Co siedzi w głowie menedżera – wyniki unikalnych badań GFKM

Co siedzi w głowie menedżera? Jakimi schematami myślenia posługuje się w codziennej pracy? W jaki sposób podejmuje decyzje? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w wynikach unikalnych badań wykonanych przez GFKM na ponad 100 uczestnikach i uczestniczkach Programu MBA z wykorzystaniem testu MindSonar.

Liderzy i Liderki uczestniczący w programach MBA realizowanych przez GFKM mają możliwość na początku nauki przeprowadzenia weryfikacji swoich motywacji i swojego sposobu myślenia. Diagnoza ta odbywa się za pomocą testu MindSonar. Po jego ukończeniu otrzymujemy wyniki mówiące o sposobie działania w konkretnym kontekście, w przeciwieństwie do raportów z innych testów, które mówią o przeciętnych, uniwersalnych reakcjach czy typach osobowości. 

Raport, który składa się z trzech części: pierwszym elementem jest lista własnych, samodzielnie sformułowanych wartości. Drugim jest wynik dotyczący motywacji w codziennej pracy Lidera. Trzecim elementem jest diagnoza stylu myślenia, na podstawie wyników z 13 różnych wymiarów.

Trzynaście różnych wzorców myślenia menadżerów

Za każdym naszym działaniem kryje się jakaś myśl. Ta myśl wynika z pewnych schematów myślowych, których używamy automatycznie na co dzień. MindSonar bada 13 wzorców myślenia – są to strategii mentalnych, które przekładają się na sposób naszego działania. Pytanie, na które odpowiemy za chwilę brzmi – jakie konkretnie schematy myślowe wpływają na sposób działania menedżera? Z pośród 13 wzorców omówimy 6, które według naszych badań najbardziej charakteryzują Liderów i Liderki.

Poczucie umiejscowienia kontroli u menadżerów

Najbardziej charakterystycznym wymiarem jest wewnętrze versus zewnętrzne źródło kontroli. Osoba o wewnętrznym źródle kontroli posiada duże poczucie sprawczości. Uważa, że to w niej leży źródło rezultatów i to od niej zależy przebieg zdarzeń. Bierze na siebie odpowiedzialność za wyniki, tworzy autorytet osoby zdecydowanej, skutecznej. Z drugiej jednak strony może czasami przeceniać swój wpływ lub obarczać się winą, gdy nie osiąga zamierzonych rezultatów. Wewnętrzne źródło kontroli to najbardziej charakterystyczny dla menedżerów schemat myślenia – na skali 10-punktowej używanej w MindSonarze menedżerzy uzyskują tu średni wynik 7,1 i a sam schemat dominuje u 99% uczestników badania.

Orientacja poznawcza menadżerów

Kolejnym wymiarem jest orientacja na cel versus orientacja od problemu. Wymiar ten opisuje naszą motywację w działaniu – czy jest nią raczej dążenie do celu czy unikanie problemów? Osoba motywowana celem prze do przodu, zdobywa teren, planuje strategie, ustala priorytety. Mobilizuje przy tym innych, dodaje im pozytywnej energii. Z drugiej strony może czasami nie dostrzegać przeszkód i zagrożeń. W wymiarze „orientacja na cel” menedżerzy osiągają w 10-stopniowej skali średni wynik 6,9 i dominuje on u 94% badanych.

Od ogółu do szczegółu

Kolejnym wymiarem jest wymiar ogólny versus szczegółowy. Osoba myśląca w sposób ogólny dostrzega całość obrazu, pełną perspektywę. Myśli szerokimi kategoriami, abstraktami, uogólnieniami. Zachowuje szerokie, całościowe spojrzenie na sytuację. Nie grzęźnie w szczegółach, nie traci czasu na detale. Potrafi wskazać kierunek działania, ogólną wizję. Z drugiej strony takie ogólne koncepcje nie zawsze są zrozumiałe dla innych. Dodatkowo, zbyt ogólne myślenie powoduje oderwanie się od codziennych realiów. Ten, ogólny sposób myślenia to trzecia charakterystyczna dla menedżerów strategia mentalna dominująca u 78% uczestników badania przy średnim wyniku 6,1 punktu.

Dopasowanie czy różnicowanie?

Spójrzmy teraz na wyniki Liderów i Liderek w wymiarze „dopasowanie versus różnicowanie”. Osoba korzystająca ze schematu „dopasowanie”, skupia się na tym co działa, szuka tego co wspólne, pozytywne. Widzi szklankę do połowy pełną. Tworzy kontakty, relacje, współpracę. Z drugiej strony może czasami nie dostrzegać błędów lub zbyt optymistycznie weryfikować założenia stojące za planami realizacji celów. Średni wynik dla tego stylu myślenia wśród przebadanych menedżerów to 6,1 przy dominacji tego stylu u 81% badanych.

Proaktywność versus reaktywność

Piątym charakterystycznym dla Liderów wymiarem jest proaktywność vs reaktywność. Ten wymiar opisuje jak podchodzimy do podejmowania decyzji. Osoba o reaktywnym stylu myślenia analizuje, zadaje pytania, zastanawia się. Działa w sposób przemyślany, rozważnie. Ma wiele przemyśleń, pogłębionych opinii. Hamuje pochopne działania, zachęca do analizy, planowania. Z drugiej strony może odsuwać konkretne działania w czasie, nie podejmować decyzji w odpowiednim momencie lub czekać na idealny moment. W tym wymiarze menedżerzy otrzymują wynik w granicy 6 punktów i dominuje on wśród 71% uczestników badania.

Podejście do zmian

Ostatnim, szóstym wymiarem jest „utrzymanie versus stopniowa zmiana versus raptowna zmiana”. Wymiar ten, jak sama nazwa wskazuje odnosi się do naszego podejścia do zmian. Menedżerzy w większości wolą podejście polegające na stopniowej zmianie. Lubią zmiany, jeśli prowadzą do postępu. Szukają i dostrzegają możliwości ciągłego doskonalenia. Podnoszą poprzeczkę, mobilizują do rozwoju. Z drugiej strony mogą źle reagować na duże zmiany, albo skupiać się tylko na poprawianiu tam, gdzie nie obędzie się bez większej rewolucji. Tutaj średni wynik to 5,1 punktów przy dominacji u 92% badanych.

Podsumowanie

Menedżerzy posiadają zazwyczaj wewnętrzne źródło kontroli. Uważają, że to, co dzieje się wokół nich zależy przede wszystkim od nich samych. Ponadto są silnie zorientowani na cel, skupiając się przede wszystkim na tym, co trzeba osiągnąć. Jednocześnie zachowują ogólny obraz sytuacji, pomijając niepotrzebne szczegóły i detale. Podchodzą do swojego otoczenia raczej optymistycznie. Skupiają się przede wszystkim na tym, co działa, co wspólne i pozytywne. Podejmują decyzje w sposób rozważny, poprzedzony refleksją i analizą. Wdrażając zmiany, robią to w sposób stopniowy, skupiając się przede wszystkim na poprawianiu i doskonaleniu.

Materiał ten dostępny jest także w rozszerzonej wersji na naszym kanale na YouTube – zapraszamy!

Jeżeli ciekawi Cię, co motywuje menedżera, koniecznie zajrzyj do poprzedniego artykułu: Co motywuje menedżera – unikalne badania GFKM.

Strefa wiedzy