Dyplom MBA – perspektywa niemiecka

Dyplom MBA – perspektywa niemiecka

 

Uzyskanie dyplomu studiów MBA jest zawsze związane z szeregiem kosztów w sensie finansowym, energetycznym oraz czasowym. Z polskiej perspektywy wiemy doskonale, że jest to inwestycja, która zwykle po prostu opłaca się. Podobnie problem wygląda z perspektywy niemieckiej, nieczęsto branej pod uwagę w podobnych analizach ze względu na dominację systemów szkolnictwa ze strony państw anglojęzycznych.

 

Perspektywa niemiecka jest o tyle interesująca, że gospodarka ta odnotowuje w ostatnich latach spektakularne sukcesy. Niemcy obronną ręką przeszły przez kryzys ekonomiczno-finansowy, odnotowują rekordowe nadwyżki w bilansie obrotów bieżących, stosunek ich eksportu do PKB sięga rekordowych 8%, co denerwuje partnerów na południu Europy, ale ostatnio szczególnie USA. Wiodące uczelnie ekonomiczne oraz szkoły biznesowe z Wielkiej Brytanii oraz USA spoglądały na niemiecki system kształcenia z pewną rezerwą. Czasy jednak szybko się zmieniły. Światowe „stare” szkoły MBA są zapewne na ogół lepsze niż te w Niemczech, ale są też znacznie droższe – np. dwuletni program MBA na Harvard Business School kosztuje około 140 tys. euro, podczas gdy „przeciętny” program niemiecki to poziom około 18 tys. euro. Sukces niemieckiej gospodarki jest zapewne wynikiem nie tylko coraz wyższego nasycenia absolwentami MBA, ale również funkcjonowania stabilnego i dojrzałego modelu niemieckiej wersji społecznej gospodarki rynkowej.

 

Niemieccy potencjalni studenci na programach MBA skrupulatnie dokonują obliczeń celowości takiej inwestycji pod kątem skali wydatków, kosztu wszystkich pozostałych czynników oraz oczekiwanych rezultatów. Kluczowe są tu oczywiście trzy składniki – wysokość opłat za program, skala strat wywołana tymczasowym spadkiem dochodów na skutek uczestnictwa w programie oraz oczekiwanie przyszłych (wyższych) zarobków. Odpowiedzi „zryczałtowanej” na tak postawiony problem oczywiście nie ma. Według wyliczeń niemieckich, mądre podejście do problemu studiów MBA, za czym idzie wybór właściwej szkoły, odpowiednio energiczny awans w strukturach biznesu na skutek nowo zdobytych kompetencji oraz optymalizacja innych kosztów, prowadzi w konsekwencji do wniosku, że inwestycja w taki program w warunkach niemieckich zwraca się na ogół po 3-4 latach. Jednym z dodatkowych kryteriów tego wyliczenia jest oczywiście relacja student-firma i możliwość współfinansowania programu przez pracodawcę.

 

W warunkach niemieckich problem lojalności absolwenta programu MBA jest jednak szczególnie krytyczny95% menedżerów z dyplomem MBA zmienia swoje miejsce pracy. Niemiecką specjalnością jest również fakt stosunkowo szerokiego zatrudniania absolwentów MBA w sektorze publicznym, który tradycyjnie był zawsze dobrze opłacany. Absolwenci takich programów znajdują zatrudnienie w doskonałych klinikach lub landowych ministerstwach (gospodarki), które zajmują się inwestorami i wymagają od swoich pracowników najwyższych kwalifikacji, ale oferują za to konkurencyjne w stosunku do biznesu wynagrodzenie.

 

Jednym z kluczowych czynników wyboru odpowiedniego programu MBA w Niemczech – podobnie jak w Polsce – jest staranna selekcja oferty. W Niemczech, podobnie jak u nas, niemało jest szkół „tanich”, po których możliwości awansu zawodowego są jednak bardzo ograniczone, a pracodawcy doskonale orientują się w „wartości” krzykliwej i taniej oferty takich programów. W Niemczech przeważa opinia, że celowym jest wybór szkoły renomowanej, której program można dostosować do aktualnej struktury potrzeb studenta programu MBA. W sytuacji idealnej największa opłacalność studiów MBA w Niemczech powstaje wówczas, gdy zabiera się za nie osoba zorientowana na karierę, która już posiada niemałe doświadczenie biznesowe oraz docelowo znajdzie pracę w firmach, które są w stanie docenić przypływ nowych kwalifikacji, uzyskanych w trakcie takich studiów.

 

Widzimy zatem, że podstawowe dylematy, przed którymi jest postawiony student programu MBA w Polsce oraz w Niemczech są podobne. Wspólny jest zapewne jeden element – wybór renomowanego programu, dobrze skrojonego do aktualnych i przyszłych potrzeb absolwenta w ramach rozsądnej ceny programu prowadzą do sukcesu – zarówno za Odrą, jak i u nas.

 

opr. dr Tomasz Kalinowski, profesor Kijowskiego Uniwersytetu Międzynarodowego, wykładowca w GFKM oraz etatowo w Sopockiej Szkole Wyższej, były dyplomata ekonomiczny w Niemczech.

Strefa wiedzy