Równość kobiet i mężczyzn w biznesie – wyniki badań

Powrót do aktualności

Na początku 2019 r. przeprowadziliśmy ankietę wśród osób uczestniczących w programie MBA organizowanym przez GFKM. Celem badania było zweryfikowanie różnic wynikających z płci respondentów w ocenie obszarów takich jak: kryteria awansu pracowników, postrzeganie płci jako czynnika decydującego o awansie, zarobki kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach
w organizacji, poglądy w zakresie wprowadzania parytetów we władzach spółek itp.

W badaniu wzięło udział 244 osób. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski z badania.

 

Wniosek 1: W programie MBA biorą udział głównie mężczyźni.

Wśród 244 respondentów biorących udział w badaniu, 75,5% to mężczyźni, natomiast 24,5% to kobiety. Świadczy to o dużej dysproporcji wśród osób uczestniczących w  MBA ze względu na płeć.

 

Wniosek 2: Awansując swoich podwładnych, kobiety i mężczyźni kierują się podobnymi kryteriami.

Na pytanie: „Jakie parametry bierzesz pod uwagę awansując pracownika?” kobiety i mężczyźni odpowiadają podobnie. W obu grupach najważniejszym czynnikiem jest wiedza merytoryczna (kobiety – 93%, mężczyźni – 89%), umiejętności miękkie (kobiety – 66%, mężczyźni – 68%) oraz wydajność (kobiety – 58%, mężczyźni – 66%).

Wniosek 3: Kobiety i mężczyźni zupełnie inaczej postrzegają rolę płci w sytuacji awansowania pracownika.

Na pytanie: „Czy byłeś/aś świadkiem sytuacji, w której o decyzji o awansie zaważyła płeć kandydata / kandydatki do awansu?” twierdząco odpowiedziało aż 56% kobiet i tylko 21% mężczyzn. 

Co więcej, na dodatkowe pytanie: „Która płeć zaważyła na awansie?” 100% kobiet odpowiedziało, że awansował mężczyzna. Spośród mężczyzn, którzy byli świadkami takiej sytuacji, 56% twierdzi, że awansował mężczyzna, a 44% że była to kobieta.

Powyższe wyniki świadczą o dużych różnicach w zakresie postrzegania płci jako czynnika decydującego o awansie na wyższe stanowisko.

 

Wniosek 4: 19% kobiet uważa, że w ich organizacji mężczyźni na tych samych stanowiskach zarabiają więcej.

W naszej ankiecie znalazło się również pytanie o zarobki. Brzmiało ono następująco:

„Wskaż odpowiedź najbardziej zgodną ze stanem faktycznym w Twojej organizacji:

  • Osoby o innej płci niż moja zarabiają na tym samym stanowisku tyle samo co ja.
  • Osoby o innej płci niż moja zarabiają na tym samym stanowisku mniej niż ja.
  • Osoby o innej płci niż moja zarabiają na tym samym stanowisku więcej niż ja.
  • Nie posiadam wiedzy na temat wynagrodzeń innych osób w mojej organizacji.”

Wśród udzielonych odpowiedzi, przeważały te dotyczące tych samych zarobków lub braku wiedzy na ten temat. Warto jednak zwrócić uwagę, że kobiety znacznie częściej (19%) niż mężczyźni (3%) uważają, że mężczyźni zarabiają więcej na tych samych stanowiskach.

Wniosek 5: Kobiety bardziej przychylnie patrzą na pomysł wprowadzenia obowiązkowych parytetów do władz spółek.

Na pytanie: Czy jesteś za wprowadzeniem obowiązkowych parytetów we władzach spółek (Zarząd, Rada nadzorcza)?” 86% mężczyzn i 51% kobiet odpowiedziało przecząco. Znaczna ilość kobiet (31%)
w porównaniu z mężczyznami (4%) opowiada się za obowiązkowymi parytetami 50/50, mniej natomiast opowiada się za parytetami, które narzucałyby reprezentację min. 30% jednej płci.

Jeśli chcesz zapoznać się z całym raportem, możesz go pobrać w formie PDF: RÓWNOŚĆ KOBIET I MĘŻCZYZN W BIZNESIE