Biznes a ekologia

Dlaczego biznes powinien interesować się zmianami klimatycznymi?

Deloitte przeprowadziło badanie wśród kadry kierowniczej firm, które wykazało, że idea zrównoważonego rozwoju jest ważnym wyznacznikiem osobistych decyzji zakupowym dla 49% respondentów. W Polsce w badaniu TNS OBOP 27% respondentów stwierdziło, że działalność środowiskowa firmy wpłynęłaby na ich decyzję zakupową. To kwestia wizerunku, ale można zaobserwować też operacyjne działania przedsiębiorstw. Dla przykładu Dell wymienia w swoich obiektach systemy zarządzania energią, zmienia nieefektywne oświetlenie i klimatyzatory, co przynosi firmie 2 miliony dolarów oszczędności w skali roku. Przytoczone przez Dominika Pieczewskiego korzyści dla biznesu są więc wymierne i wydaję się być niepodważalne.

Co jednak bezpośrednio wpływa w obecnej sytuacji na biznes? Konrad Klepacki wyróżnia dwa czynniki pierwotne:
 • wzrost popytu z powodu rosnącej populacji i industrializacji,
 • zmiany pogody i klęski żywiołowe spowodowane przez zmiany klimatu.
Powodują one liczne konsekwencje, jak choćby:
 • stres związany z zasobami wodnymi,
 • braki zasobów naturalnych i surowców,
 • presja publiczna na działania pro-środowiskowe,
 • kwestia bezpieczeństwa lokalnego i narodowego.

To przeradza się na konkretne ryzyka dla organizacji. A ponieważ wiemy, w jakim kierunku będzie rozwijać się obecna sytuacja, dlatego też biznes powinien być tymi zmianami żywo zainteresowany. Przeobrażenia te będą nieuniknione, choć mogą zachodzić w różnych miejscach na świecie w odmiennym tempie. Owe ryzyka związane ze zmianami mogą być dla biznesu zarówno zagrożeniem, jak i okazją, szansą.

Jakiego rodzaju ryzyka mogą pojawić się w związku ze zmianami dotyczącymi klimatu?

Oto one:

 • ryzyka ekonomiczne,
 • ryzyka rynkowe,
 • ryzyka prawne,
 • ryzyka wizerunkowe,
 • ryzyka operacyjne i łańcucha dostaw.

Badacze są zgodni, że w Unii Europejskiej zmiany te będą zachodziły i zachodzą bardzo szybko. W związku z tym powstał tzw. Europejski Zielony Ład, który jest centralną osią działań ekologicznych UE w kolejnych latach. Kwestia klimatu jest niezwykle ważnym elementem tego projektu. Oczywiście działania będą scedowane na kraje członkowskie, w tym Polskę. Do 2030 r. UE ma ambicje wprowadzić takie regulację, by obniżyć emisję o 50%, a do 2050 wyzerować emisję z terenu UE.

To zwiastuje rewolucję dla biznesu w dosłownie każdej branży, więc powinien on być żywo zainteresowany zmianami legislacyjnymi, jaki ten projekt ze sobą niesie.

Przeczytaj więcej w poprzednim artykule: Przywództwo w kontekście zmian klimatycznych

Strefa wiedzy