„Rok lidera” – Raport z badania 2021

Powrót do aktualności
W 2021 roku Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów zdecydowała się na realizację nowego projektu badawczego – „Rok lidera”. 

„Rok lidera” to badanie, mające na celu diagnozę potrzeb rozwojowych, kompetencji oraz wyzwań menedżerów zatrudnionych w Polsce. Wzięło w nim udział ponad 500 menedżerów (51 proc. kobiet i 49 proc. mężczyzn) z różnych organizacji – 200 z małych, 200 ze średnich i 108 z dużych przedsiębiorstw z całej Polski. Raport z badania z 2021 roku jest już dostępny!

Celem badania było zweryfikowanie wyzwań oraz potrzeb menedżerów pracujących w Polsce. Przede wszystkim uwzględniono perspektywę roli liderów, którą pełnią na co dzień. Skupiono się także na tematyce wsparcia, którego potrzebują od swoich organizacji w zakresie rozwoju kompetencji przywódczych.

Zwieńczeniem całego projektu jest ogólnodostępny raport, który możecie pobrać korzystając z przycisku poniżej! Oprócz analiz i wniosków znajdują się tam także komentarze trenerów oraz pracowników GFKM.

Z raportu dowiesz się:
  • Jak Liderzy podsumowują 2021 rok – co było dla nich wyzwaniem, a co ich rozczarowało
  • Jakie nadzieje i wyzwania czekają na Liderów w tym roku oraz jakich umiejętności będą potrzebować najbardziej
  • Jak Liderzy definiują swój sukces i jaką najważniejszą radę daliby innym Liderom
  • Jakie błędy osoby na stanowiskach kierowniczych popełniają najczęściej
  • Czego Liderzy potrzebują najbardziej w kontekście swojego rozwoju
  • Jak Liderzy oceniają proces rekrutacji w swoich organizacjach
  • Na ile Liderzy czują się przeciążeni pracą i w jaki sposób dbają o swój dobrostan

pobierz raport „rok lidera” 2021

 

Co wysuwa się na pierwszy plan?

Pytani o ogólne podsumowanie 2021 roku menedżerowie mówili, że był udany, ale trudny, pracowity, zaskakujący i pełen wyzwań. Jednym z największych wyzwań i zarazem największym rozczarowaniem okazała się obniżona motywacja pracowników.

Wielu z nich nie podobał się sposób zarządzania firmą przez wyższe kierownictwo. Tylko 23 proc. ankietowanych uważa, że na stanowiska liderskie w ich firmach trafiają właściwe osoby. Zdecydowana większość twierdzi, że stanowiska te są powierzane osobom, które nie nadają się do tej roli.

O naszym badaniu przeczytasz także w mediach: