Część 2. Poziomy Przywództwa wspierają efektywności organizacji

Istnieją różne poziomy przywództwa. Każdy poziom przywództwa to zupełnie nowa praca dla lidera. Każdy poziom stanowi istotną zmianę w tym, co trzeba osiągnąć. Ogólnie rzecz ujmując, liderzy skorzystają na tym, że pozostaną na swoim poziomie, dopóki nie opanują wiedzy, która jest niezbędna do zarządzania ludźmi na tym właśnie poziomie. Zbyt wielu liderów z talentami przywódczymi zawiodło na wyższych poziomach z powodu zbyt pośpiesznego przejścia z jednego poziomu na kolejny. Po prostu nie mieli wystarczającego doświadczenia z poziomu niższego. Pomijanie poziomu może również stanowić wyzwanie dla lidera.

 

Czy zatem charyzma i energetyzująca natura się nie liczą? Oczywiście liczą się. Ale nawet mniej charyzmatyczny lider, działający na właściwym poziomie, jest lepszy niż charyzmatyczny pracujący na niewłaściwym poziomie. Chodzi o to, że lider może mieć określone cechy, takie jak np. charyzma, ale powinien koncentrować się na pracy przynależnej do danego poziomu, czyli ma robić to, co do niego należy.

Ileż to razy słyszeliśmy: nie wiem, w co mam ręce włożyć, brakuje mi czasu. Gdy docieramy do sedna problemu, okazuję się, że tacy liderzy w większości sytuacji przez cały dzień ciężko pracowali, ale wykonywali pracę innych, a nie swoją.

Poziomy przywodztwa

 

Przejście

Przejście na nowy poziom przywództwa wymaga zrozumienia, że teraz będzie się wykonywało zupełnie inną pracę niż dotychczas. Oznacza to zmianę w wartościach pracy, wykorzystaniu czasu oraz umiejętnościach niezbędnych do osiągnięcia sukcesu. Ta zmiana to tzw. „przejście przywódcze”.

 

Ważne jest, abyś każde przejście traktować, jako nową pracę do wykonania. Nie można nieść ze sobą wówczas zbyt dużego bagażu z poprzedniego poziomu.

 

Proces zmiany polega na rezygnacji z jednych rzeczy oraz rozpoczęciu nowych. Oznacza też określenie tego, co powinno być kontynuowane. Dodatkowo, proces ten wymaga opanowania przez lidera bieżącego poziomu przywództwa, jeszcze przed postawieniem kroku na poziom wyższy. Nie stanowi to warunku koniecznego, ale powoduje wzrost szans na odniesienie sukcesu.

 

Wartości Pracy

Każdy poziom przywództwa jest powiązany z szeregiem obszarów, które należy doceniać podczas pracy na tym poziomie. Kiedy coś sobie cenimy, wówczas wzrasta prawdopodobieństwo, że poświęcamy na to więcej czasu, a w rezultacie przyniesie to nam oczekiwane efekty.

 

Oczywiście możemy sobie radzić w pracy nawet, jeśli nie cenimy tego, co robimy. Ale skoro to tzw. wartości pracy warunkują to, na co poświęcamy swój czas, prawdopodobnie będziemy go wówczas pożytkować na niewłaściwe rzeczy i tym sposobem nie będziemy wykonywali właściwej pracy lidera. Bez prawdziwego docenienia i zrozumienia pracy lidera na danym poziomie, odpowiednie funkcjonowanie w tej roli jest dużym wyzwaniem.

 

Są różne poziomy przywództwa w koncepcji Poziomów Przywództwa, przy czym wszystkie są wyjątkowe, dlatego też należy mieć świadomość tego, że każde przejście na nowy poziom wymaga czasu adaptacyjnego. W celu ułatwienia tego przystosowania, lider powinien mieć świadomość tego, co takie przejście za sobą niesie. Czego ono wymaga z punktu widzenia zmieniających się wartości pracy? Czyli, START – STOP – KONTYNUACJA. Co powinno zostać rozwinięte? Co kontynuowane? Czego należy zaprzestać?

 

Jeśli lider ciągle trzyma się spraw z niższego szczebla przywództwa, a nie z tego, na którym obecnie się znajduje, będzie miał tendencję do przewodzenia na zbyt niskim poziomie. Na przykład: najlepszy sprzedawca zastając Kierownikiem Zespołu Sprzedażowego ciągle będzie tylko sprzedawcą i nie będzie wykonywać swojej roli, jako lider zespołu. Po co zatem został Kierownikiem?

Czynnik czasu

Koncepcja czynnika czasu nawiązuje do tego, jak powinno się właściwie pożytkować czas, jako lider.  Jedną z funkcji lidera jest prawdziwe zrozumienie i docenienie istoty takiego wykorzystania czasu, aby realizować zadania i osiągać cele, których oczekuje się od lidera na danym poziomie przywództwa. To wymaga identyfikacji zadań i czynności, których należy zaniechać, tych, które trzeba zacząć realizować oraz tych, które powinno się wykonywać nadal.

 

Szczególnie jest to ważne, jeśli lider był świetnym, osiągającym doskonale rezultaty Samodzielnym Pracownikiem. Wracając do naszego krótkiego przykładu: Kierownik Zespołu Sprzedażowego może być zmuszony do znacznego obniżenia ilości czasu, którą teraz będzie spędzał na spotkaniach sprzedażowych. Było to coś, co lubił, co sprawiało mu przyjemności i w efekcie końcowym stanowiło źródło jego sukcesu.. Zamiast tego, teraz, jako lider powinien się cieszyć z rozmów rozwojowych ze swoimi bezpośrednimi podwładnymi, z obserwacji ich pracy z klientami, z ich sukcesów. Sukces jego bezpośrednich podwładnych jest jego sukcesem. Wszyscy liderzy to wiedzą wiemy, ale czy wdrażają w życie?

 

Umiejętności

Każde przejście pociąga za sobą konieczność rozwoju nowych kompetencji właściwych dla danego poziomu przywództwa. Na przykład: na poziomie samodzielnego pracownika, pracownik sam wykonywał zadania, podczas gdy na kolejnym poziomie, Lidera Innych będzie on przydzielał obowiązki innym oraz dawał wskazówki, w jaki sposób dane zadanie może być wykonane, będzie monitorował postępy. Kolejny przykład – samodzielny pracownik podlegał corocznej ocenie pracy, a na poziomie Lidera Innych będzie musiał wystawiać coroczne oceny innym, swoim bezpośrednim podwładnym (Samodzielnym Pracownikom). Robienie czegoś samodzielnie, a wspomaganie innych w ich pracy to dwie zupełnie inne rzeczy. Na każdym z poziomów potrzebne są zupełnie inne kompetencje, umiejętności, których nabycie niezbędne jest do odniesienia sukcesu. Ważne jest podkreślenie, że zwykły trening kompetencji nie pomoże komuś wypełnić jego roli, chyba, że te kompetencje są połączone z właściwymi wartościami pracy i odpowiednim wykorzystaniem dostępnego czasu.

 

Istotne jest zrozumienie, że wartości pracy, czynnik czasu oraz umiejętności są współzależne. Nie można przyswoić jednego czynnika bez przyswojenia reszty i wciąż mieć kontrolę nad przejściem.

 

Przykładowo, wartości pracy wpływają na to, w jaki sposób lider pożytkuje swój czas, ponieważ będzie wykazywać tendencję do wykonywania najpierw tych rzeczy, które są dla niego najciekawsze. Jego umiejętności również wpłyną na to, jak ten czas wykorzysta. Jeżeli sprawdził się, jako osoba rekrutująca osoby do działu sprzedaży, bardzo łatwo będzie mu się w te czynności włączyć, choć są one przynależne poziomowi, z którego wyszedł.

 

Ludzie lubią robić to, w czym są dobrzy i to, co wcześniej zdążyli poznać. Dlatego też jednym z kluczy do pomyślnego przejścia na wyższy poziom jest stanie się dobrym w tym, czego się wymaga od lidera na danym, konkretnym poziomie. To zmienia wartości pracy, lidera powinien zacząć doceniać to, co ma obecnie robić. Wówczas łatwiej mu będzie znaleźć czas na nowe czynności.

 

W trzeciej części naszych rozważań o Poziomach Przywództwa min. znajdziecie informacje o zagrożeniach jakie czyhają na liderów jeśli nie funkcjonują na właściwym poziomie oraz o tym w jaki sposób GFKM wdraża Poziomy Przywództwa.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej prosimy o kontakt

w.parteka@gfkm.pl

Strefa wiedzy