Webinar | Przepis na innowacje. Czy to działa?

Powrót do aktualności

Świat zmienia się ostatnio bardzo szybko. Mnożą się wydarzenia i informacje, których często nie jesteśmy w stanie przyswoić i przerobić. Płyną jak rzeka, której nawet nie próbujemy zatrzymać. Nowe trendy i technologie bez pardonu wchodzą do naszego życia drzwiami i oknami. Cyfryzacja, automatyzacja, przemysł 4.0, gospodarka obiegu zamkniętego, sztuczna inteligencja i wiele innych technologii, których nazw nie sposób wymówić jednym tchem. Z drugiej strony, wielu z nas posiada naturalną potrzebę kreowania czegoś nowego bez względu na zajmowane stanowisko czy sektor, w jakim pracujemy. Dobrze widziane są rozwiązania ekologiczne, obniżające koszty a nade wszystko służące człowiekowi i odpowiadające na jego potrzeby. Jak mawia młodzież „Nie ma czasu na nudę”. Ja znalazłam swoją własną ścieżkę kreowania innowacji w otaczającej mnie przestrzeni regionu Pomorza. Chciałabym się z Toba podzielić doświadczeniami ze swojej 20-letniej pracy z przedsiębiorcami. Zapraszam Cię na webinar podczas którego:

  • Dowiesz się o kluczowej roli kompetencji miękkich, współpracy i partnerstwa.
  • Zrozumiesz dlatego nasza mentalność jest tak ważnym ogniwem budowania innowacji?
  • Rozwiniesz swoją wiedzę na temat otaczającego Cię ekosystemu i procesów w nim zachodzących.
  • Poznasz przykłady udanej współpracy firm na rzecz innowacji oraz tego co się nie udało (fakapy).

Nagranie z webinaru dostępne jest na naszym kanale na YouTube:

Karolina Lipińska – Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Od 2000 roku zajmuje się kształtowaniem krajobrazu gospodarczego województwa pomorskiego jako osoba odpowiedzialna za rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.

Od kilku lat odpowiada za tworzenie pomorskiego ekosystemu innowacji obejmującego elementy takie jak: system wsparcia B+R, transfer technologii, start-upy, internacjonalizacja produktów i usług. Obecnie koordynuje prace związane z Regionalną Strategią Innowacji, której kluczowym elementem są Inteligentne Specjalizacje Pomorza. Odpowiada również za realizację regionalnych programów strategicznych w zakresie gospodarki oraz efektywności energetycznej.

Obserwując zjawiska i procesy zachodzące w regionie dostrzega istotę znaczenia kultury przedsiębiorczości, mentalności, motywacji i kreatywności. Naukowo bada te zjawiska na bazie swoich wyników z pracy doktorskiej dotyczącej wpływu instytucji nieformalnych na absorpcję funduszy strukturalnych na B+R przez przedsiębiorstwa. Członkini Pomorskiej Rady Inwestycyjnej. Publikuje i prowadzi wykłady w zakresie zarządzania projektami, procesów innowacyjnych oraz funduszy UE. Na co dzień jest mamą Zuzanny i Huberta – najbardziej twórczych przedsięwzięć życiowych.

W latach 2000 – 2004 pracowała w BSSSC (Baltic Sea States Subregional Conference), gdzie miała okazję poznać mechanizmy współpracy międzyregionalnej w UE oraz docenić wagę networkingu skutkującego tworzeniem międzynarodowych projektów i inicjatyw. Następnie zdobyła doświadczenie w instytucji odpowiedzialnej za rozwój regionu oraz dystrybucję środków strukturalnych – Agencji Rozwoju Pomorza, gdzie skupiła się na wspieraniu potencjału firm.

W latach 2007-2010 koordynowała prace związane z wdrażaniem pierwszej w Polsce polityki rozwoju klastrów realizowanej w województwie pomorskim. Wprowadzone w województwie pomorskim modele wsparcia oraz dobre praktyki zostały później wdrożone na poziomie krajowym (Krajowe Klastry Kluczowe). Jest członkinią zespołu ds. polityki klastrowej przy Ministerstwie Pracy, Rozwoju i Technologii.