Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Finansami

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

09.06.24

Zakończenie

17.11.24

Czas trwania

10 dni

Miejsce

Warszawa

Cena

9000 zł + 23% VAT, absolwenci MBA GFKM: 8000 zł + 23% VAT Udział w jednej sesji: 2200 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Studia zarządzanie finansami (Dyplom Post-MBA)

Efektywne zarządzanie finansami determinuje powodzenie w realizacji strategii firmy. Odpowiedzialne zarządzanie musi uwzględniać istniejące możliwości, ograniczenia, parametry i cele finansowe organizacji. Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Finansami pomaga doświadczonym menedżerom skutecznie wdrażać strategię firmy z uwzględnianiem kluczowych aspektów finansowych.

Cele programu

 • Doskonalenie umiejętności strategicznego i operacyjnego zarządzania finansami
 • Zdobycie zaawansowanych umiejętności interpretacji wyników finansowych i podejmowania decyzji zarządczych
 • Pogłębianie umiejętności w zakresie wykorzystywania analiz i wskaźników finansowych w procesie podejmowania decyzji
 • Rozwinięcie praktycznej wiedzy i umiejętności zarządzania wartością przedsiębiorstwa
 • Rozwinięcie umiejętności podnoszenia wartości firmy poprzez wdrażanie zmian i restrukturyzację
 • Aplikacja metod i narzędzi systemowego zarządzania ryzykiem
 • Uzyskanie wiedzy na temat zaawansowanych instrumentów finansowania działalności
 • Nabycie umiejętności modelowania finansowego w odniesieniu do projektów inwestycyjnych

Dla kogo

Program jest adresowany do absolwentów programu Executive MBA oraz członków zarządu i menedżerów wyższego szczebla, którzy zamierzają podnieść kompetencje w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa do poziomu adekwatnego do szczebla zarządzającej i wyższej kadry kierowniczej. Od kandydatów oczekujemy co najmniej pięcioletniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych.

Program szkolenia

Sesja I
ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA – Lucjan Śledź – 8-9.06.2024

 1. Przepływ kapitału w przedsiębiorstwie
 2. Różnorodność przepływów wynikająca z logiki branży i przyjętej strategii finansowania działalności
 3. Odzwierciedlenie przepływu kapitału w sprawozdaniach finansowych
 4. Cele finansowe firmy i ich kwantyfikacja
 5. Ocena firmy w oparciu o wybrane wskaźniki: ROCE, ROOC, ROE, FLE, NCFF, NCFE
 6. Definiowanie systemów wspierających osiąganie celów finansowych inwestorów
 7. Podejmowanie decyzji

Sesja II
CONTROLLING FINANSOWY – Sławomir Lasota – 07-08.09.2024

 1. Rola Kapitału Pracującego w zarządzaniu płynnością
 2. Budżety przychodów i rotacja należności, a prognozy wpływów
 3. Budżety kosztów i rotacja zobowiązań, a prognozy wydatków
 4. Cykl konwersji gotówki
 5. Bilans Ruchu – analiza budżetu zmian kont bilansu na wpływy i wydatki
 6. Długoterminowa płynność finansowa
 7. Cash-Flow, Funds-Flow – tradycyjny i menedżerski układ płynności finansowej

Sesja III
SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM – Maciej Sowiński – 28-29.09.2024

 1. Inspiracje do zarządzania ryzykiem
 2. Standardy zarządzania ryzykiem
 3. Proces zarządzanie ryzykiem
 4. Narzędzia i techniki identyfikacji ryzyka
 5. Narzędzia i techniki analizy ryzyka
 6. Narzędzia i techniki kontroli ryzyka
 7. Komunikacja w zarządzaniu ryzykiem
 8. Integracja systemu zarządzania ryzykiem z innymi systemami w organizacji
 9. Uwarunkowania skuteczności zarządzania ryzykiem

Sesja IV
RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH – Tomasz Sowiński – 19-20.10.2024

 1. Skala i zakres stosowania pochodnych instrumentów finansowych
 2. Rynek transakcji perspektywicznych i transakcji terminowych
 3. Stopy procentowe
 4. Wyznaczanie cen kontraktów perspektywicznych i terminowych
 5. Transakcje wymiany
 6. Rynek transakcji opcyjnych
 7. Modele i studia przypadku

Sesja V
ZAAWANSOWANA ANALIZA INWESTYCYJNA – Lucjan Śledź – 16-17.11.2024

 1. Bezwzględny rachunek opłacalności. Ograniczenia w zastosowaniu i problemy
  z interpretacją wyników
 2. Analiza typowych i mieszanych przepływów pieniężnych
 3. Modyfikowane wskaźniki finansowej efektywności inwestycji
 4. Porównawczy rachunek opłacalności, problemy z interpretacją wyników
 5. Metody łańcuchów wymiany i ekwiwalentnego przepływu rocznego
 6. Ocena ryzyka w rachunkach opłacalności projektu
 7. Metody probabilistyczne, w tym Monte Carlo

Korzyści dla uczestników

Po zakończeniu programu Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Finansami, uczestnicy będą posiadać umiejętność:

 • Kompleksowej analizy finansowej parametrów wpływających na wyniki przedsiębiorstwa
 • Zarządzania działaniami wpływającymi na wzrost wartości przedsiębiorstwa
 • Oceny rentowności poszczególnymi składników kapitału przedsiębiorstwa
 • Stosowania narzędzi zarządzania płynnością średnio i długoterminową
 • Planowania i zarządzania z wykorzystaniem zasad rachunkowości zarządczej
 • Kompleksowej analizy finansowej i podejmowania decyzji inwestycyjnych

Metody szkolenia

Program realizowany jest w formie aktywnych warsztatów. Zasady, metody i narzędzia zarządzania finansowego są prezentowane w oparciu o przykłady rozwiązań w firmach polskich i zagranicznych. Praktyczne ćwiczenia umożliwiają zastosowanie poznanych technik i wypracowanie konkretnych rozwiązań. Każda sesja podsumowana jest analizą użyteczności i możliwości wdrożenia poznanych metod w zarządzaniu rezultatem przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje

Absolwenci programu otrzymują Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Finansami wydany przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów.

Harmonogram

ModułData
Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa – Lucjan Śledź 08.06.24
Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa – Lucjan Śledź 09.06.24
Controlling Finansowy – Sławomir Lasota 07.09.24
Controlling Finansowy – Sławomir Lasota 08.09.24
Systemowe Zarządzanie Ryzykiem – Maciej Sowiński 28.09.24
Systemowe Zarządzanie Ryzykiem – Maciej Sowiński 29.09.24
Rynek Instrumentów Pochodnych – Tomasz Sowiński 19.10.24
Rynek Instrumentów Pochodnych – Tomasz Sowiński 20.10.24
Zaawansowana Analiza Inwestycyjna – Lucjan Śledź 16.11.24
Zaawansowana Analiza Inwestycyjna – Lucjan Śledź 17.11.24
Back to top