Czym jest myślenie kreatywne?

Myślenie kreatywne to myślenie nieschematyczne, nielinearne. Często – zdaniem niektórych – nielogiczne. Musimy bazować na wiedzy, która najlepiej by była szeroka, z wielu dziedzin. Wtedy mamy szansę na stworzenie czegoś nowego.  

Gdyby chcieć postawić równanie, to kreatywność jest funkcją postawy jednostki kierującej jej wiedzą, wyobraźnią i umiejętnością oceny pomysłów. Ponieważ sama w sobie polega na obalaniu schematów, nie możemy z góry przyjąć, że twierdzenie to jest prawdą.  

Każdy jest kreatywny!

Według Anny Engel nie ma osoby, która nie byłaby kreatywna. Jednocześnie wiele osób o sobie samych tak nie mówi, albo stwierdza wprost, że do osób kreatywnych się nie zalicza. To jest jeden z błędów, jedna z barier, która na samym starcie zabija w nas kreatywność.

Nie powinniśmy swej kreatywności zaczynać od krytycznej oceny, bo pojawienie się jej natychmiast zatrzymuje proces kreatywny. Starajmy się też na początek nie stawiać barier, nie ograniczać sfery pomysłów, a myśleć jak najbardziej otwarcie. Dopiero później możemy dostosować pomysł do możliwości.  Wszyscy jesteśmy kreatywni, nie powinniśmy zakładać, że tak nie jest, tylko dlatego, że ktoś nas inaczej kiedyś ocenił.  

Szesnaście cech osoby kreatywnej 

Gary Davis w książce „Creativity is Forever”, której pierwsze wydanie ukazało się w 1981 roku, opisał rozwój kreatywności poprzez wymienienie 16 cech. Zaznaczył jednak, że nie wszystkie z nich muszą występować jednocześnie. 

Osoba kreatywna według Gary’ego Davisa jest: 

 • spostrzegawcza
 • otwarta
 • z poczuciem humoru
 • ciekawa
 • podejmująca ryzyko
 • energiczna
 • inteligentna emocjonalnie
 • to osoba, która potrzebuje czasu w samotności
 • etyczna
 • dokładna
 • świadoma własnej kreatywności
 • pociągają ją złożoności i niejednoznaczności rzeczy i zjawisk
 • niezależna
 • oryginalna
 • artystyczna
 • zdolna do fantazjowania

Jak podkreślił Gary Davis, trzeba pamiętać, że kreatywność to nie jest jedna cecha, ale że składa się na nią zespół cech. To są takie cechy, które każdy z nas jest w stanie rozwijać. Kreatywne myślenie również wymaga treningu. Jeśli część z nich odnajdujemy w sobie, to trzeba się spieszyć by je udoskonalać i stosować. Właśnie to pomoże nam osiągać przewagę nad konkurencją. 

Przeczytaj kolejny artykuł z cyklu: Jakie bariery hamują kreatywność?

Więcej informacji znajdziesz w zapisie webinaru Anny Engel na naszym kanale na YouTube:

 

Strefa wiedzy