Część 3. Poziomy Przywództwa wspierają efektywności organizacji

Jeśli lider nie dokona pełnego przejścia z jednego poziomu na kolejny, czyli nie opanuje wartości pracy, źle będzie zarządzał sobą w czasie nie zdobędzie i nie ugruntuje odpowiednich umiejętności na danym poziomie wówczas, typowym zagrożeniem jest to, że będzie wykonywał pracę, która przynależy do innych. Zaczyna się mikrozarządzanie, brakuje delegowania, pracownicy nie otrzymują informacji zwrotnych na czas, spada zaangażowanie, a tym samym efektywności i wyniki.

Jeśli lider wykonuje nie swoją pracę, pracę z poziomu niższego, kto zatem wykona jego pracę? Najczęściej zaczyna ją wykonywać jego bezpośredni przełożony. Czyli doprowadzamy do sytuacji, gdzie kolejny poziom nie wykonuje swojej pracy, itd., itd.

 

Jeśli jeden z liderów nie wykonuje swojej pracy przynależnej do jego poziomu, wówczas może to oznaczać, że inny liderzy także zaczną tak działać, bo zmusi ich do tego sytuacja. Ktoś musi wykonać tę pracę !

Po czym poznać, że Liderzy Innych nie wykonują pracy, która do nich przynależy?

 • Zamiast delegowania odpowiedzialności wolą mikrozarządzanie.
 • Konkurują z własnymi podwładnymi, o to kto jest lepszym specjalistą.
 • Unikają trudnych rozmów z bezpośrednimi podwładnymi, zwłaszcza w przypadku obniżki efektywności, wydajności.
 • Wykonują pracę bezpośrednich podwładnych.
 • Dają rozwiązania, a nie nakierowują na nie (brak rozmów rozwojowych / coachingowych).
 • Czują się zaniepokojony pytaniami ze strony bezpośrednich podwładnych, zamiast wykorzystywać je możliwość rozwoju siebie i swoich podwładnych.

Po czym poznać, że Liderzy Liderów nie wykonują pracy, która do nich przynależy?

 • Koncentrują się tylko i wyłącznie na zadaniach operacyjnych, nie wykonując swojej roli przywódczej.
 • Uważają, że przywództwo jest czymś przynależne do „top managementu” .
 • Nie traktują przywództwa, jako części swoje pracy do wykonania.
 • Nie rozwijają umiejętności liderskich swoich podwładnych.
 • Utrzymują bezpośrednie raporty odpowiedzialne tylko za biegłość techniczną, a nie tylko ich zdolności przywódcze.
 • Monitorują pracę Samodzielnych Pracowników zamiast kierować nimi poprzez Liderów Innych.

 

Po czym poznać, że Liderzy Obszaru nie wykonują pracy, która do nich przynależy?

 • Koncentrują się wyłącznie na własnym obszarze, zamiast współdziałać i poznawać zależności z innymi obszarami.
 • Preferuje spędzanie czasu z ludźmi z własnego obszaru, a nie z innymi Liderami Obszarów i Liderami Biznesu.
 • Nie biorą aktywnego udziału w budowie strategii i kształtowaniu modelu biznesowego całej organizacji.
 • Uważają, że funkcje jego obszaru są najważniejsze.
 • Dbają o wyniki „tu i teraz” (wyniki krótkoterminowe) bez spojrzenia w przyszłość (wyniki długoterminowe).

 

Po czym poznać, że Liderzy Biznesu nie wykonują pracy, która do nich przynależy?

 • Preferują spędzanie czasu z ludźmi z własnego zaplecza, a nie z liderami
  z innych obszarów.
 • Nie poświęcają wiele czasu na wewnętrzną i zewnętrzną komunikację.
 • Dbaj o wyniki krótkoterminowe, a nie o długoterminowe.
 • Nie dbają o własny rozwój (nie uczestniczą w konferencjach, seminariach, webinarach, warsztatach itd.).
 • Nie inspirują innych do rozwoju.

 

GFKM jako jedyny w Polsce przedstawiciel Leadership Pipeline Institute, mająca w swych szeregach certyfikowanych Trenerów LPI prowadzi warsztaty na Poziomach Przywództwa. Poczynając od Lidera Innych, kończąc na Liderach Biznesu.

Pogram Warsztatów dla każdego Poziomu ma unikalny charakter, gdyż obejmuje zagadnienia związane z kompetencjami, wartościami pracy, umiejętnościami oraz problemami zarządzania czasem dotyczącymi tylko i wyłącznie danej grupy Liderów na danym Poziomie.

Sesje mające charakter warsztatów interaktywnych, podczas których omawiane są konkretne zagadnienia związane z funkcjonowaniem obszaru działania Lidera.

Praktycznie większość czasu poświęcone jest rozwiązywaniu konkretnych problemów Liderów danego Poziomu Przywództwa w konkretnej organizacji.

Nie są to sesje teoretyczne, podczas których uczestnicy omawiają abstrakcyjne przykłady. Podczas zajęć wykorzystywane są min. informacje zgromadzone przez uczestników w folderze przygotowującym, który otrzymają przed warsztatami.

 

Podczas zajęć Liderzy zaczynają pracować w nowych ramach Przywództwa, tym samym zaczynają doceniać swoją rolę jako lidera na danym Poziomie. Oznacza to że z pełną świadomością wykonują pracę i osiągają rezultaty powiązane z ich rolą na danym poziomie.

 

Najlepiej niech wypowiedzą się sami uczestnicy:

„Zrozumiałem, że nigdy nie byłem Liderem, chociaż za takiego się uważałem. Byłem Kierownikiem, który czasem podejmował decyzje kierownicze / liderskie. Teraz wiem, co to znaczy być Liderem Innych”

 „Okazało się, że można. Można znaleźć czas, porozmawiać, podyskutować. Cieszę się że wróciliśmy do podstaw”

„Pierwszy raz w życiu uczestniczyłem w warsztatach, gdzie nie rozmawialiśmy o „jakiejś firmie X”, tylko dyskutowaliśmy o naszej firmie, naszych problemach, dylematach, rozterkach i … celebrowaliśmy nasze sukcesy”

„Nie wierzyłam, że ten program coś zmieni, a jednak”

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej prosimy o kontakt:

w.parteka@gfkm.pl

 

„Warsztaty Poziomy Przywództwa dają możliwość skutecznego oddziaływania na liderów różnych szczebli zarządzania poprzez praktyczne zrozumienie roli, jaką pełnią w firmie. W niespotykany sposób łączą czynnik ludzki z biznesem uświadamiając rangę przywództwa w silnej i nowoczesnej organizacji.

Wydaje się jednak, że największy fenomen tego podejścia polega na jego kompleksowości przy jednoczesnym dopasowaniu do indywidualnych potrzeb poszczególnych liderów. W każdym z uczestników tego programu dokonuje się realna zmiana. Każdy na nowo buduje pogląd na temat własnej odpowiedzialności za obszary, którymi kieruje i zadania, do których został powołany. Podparty ustrukturyzowaną informacją zwrotną pozwala odkryć liderom ich mocne strony stanowiące fundament, na którym budują własny styl przywódczy.”

Strefa wiedzy