Kim jest słuchacz programu Executive MBA?

Powrót do aktualności

W sierpniu został opracowany raport z badania dotyczącego słuchaczy programów Executive MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Badanie przeprowadził i opracował dr Tomasz Czuba z Wydziału Ekonomicznego UG.

 

Informacje o badaniu i metodologia:

Wielkość próby i obszar badania:  Studenci programów EXECUTIVE MBA realizowanych przez GFKM w kraju n=259

 

Termin realizacji badania: czerwiec – lipiec 2018

Metoda badania: PAPI

1 płeć