Rating Programów MBA SEM FORUM 2020

Powrót do aktualności

Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM ogłosiło w piątek 4 grudnia 2020 r. wyniki Ratingu Programów MBA SEM FORUM 2020 – najdłużej prowadzonego systemu ocen programów MBA w Polsce. W Klasie Mistrzowskiej znalazło się sześć programów MBA prowadzonych przez cztery szkoły biznesu.

Rating Programów MBA SEM FORUM, w który według międzynarodowych standardów oceniane są kluczowe elementy programowe, klasyfikuje programy w pięciu klasach: Mistrzowskiej, Profesjonalnej Plus, Profesjonalnej, Standardowej i Obiecującej. Oceny dokonuje Zespół Ekspertów, w którym zasiadają przestawicie środowiska akademickiego. Następnie ocena weryfikowana jest przez Kapitułę Ratingu składającą się z reprezentantów środowiska biznesowego. Partnerem biznesowym ratingu jest PKN Orlen.

Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM jest organizacją założoną i prowadzoną przez wiodące polskie uczelnie biznesowe. Działa na rzecz jakości kształcenia kadr menedżerskich w Polsce, rozwijania współpracy pomiędzy polskimi szkołami biznesu oraz wzmacniania pozycji polskiej edukacji w środowisku międzynarodowym. Współpracuje między innymi z: EFMD – European Foundation for Management Development, EQUAL – European Quality Link, CEEMAN – International Association for Management Development in Dynamic Societies oraz Star Alliance – Alliance of Management Development Associations in Rising Economies.