Jak zarządzać organizacją, by sprzyjać twórczym zachowaniom pracowników 

Twórcze myślenie odbywa się w otoczeniu. Trzeba zadbać o jego atmosferę, o odpowiednią strukturę zarządzania. Pomyśleć o motywacji, która często buduje otwartość na nowe pomysły pracowników oraz zadbać o dostęp do nowych źródeł informacji. To przygotuje organizację na twórcze zachowania pracowników.

Jak zacząć?

Jasno określone cele stanowią motor motywacji. Do ich realizacji potrzebna jest z kolei wiedza – i faktografia, ale i kompetencje dotyczące rodzajów technik wdrażania i sposobu ich stosowania.  

Zadanie lidera 

Twórcze myślenie w zespole w dużej mierze zależne jest też od lidera – od tego jak pokieruje on pracą zespołową. Lider lub zarząd ma stworzyć klimat do tego, by się rozwijać. Częstym problemem jest bronienie się przed tym, co nowe. „Skoro to wszystko dobrze działa, to po co to zmieniać”- słyszymy często.  

Dla zespołu ważne jest postawienie problemu lub zadania, to jak zarysujemy jego istotę. Dobrze umotywowany, dobrze opisany może okazać się nie problemem sensu stricte, a wyzwaniem dla grupy. Wyzwania często uruchamiają twórcze zachowania wśród pracowników.

Wyzwania międzynarodowe 

W dużych formach, dużych zespołach, które pracują w strukturach międzynarodowych pojawiają się inne wyzwania. Trzeba pamiętać, że konkurencja światowa dostarcza daleko bardziej potężne bodźce innowacji niż krajowa. Tam nie sprawdza się już tylko to, co występuje u nas w życiu: chęć do kopiowania rozwiązań sprawdzonych. Musimy stosować rozwiązania oryginalne i unikatowe. By odróżnić się od konkurencji.  

Lekcja z porażki 

Trzeba też pamiętać o wpływie porażki na kreatywność. Jeśli grupom kazano zrobić najwyższe budowle np. z patyczków, to ci, którzy na początek nie bali się popełniać błędów, mogli potem zbudować najwyższe konstrukcje. I przy okazji nauczyli się, że aby być kreatywnym, trzeba umieć ponosić ryzyko.  

Osoby, które nie boją się autorytetów nie ulegną presji porażki. Przypisuje się Einsteinowi zdanie: „Geniusz popełnia wszystkie błędy w jak najkrótszym czasie”. Warto więc założyć, że porażka i błędy będą wpisane w działanie najlepszych grup i mogą stanowić czynnik budujący, jeśli wyciągnie się z nich odpowiednie wnioski.  

Przeczytaj też poprzedni artykuł z cyklu o kreatywnym myśleniu: Jakie bariery hamują kreatywność?

Więcej informacji znajdziesz w zapisie webinaru Anny Engel na naszym kanale na YouTube:

Strefa wiedzy