Agile w organizacji

W języku angielskim agile znaczy zwinność. W kontekście organizacji jest to specyficzne podejście do procesu zarządzania projektami. Oznacza pewien zestaw wartości i zasad, które wyznaczają rytm pracy całego zespołu.

Podstawowe założenia Agile

Koncepcja agile powstała na początku XXI wieku, kiedy pewna grupa programistów, chcąc odejść od przestarzałych technik wytwarzania oprogramowania, sformułowała cztery podstawowe założenia zwinności w zarządzaniu:

  • ludzie i interakcje ponad procesami i narzędziami
  • działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację
  • współpraca z klientem ponad formalne ustalenia
  • reagowanie na zmiany ponad podążaniem za planem

Od czasu sformułowania tych założeń, filozofia Agile przeniosła się do wielu innych branż, zmieniając sposób patrzenia na organizację pracy, planowanie projektów i ich realizację. Agile zakłada, że na początku projektu dokładne zaplanowanie jego całego przebiegu jest niemożliwe, stąd zwinne zarządzanie to przede wszystkim dzielenie pracy na mniejsze etapy i konkretne zadania zwane sprintami. Taka taktyka zwiększa efektywność, ponieważ pozwala zwinnym zespołom na większą wielozadaniowość, możliwość przeskakiwania między poszczególnymi sprintami i regularne ocenianie postępów. W czasie sprintów zespół samodzielnie planuje swoje obowiązki, analizuje stosowane rozwiązania i decyduje o kierunku dalszej realizacji. Iteracyjny tryb pracy pozwala na regularne dostarczanie mniejszych części finalnego rozwiązania oraz na dużą elastyczność w zakresie zmian w projekcie. Zwinne zespoły pracują z listą priorytetów, która cały czas ewoluuje.

Adaptacyjność

Podstawowym elementem Agile jest adaptacyjność, czyli umiejętność reagowania na wszelkie pojawiające się problemy czy zmiany w planach. Jeśli konieczna jest zmiana zakresu czy kierunku rozwoju projektu, codzienne spotkania i sprinty umożliwiają zespołowi realizującemu zadania wprowadzanie poprawek na bieżąco. Jeśli pojawia się jakaś przeszkoda, agile pozwala na zmianę harmonogramu działań tak, by dany problem jak najszybciej rozwiązać. Taki poziom elastyczności daje możliwość dostosowania się do wciąż zmieniających się wymagań i potrzeb rynku. W kontekście pracy zespołu projektowego, agile zakłada koncentrację na jego członkach i ich mocnych stronach. Zespół to całość, a nie zbiór pracujących w odosobnieniu jednostek. Takie podejście skutkuje wzrostem motywacji wśród pracowników i zmniejszeniem poziomu stresu przy realizacji projektów. Zaletą jest prostota tego modelu i samoorganizujące się zespoły, na których spoczywa niemała odpowiedzialność.

Klucz do sukcesu?

Co jest najważniejszym elementem sukcesu zwinnej organizacji? Zwinny lider, który pokieruje zespołem, umiejętnie podzieli zadania i będzie kontrolował poziom realizacji projektu. Możliwość szybkiego dostosowywania się do problemów i wprowadzania zmian na dowolnym etapie realizacji zadania wymaga ciągłego monitorowania postępów. Dynamiczne przeskakiwanie między kolejnymi etapami pracy i skupienie na bieżących sprintach może wprowadzić chaos, dlatego w zwinnym przywództwie kluczowa jest dobra komunikacja. Członkowie zespołu muszą mieć możliwość swobodnego informowania się o bieżących postępach, pojawiających się problemach i potrzebie pomocy. Ta komunikacja musi zachodzić regularnie między wszystkimi członkami zespołu, a także z menedżerami.

Słabe strony agile

Czy agile ma słabe strony? Tak jak każda inna metodyka. Przede wszystkim w kontekście większych projektów, które cały czas są realizowane przy użyciu tradycyjnych metod. W ich przypadku obszerna dokumentacja i planowanie procesu się sprawdzają, a warunki realizacji nie są aż tak zmienne, przez co elastyczność nie jest wymagana. Agile może być przyczyną dezorganizacji w zespole, powodować brak koncentracji na realizacji poszczególnych zadań do końca czy skupienie głównie na efekcie końcowym. Wymaga od pracowników dużej autonomii i odpowiedzialności.

Mocne strony agile

Z drugiej strony dobry lider jest w stanie tak pokierować zespołem, aby wyciągnąć z agile to, co najlepsze, czyli: ścisłą współpracę członków zespołu, większe zaangażowanie w projekt, większą efektywność pracowników, dobry kontakt z klientem, łatwość dostosowania się do zmian czy szybkie rozwiązywanie problemów. Agile to dobra alternatywa dla mniejszych zespołów, które posiadają duże doświadczenie, mają wysokie umiejętności interpersonalne i organizacyjne, są w stanie samodzielnie podejmować decyzje i chcą stać się jeszcze bardziej efektywne.

Dowiedz się więcej na temat Agile i weź udział w konferencji na temat Agile!

Źródła:

https://experience.dropbox.com/pl-pl/resources/agile-methodology
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology/articles/czym-tak-naprawde-jest-agile.html
https://mfiles.pl/pl/index.php/Adaptacyjne_zarz%C4%85dzanie_projektami
Hoda, R., Marshall, S., Noble, J., (2008) Agile Project Management [DOI: 10.1007/11499053_47]
Idzikowski, W., (2018) Wykorzystanie podejścia zwinnego w transformacji modelu biznesowego organizacji [DOI: 10.15611/mf.2018.3.04]

Autor: Krzysztof Jędrzejewski

 

 

Strefa wiedzy