBA, jak również folderów czy innych materiałów reklamowych na profilach GFKM w portalach społecznościowych lub w serwisach internetowych dane osobowe obejmujące wizerunek oraz ewentualnie imię i nazwisko mogą potencjalnie zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Podstawą transferu są decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające adekwatny poziom ochrony na danym terytorium, standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską, a w przypadku transferu do Standów Zjednoczonych Ameryki Północnej – EU–US Data Privacy Framework.
 16. Powołaliśmy Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail odo@gfkm.pl. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.

POWRÓT DO LISTY KLAUZUL

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych uczestników programów Master of Business Administration organizowanych lub współorganizowanych przez GFKM

 1. Niniejsza klauzula dotyczy uczestników programów Master of Business Administration (dalej: „Program MBA” lub „Program”) organizowanych lub współorganizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku (dalej: „GFKM”) – niezależnie od tego, jaki podmiot zawiera umowę stanowiącą podstawę dla uczestnictwa w Programie MBA oraz niezależnie od tego, jaki jest to wariant Programu MBA.
 2. Administratorem danych osobowych uczestników Programu MBA jest GFKM, której siedziba znajduje się w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472.
 3. Standardowo przetwarzamy dane osobowe obejmujące dane identyfikacyjne, dane adresowe i kontaktowe, dane na temat wykształcenia i doświadczenia zawodowego, w tym aktualnego pracodawcy i zajmowanego stanowiska. W zależności od tego, kto finansuje Twój udział w Programie MBA przetwarzać możemy także informację o numerze Twojego rachunku bankowego. Jeśli wyrazisz odrębną zgodę, przetwarzać możemy także dane obejmujące Twój wizerunek utrwalony w trakcie lub w związku z Programem MBA.
 4. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od uczestnika Programu MBA, zaś jeśli umowa stanowiąca podstawę dla uczestnictwa w Programie MBA zawierana jest przez inny podmiot niż uczestnik, podstawowe dane identyfikacyjne uczestnika otrzymywać możemy także od podmiotu, który zawiera taką umowę (w szczególności od Twojego pracodawcy). Informacje o numerze rachunku bankowego możemy otrzymać od Twojego banku w związku z dokonywaniem przelewu.
 5. Cele i podstawy przetwarzania danych, a także okres, przez który dane będą przechowywane w związku z realizacją poszczególnych celów:
  1. Jeśli we własnym zakresie zawierasz z nami umowę stanowiącą podstawę Twojego uczestnictwa w Programie MBA (dalej: „Umowa”) dane przetwarzać będziemy w celu zawarcia i realizacji Umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO a dane przetwarzać będziemy przez czas wykonywania Umowy.
  2. Jeśli umowę stanowiącą podstawę Twojego uczestnictwa w Programie MBA zawiera inny podmiot, w szczególności Twój pracodawca (dalej: „Umowa z naszym Klientem”) dane przetwarzać będziemy w celu realizacji, niekiedy także zawarcia Umowy z naszym Klientem. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO a nasz prawnie uzasadniony interes to zapewnienie możliwości wywiązania się z ciążących na GFKM zobowiązań umownych. Dane przetwarzać będziemy przez czas wykonywania Umowy z naszym Klientem.
   oraz dodatkowo – niezależnie od tego, kto zawarł umowę stanowiącą podstawę dla Twojego uczestnictwa w Programie MBA:
  3. Dane przetwarzane w celu ewaluacji Programu MBA. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO a nasz prawnie uzasadniony interes to konieczność dokonywania systematycznego badania wartości Programu MBA w celu weryfikacji założonych celów oraz zidentyfikowania potrzeby wprowadzenia ewentualnych zmian. Dane przetwarzać będziemy
   1. przez okres 5 miesięcy od daty uzyskania dyplomu – w przypadku ukończenia programu Executive MBA i uzyskania dyplomu Master of business Administration w terminie.
   2. przez okres 6 lat – w przypadku nieukończenia Programu MBA w terminie przewidzianym dla danego Programu i nieuzyskania dyplomu Programu Executive Master of Business Administration.
   3. przez okres 3 miesięcy od daty uzyskania dyplomu – w przypadku uzyskania dyplomu MBA w ciągu 6 lat od zakończenia danego Programu.
  4. Dane przetwarzane w celu prowadzenie rejestru absolwentów Programu MBA oraz wydanych dyplomów a także archiwum projektów dyplomowych i kopii dyplomów. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO a nasz prawnie uzasadniony interes to konieczność zapewnienia GFKM na przyszłość możliwości weryfikacji informacji o ukończeniu Programu MBA, autentyczności pojawiających się w obrocie dyplomów wskazujących na ukończenie Programu, wydanie w razie potrzeby dodatkowego potwierdzenia ukończenia Programu MBA a także weryfikacja samodzielności pracy uczestników kolejnych edycji Programu. Dane przetwarzać będziemy przez okres 41 lat od zakończenia danej edycji Programu.
  5. Dane przetwarzane w celu wykonania umów zawartych z podmiotami dokonującymi walidacji Programu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO a nasz prawnie uzasadniony interes to zapewnienie możliwości prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z umów, których jesteśmy stroną. Dane przetwarzać będziemy przez okres wykonywania umów (zwanych dalej: „Umowami dot. Programu”).
  6. Dane przetwarzane w celu wykonania umów zawartych z podmiotami, które udzielają GFKM praw do korzystania z określonych metodyk lub ich elementów w toku realizacji Programu MBA (o ile dotyczy). Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO a nasz prawnie uzasadniony interes to zapewnienie możliwości prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z umów, których jesteśmy stroną. Dane przetwarzać będziemy przez okres wykonywania umów (zwanych dalej: „Umowami dot. Programu”).
  7. Dane przetwarzane w celu wykonania umów zawartych z współorganizatorami Programu MBA (o ile dotyczy). Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO a nasz prawnie uzasadniony interes to zapewnienie możliwości prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z umów, których jesteśmy stroną. Dane przetwarzać będziemy przez okres wykonywania umów (zwanych dalej: „Umowami dot. Programu”)
  8. Dane przetwarzane w celu wykonania umów zawartych z podmiotami, które świadczą na rzecz GFKM usługi związane z realizacją Programu, w szczególności trenerami prowadzącymi zajęcia w ramach Programu MBA lub podmiotami zatrudniającymi takich trenerów. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO a nasz prawnie uzasadniony interes to zapewnienie możliwości prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z umów, których jesteśmy stroną. Dane przetwarzać będziemy przez okres wykonywania umów (zwanych dalej: „Umowami dot. Programu”).
  9. Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO a dane przetwarzać będziemy przez czas istnienia obowiązku prawnego.
  10. Dane przetwarzane w celu zabezpieczenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO a nasz prawnie uzasadniony interes to zapewnienie możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam roszczeń związanych z organizacją Programu, jak również ewentualnej obrony przed roszczeniami, które mogą zostać do nas skierowane. Dane przetwarzać będziemy do momentu przedawnienia roszczeń pozostających w związku z organizacją Programu, w szczególności wynikających z Umów, Umów z naszymi Klientami, Umów dot. Programu.
  11. Dane przetwarzane w celu zabezpieczenia GFKM na wypadek ewentualnej kontroli ze strony organów administracji skarbowej. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO a nasz prawnie uzasadniony interes to zapewnienie GFKM możliwości wykazania, że Umowa/Umowa z naszym Klientem czy Umowy dot. Programu rzeczywiście były realizowane, w szczególności że transakcje w nich przewidziane były realizowane, koszty zw. z organizacją Programu były ponoszone. Dane przetwarzać będziemy do momentu przedawnienia zobowiązań podatkowych pozostających w związku z organizacją Programu, w tym Umową, Umową z naszym Klientem, Umowami dot. Programu, w szczególności wynikających z rozliczeń prowadzonych w ramach tych umów.
   a także – o ile wyrazisz na to zgodę:
  12. Dane przetwarzane w celu prowadzenia w stosunku do Twojej osoby działań marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO a dane będziemy przetwarzać do momentu wycofania zgody, wniesienia sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania po stronie GFKM (w zależności od tego, która okoliczność zaistnieje wcześniej)
  13. Przetwarzanie wizerunku oraz ewentualnie imienia i nazwiska w celach promocyjnych i marketingowych GFKM, w szczególności w celu opublikowania na stronie internetowej GFKM lub na profilach GFKM w portalach społecznościowych relacji z Programu MBA. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO a dane będziemy przetwarzać do momentu wycofania zgody lub ustania celu przetwarzania po stronie GFKM (w zależności od tego, która okoliczność zaistnieje wcześniej).
 6. Podanie danych zawartych w kwestionariuszu osobowym oraz dostarczenie wskazanych w nim dokumentów jest dobrowolne, jednak jest warunkiem uczestnictwa w Programie.
 7. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania, a także – jeśli podstawą przetwarzania jest umowa lub zgoda – do przenoszenia danych.
 8. Masz także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania:
  1. jeśli przetwarzanie opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie (czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 9. Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody zanim ją wycofałeś/aś.
 10. Odbiorcami Twoich osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, usługi informatyczne, usługi kurierski i pocztowe, usługi doradcze i audytorskie, podmioty dokonujące walidacji Programu a także inne podmioty, z którymi zawarliśmy Umowy dot. Programu, w szczególności trenerzy prowadzący zajęcia w ramach Programu a także ewentualny Współorganizator Wydarzenia, podmioty prowadzące portale i serwisy internetowe.
 11. Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 13. W związku z korzystaniem przez GFKM z usług Microsoft Corporation, w tym z usług chmurowych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu są decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające adekwatny poziom ochrony na danym terytorium, standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską, a w przypadku transferu do Standów Zjednoczonych Ameryki Północnej – EU–US Data Privacy Framework.
 14. W związku z zamieszczaniem zdjęć czy nagrań z Programu MBA, jak również folderów czy innych materiałów reklamowych na profilach GFKM w portalach społecznościowych lub w serwisach internetowych dane osobowe obejmujące wizerunek oraz ewentualnie imię i nazwisko mogą potencjalnie zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). PPodstawą transferu są decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające adekwatny poziom ochrony na danym terytorium, standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską, a w przypadku transferu do Standów Zjednoczonych Ameryki Północnej – EU–US Data Privacy Framework..
 15. Powołaliśmy Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail odo@gfkm.pl. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.

POWRÓT DO LISTY KLAUZUL

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych osób odpowiadających na ofertę pracy, stażu lub praktyk w GFKM (cel rekrutacyjny)

 1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w rekrutacji na zaproszenie  Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku (dalej: „GFKM”) jest GFKM, której siedziba znajduje się w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472.
 2. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym będą przetwarzane przez nas w celu:
  1.  realizacji procesu rekrutacji na stanowisko….staż lub praktykę oraz oceny kwalifikacji osób odpowiadających na ofertę pracy, stażu lub praktyk w GFKM. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie czynności przed zawarciem Umowy.
  2. realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Pracy, przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  3. zabezpieczenia roszczeń, ewentualne dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami kierowanymi do GFKM. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO a nasz prawnie uzasadniony interes to zapewnienie możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam roszczeń, jak również ewentualnej obrony przed roszczeniami, które mogą zostać w stosunku do nas skierowane w związku z procesem rekrutacji.
  4. przeprowadzenia przyszłych rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, tj. Twoja zgoda.
 3. Pani/Pana dane osobowe wskazane w kodeksie pracy lub innych ustawach szczegółowych przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału  w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, która Pani/Pan wyraziła/ł nam przesyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne.
 4. Ma Pani/Pan  prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia,     a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne, usługi kurierskie i pocztowe, archiwizacyjne,  usługi księgowo – kadrowe, prawne, audytorskie, certyfikacyjne.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od nadesłania zapytania, chyba że podjęte zostaną czynności zmierzające do nawiązania pomiędzy nami współpracy. W takim przypadku dane przetwarzane będą – w zależności od sytuacji – na zasadach opisanych w innej klauzuli informacyjnej, dołączonej do umowy o pracę, staż lub praktyki. Jeśli przetwarzanie opierać będzie się na Pani/Pana zgodzie, dane przechowywane będą do czasu wycofania tej zgody, wniesienia sprzeciwu lub do momentu, kiedy staną się one nieprzydatne dla GFKM (w zależności od tego, która z tych okoliczności wystąpi wcześniej).
 7. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. W związku z korzystaniem przez GFKM z usług Microsoft Corporation, w tym z usług chmurowych, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu są decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające adekwatny poziom ochrony na danym terytorium, standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską, a w przypadku transferu do Standów Zjednoczonych Ameryki Północnej – EU–US Data Privacy Framework..
 10. Powołaliśmy Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail odo@gfkm.pl. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.

POWRÓT DO LISTY KLAUZUL

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych osób, które są stroną umowy cywilnoprawnej

 1. Administratorem danych osobowych osób, które zawarły z GFKM umowę cywilnoprawną jest Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów (dalej:GFKM), której siedziba znajduje się w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu:
  1. prawidłowej realizacji zawartej pomiędzy nami umowy, przez okres jej obowiązywania;
  2. realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych, przez 6 lat;
  3. ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami przez okres określony przepisami prawa.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. w przypadku przetwarzania w celu prawidłowej realizacji umowy (pkt 2 lit. a powyżej) – art. 6 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Pana/ Pani przed zawarciem umowy;
  2. w przypadku przetwarzania w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych (pkt 2 lit. b powyżej) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego;
  3. w przypadku przetwarzania w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami (pkt 2 lit. c powyżej) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GFKM; nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam roszczeń w stosunku do Pana/Pani, jak również ewentualnej obrony przed roszczeniami, które Pan/ Pani może w stosunku do nas skierować.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.
 5. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania.
 6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne, usługi kurierskie i pocztowe, archiwizacyjne,  usługi księgowo – kadrowe.
 7. Jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. W związku z korzystaniem przez GFKM z usług Microsoft Corporation, w tym z usług chmurowych, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu są decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające adekwatny poziom ochrony na danym terytorium, standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską, a w przypadku transferu do Standów Zjednoczonych Ameryki Północnej – EU–US Data Privacy Framework..
 10. Powołaliśmy Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail odo@gfkm.pl. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.
  POWRÓT DO LISTY KLAUZUL

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych osób pobierających treści, w szczególności raporty, ze stron internetowych należących do GFKM

 1. Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu jest Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 (zwana dalej: „GFKM”).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu:
  1. dostarczenia zamówionych przez Pana/Panią treści (adres e-mail);
  2. marketingowych, w tym w celu wysyłki informacji o naszej ofercie, w szczególności organizowanych przez nas szkoleniach, studiach i innych wydarzeniach (imię, nazwisko, adres e-mail, firma, stanowisko).
  3. ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami przez okres określony przepisami prawa.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. w przypadku przetwarzania w celu prawidłowej realizacji umowy (pkt 2 lit. a powyżej) – art. 6 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Pana/ Pani przed zawarciem umowy;
  2. w przypadku przetwarzania w celu marketingowym (punk 2 ust. b powyżej) jest 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda;
  3. w przypadku przetwarzania w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami (pkt 2 lit. c powyżej) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GFKM; nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam roszczeń w stosunku do Pana/Pani, jak również ewentualnej obrony przed roszczeniami, które Pan/ Pani może w stosunku do nas skierować.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie danych, o których mowa w punkcie 2a jest warunkiem wykonania usługi.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 6. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne, usługi kurierskie i pocztowe, archiwizacyjne, usługi księgowo – kadrowe.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez nas do momentu wycofania Pani/Pana zgody lub ustania celu przetwarzania po stronie GFKM (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności wystąpi wcześniej).
 9. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 12. DW związku z korzystaniem przez GFKM z usług Microsoft Corporation, w tym z usług chmurowych, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu są decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające adekwatny poziom ochrony na danym terytorium, standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską, a w przypadku transferu do Standów Zjednoczonych Ameryki Północnej – EU–US Data Privacy Framework..
 13. Powołaliśmy Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail odo@gfkm.pl. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.
  POWRÓT DO LISTY KLAUZUL