Dyplom Post-MBA: Strategiczne Przywództwo

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

18.05.24

Zakończenie

17.11.24

Czas trwania

10 dni

Miejsce

Warszawa

Cena

9000 zł + VAT, absolwenci MBA GFKM: 8000 zł + VAT | Udział w jednej sesji: 2200 zł + VAT

pobierz pdf

Opis

Środowisko VUCA stawia coraz większe wyzwania firmom i menedżerom. Wymaga gotowości do ciągłych zmian oraz mobilizacji do intensywnego działania. Dyplom Post-MBA: Strategiczne Przywództwo pomaga doświadczonym menedżerom skuteczniej działać w środowisku współczesnego zarządzania poprzez wzmocnienie osobistych kompetencji przywódczych.

Cele programu

Program prezentuje najważniejsze zagadnienia związane ze współczesnym przywództwem. Główne cele programu to:

 • Wzrost efektywności zarządzania w zmieniającym się i złożonym środowisku
 • Opanowanie metod pracy z dużą ilością informacji
 • Rozwinięcie umiejętności innowacyjnych
 • Wzmocnienie umiejętności zarządzania stresem
 • Rozwinięcie kompetencji wprowadzania kultury innowacyjności
 • Wypracowanie marki osobistej zgodnie z osobistym celem i zasobami

Dla kogo

Program jest adresowany do absolwentów programu Executive MBA oraz członków zarządów i menedżerów wyższego szczebla, którzy zamierzają podnieść kompetencje przywódcze do poziomu wyższej kadry kierowniczej. Od kandydatów oczekujemy co najmniej pięcioletniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych.

Program szkolenia

Sesja I
SZTUCZNA INTELIGENCJA W BIZNESIE
Jak w pełni wykorzystać potencjał danych we współczesnej organizacji? dr hab. Andrzej Wodecki18-19.05.2024

 1. Idea, najważniejsze metody i techniki sztucznej inteligencji
 2. Przykładowy proces trenowania i ewaluacji modelu uczenia maszynowego
 3. Zastosowania sztucznej inteligencji w biznesie
 4. Uczenie maszynowe w analityce predykcyjnej: możliwości i ocena potencjału
 5. Praktyczne aspekty wdrożeń SI: najważniejsze etapy, architektury systemów, niezbędne zasoby i strategia ich pozyskania, zarządzanie projektem
 6. Uzasadnienie biznesowe projektów SI
 7. Wyzwania i trendy rozwoju.

 

Sesja II
LEADERSHIP PIPELINE
Jak zbudować organizację skoncentrowaną na rezultatach Wojciech Parteka – 8-9.06.2024

 1. Leadership Performance Pipeline – nowy trend w przywództwie
 2. Mój poziom przywództwa, moja perspektywa rozwoju
 3. Wartości pracy mojego poziomu, co wnoszę do sukcesu firmy
 4. Uwalnianie pełnego potencjału podległego zespołu
 5. Tworzenie wspólnej mapy przywódczej
 6. Silent Coaching – wywieranie niewidzialnego wpływu
 7. Spotkania 1 : 1 – Jak zaoszczędzić czas, budować zaufanie, rozwijać pracowników
 8. Trudna rozmowa

 

Sesja III
KRYZYS W PRZEDSIĘBIORSTWIE I PORAŻKA W ZARZĄDZANIU
Przywództwo ratunkowe – Jarosław Bogusz – 14-16.09.2024

 1. Kryzys w przedsiębiorstwie i porażka w zarządzaniu
 2. Rozpoznawanie sytuacji kryzysowej
 3. Wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny kryzysu
 4. Przebieg sytuacji kryzysowej
 5. Proces zarządzania kryzysowego
 6. Redefiniowanie strategii w warunkach kryzysu

Sesja IV
LIDER INNOWACJI, ZMIANY I ROZWOJU
Oblicza współczesnego przywództwa
Tomasz Owczarek – 5-6.10.2024

 1. Przywództwo – kolejny poziom, kolejne wyzwania, perspektywy na przyszłości – atrybuty lidera przyszłości
 2. Inspiracyjny lider, czyli jak mówić do ludzi, żeby nas słuchali i jak słuchać, żeby do nas mówili – od charyzmy do oburęczności
 3. Jak zachęcać zespoły do zmian i ciągłego procesu uczenia się
 4. Tworzenie środowiska zwiększającego innowacyjność w organizacji
 5. Warunki innowacji w organizacji: kultura, nastawienie, bezpieczeństwo, otoczenie
 6. Inteligencja zbiorowa i efekt Medyceuszy – jak wykorzystać wiedzę i umiejętności zespołu do wspólnych efektów, kiedy zespoły stają się inteligentne
 7. 10 typów innowacji w organizacjach – czyli gdzie i jak poszukiwać przestrzeni do doskonalenia codziennego działania
 8. Przywództwo w sytuacji kryzysu i koniecznych zmian – podpowiedzi

 

Sesja V
BUDOWANIE OSOBISTEJ MARKI MENEDŻERA
Jak dobra jest Twoja marka – dr Adam Ubertowski – 16-17.11.2024

 1. Czym jest i dlaczego tak ważna jest marka osobista
 2. Jaką jesteś marką?
 3. Cztery zasady budowania wyjątkowej marki osobistej
 4. Strategia budowania własnej marki osobistej w siedmiu krokach
 5. Świadome kreowanie wiarygodnego wizerunku
 6. Osobiste zasoby autoprezentacyjne jako lidera
 7. Warsztat: budowanie własnej marki osobistej – Personal Branding

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu programu Dyplom Post-MBA: Strategiczne Przywództwo, uczestnicy będą posiadać umiejętności:

 • Sprawnego i skutecznego zarządzania w zmiennym środowisku
 • Pracy z dużą ilością informacji i podejmowania trafnych decyzji
 • Kreatywnego myślenia i rozwijania innowacyjności w organizacji
 • Zarządzania stresem i skutecznego działania w warunkach wysokiej presji
 • Kreowania wizerunku przywódczego i marki osobistej wewnątrz i na zewnątrz organizacji

Metody szkolenia

Program realizowany jest w formie aktywnych warsztatów. Praktyczne ćwiczenia umożliwiają zastosowanie poznanych technik i wypracowanie konkretnych rozwiązań. Zajęcia są prowadzone nowoczesnymi metodami warsztatowymi, z licznymi przykładami i ćwiczeniami praktycznymi.

Dodatkowe informacje

Absolwenci programu otrzymują Dyplom Post-MBA: Strategiczne Przywództwo wydany przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów.

Harmonogram

ModułData
Sztuczna inteligencja w biznesie – dr hab. Andrzej Wodecki 18.05.24
Sztuczna inteligencja w biznesie – dr hab. Andrzej Wodecki 19.05.24
Leadership Pipeline – Wojciech Parteka 08.06.24
Leadership Pipeline – Wojciech Parteka 09.06.24
Kryzys w przedsiębiorstwie i porażka w zarządzaniu – Jarosław Bogusz 14.09.24
Kryzys w przedsiębiorstwie i porażka w zarządzaniu – Jarosław Bogusz 15.09.24
Lider innowacji, zmiany i rozwoju – Tomasz Owczarek 05.10.24
Lider innowacji, zmiany i rozwoju – Tomasz Owczarek 06.10.24
Budowanie osobistej marki menedżera – dr Adam Ubertowski 16.11.24
Budowanie osobistej marki menedżera – dr Adam Ubertowski 17.11.24

Kontakt

Halina Frątczak

Dyrektor ds. Organizacji MBA
Tel.: +48 58 558 58 58 wew. 310
Tel. kom.: +48 600 095 672
E-mail: h.fratczak@gfkm.pl

Back to top