SEM FORUM sygnatariuszem Międzynarodowego Aliansu Stowarzyszeń Edukacji Menedżerskiej

Powrót do aktualności

Andrzej Popadiuk, Prezes Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM podpisał w imieniu polskiego środowiska szkół biznesu porozumienie powołujące Międzynarodowy Alians Stowarzyszeń Edukacji Menedżerskiej. Celem Aliansu jest rozwijanie współpracy pomiędzy szkołami biznesu działającymi w dynamicznie rozwijających się krajach i regionach świata. Przewidywana jest realizacja wspólnych programów oraz projektów badawczych, a także wzajemne uznawanie międzynarodowych akredytacji. Udział SEM FORUM w Aliansie będzie szczególnie interesujący dla polskich uczelni planujących intensyfikację działalności międzynarodowej.

Alians został powołany z inicjatywy CEEMAN International Association for Management Development in Dynamic Societies. Uroczyste podpisanie porozumienia miało miejsce podczas dorocznej konferencji CEEMAN, która odbyła się w dniach 25-27.09.2019 we Wrocławiu. Sygnatariuszami porozumienia są organizacje szkół biznesu z Europy, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Więcej informacji:
http://www.ceeman.org/news/