Poszukujemy Organizatora / Organizatorki ds. Szkoleń

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów (GFKM) jest firmą szkoleniowo-doradczą specjalizującą się w szkoleniach i projektach rozwojowych dla kadry kierowniczej oraz personelu średnich i dużych firm polskich i międzynarodowych.

Jesteśmy jedną z największych i najbardziej doświadczonych firm szkoleniowych w Polsce. Prowadzimy pełne spektrum programów, w tym programy Executive MBA, szkolenia firmowe, szkolenia otwarte, studia podyplomowe, programy coachingowe i projekty doradcze, zapewniając dzięki temu swoim Klientom wyjątkową synergię jakości i wartości praktycznej.

Obecnie poszukujemy kandydatów / kandydatki na stanowisko:

Organizator / Organizatorka ds. Szkoleń

Zakres obowiązków pracownika Działu Szkoleń:

 • wspieranie Dyrektora ds. Szkoleń w działaniach rekrutacyjnych,
 • przygotowanie i kompletowanie materiałów szkoleniowych i organizacyjnych ,
 • edycyjne poprawki materiałów szkoleniowych i ofert szkoleniowych w programach Word, Excel, Power Point,
 • wykonywanie kserokopii materiałów szkoleniowych,
 • przygotowywanie i drukowanie materiałów szkoleniowych, materiałów pomocniczych np. dyplomów, identyfikatorów, arkuszy ocen itp.
 • składanie segregatorów na szkolenia,
 • konwertowanie plików z materiałami szkoleniowymi,
 • umieszczanie materiałów w formie elektronicznej na dysku zewnętrznym np. Google.
 • przygotowywanie materiałów do wysyłki na szkolenia (pakowanie odpowiednio skompletowanych materiałów w kartony i wysyłanie pocztą kurierską),
 • podsumowanie arkuszy ocen po sesjach zajęciowych.
 • przygotowywanie sal szkoleniowych na zajęcia:
 • ustawianie stołów,
 • podłączenie sprzętu RTV (kamera, rzutnik i laptop),
 • rozłożenie materiałów szkoleniowych.
 • przygotowywanie korespondencji do wysyłki pocztowej (w tym korespondencja seryjna ulotek szkoleniowych),
 • kontakty telefoniczne i mailowe z trenerami w celu ustalenia szczegółów organizacyjnych szkolenia np. terminu przesłania materiałów szkoleniowych, godzin zajęć, ustalanie terminów szkoleń otwartych itd.
 • kontakty telefoniczne i mailowe z klientami w celu ustalenia szczegółów organizacyjnych szkolenia np. uzyskania listy uczestników, wyposażenia sali wykładowej,
 • wprowadzanie danych do CRM,
 • wprowadzanie terminów szkoleń do harmonogramu (kalendarza) online,
 • obsługa BUR i innych organizacji sponsorujących/dotujących/finansujących uczestników,inne prace administracyjno-biurowe zlecone przez przełożonego związane z obsługą organizacyjną szkoleń.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie średnie,
 • praktyczna znajomość narzędzi MS Office – Excel, Word, Power Point, Outlook,
 • mile widziana znajomość j. angielskiego
 • skrupulatność i bardzo dobra organizacja pracy,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • 3 miesięczny okres próbny na stanowisku Referent / Referentka ds. Szkoleń,
 • po okresie próbnym praca na stanowisku Organizator / Organizatorka ds. Szkoleń,
 • pracę na cały etat,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stałe wynagrodzenie podstawowe + premie (po okresie próbnym),
 • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy,
 • możliwość podnoszenia kompetencji.

Zgłoszenia zwierające CV prosimy wysyłać na adres e-mail: gfkm@gfkm.pl

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych osób odpowiadających na ofertę pracy (cel rekrutacyjny)

 1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w rekrutacji na zaproszenie Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku (dalej: „GFKM”) jest GFKM, której siedziba znajduje się w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472.
 2. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym będą przetwarzane przez nas w celu:
  1. realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Organizator ds. Szkoleń oceny kwalifikacji osób odpowiadających na ofertę pracy w GFKM. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie czynności przed zawarciem Umowy.
  2. realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Pracy, przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  3. zabezpieczenia roszczeń, ewentualne dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami kierowanymi do GFKM. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO a nasz prawnie uzasadniony interes to zapewnienie możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam roszczeń, jak również ewentualnej obrony przed roszczeniami, które mogą zostać w stosunku do nas skierowane w związku z procesem rekrutacji.
  4. przeprowadzenia przyszłych rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, tj. Twoja zgoda.
 3. Pani/Pana dane osobowe wskazane w kodeksie pracy lub innych ustawach szczegółowych przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, która Pani/Pan wyraziła/ł nam przesyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne.
 4. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne, usługi kurierskie i pocztowe, archiwizacyjne, usługi księgowo – kadrowe, prawne, audytorskie, certyfikacyjne.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od nadesłania zapytania, chyba że podjęte zostaną czynności zmierzające do nawiązania pomiędzy nami współpracy. W takim przypadku dane przetwarzane będą – w zależności od sytuacji – na zasadach opisanych w innej klauzuli informacyjnej, dołączonej do umowy o pracę, staż lub praktyki. Jeśli przetwarzanie opierać będzie się na Pani/Pana zgodzie, dane przechowywane będą do czasu wycofania tej zgody, wniesienia sprzeciwu lub do momentu, kiedy staną się one nieprzydatne dla GFKM (w zależności od tego, która z tych okoliczności wystąpi wcześniej).
 7. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Powołaliśmy Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail odo@gfkm.pl. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.

 

 

Aktualności