Kariera w HR – jakich kompetencji potrzebujesz?

Dział HR pełni niezwykle istotną rolę w skomplikowanym firmowym mechanizmie. Specjaliści/specjalisty ds. zasobów ludzkich nie tylko dbają o to, aby procesy rekrutacyjne były efektywne i przyciągały najlepsze talenty, ale również aktywnie wspierają rozwój pracowników, zarządzają relacjami wewnątrz organizacji, współpracując z zarządami kształtują korporacyjną kulturę. W obliczu dynamicznych zmian na rynku pracy menedżerowie HR stają się kluczowymi doradcami, śledząc trendy, analizując dane dotyczące rynku pracy i proponując innowacyjne rozwiązania, które mogą wpływać na efektywność i konkurencyjność firmy.

Aby z powodzeniem rozwijać zawodową karierę w HR, bardzo ważne jest, obok doświadczenia, zdobycie solidnych merytorycznych podstaw oraz wzmacnianie kompetencji miękkich. Wybór odpowiedniego kierunku studiów to kluczowy pierwszy krok. Start ułatwi na pewno kierunek związany bezpośrednio z zarządzaniem zasobami ludzkimi, psychologią czy zarządzaniem. Studia pomogą zrozumieć podstawy teoretyczne i praktyczne aspekty pracy w tej dziedzinie. Na tym jednak nie można poprzestać. Warto inwestować w dodatkowe szkolenia. Umiejętności liderskie, umiejętność rozwiązywania konfliktów, motywowanie czy skuteczne zarządzanie czasem to istotne elementy kariery w HR.

Kompetencje lidera – Przywództwo i kierowanie zespołem

HR-owiec nie działa sam. Zwykle pracuje w zespole, a na pewno działa na rzecz rozwoju firmowego zespołu. Aby robić to skutecznie powinien stać się nie tylko menedżerem/menedżerką, ale liderem/liderką. Pozycję lidera/liderki zdobywa się oczywiście podczas codziennej pracy z ludźmi, zyskując ich akceptację, zaufanie i budując autorytet. To bardzo odpowiedzialna rola, a jej istotą jest praca zespołowa.

Pomocne w tym procesie będzie na przykład proponowane przez GFKM trzydniowe szkolenie Przywództwo i kierowanie zespołem. Podczas warsztatowo prowadzonych zajęć uczestnicy i uczestniczki nauczą się stosować zasady skutecznego zarządzania zespołem, budować zespoły unikając błędów, stosować różne style zarządzania, rozpoznawać oraz wpływać na dynamikę i etapy działania zespołu, stawiać cele, delegować, monitorować oraz rozliczać pracę zespołu, świadomie budować i wykorzystywać swój autorytet, a także – co w pracy HR ma niebagatelne znaczenie – zarządzać konfliktem i radzić sobie w trudnych sytuacjach menedżerskich.

Umiejętność motywowania – Skuteczne motywowanie w praktyce

Motywowanie to złożony i niełatwy proces. To bez wątpienia kolejna umiejętność, którą powinny posiąść osoby chcące rozwijać karierę w HR. Z pomocą przychodzi kolejny trzydniowy warsztat GFKM – Skuteczne motywowanie w praktyce. W trakcie szkolenia uczestnicy i uczestniczki pracują nad rozwojem przywódczych umiejętności, wykorzystania motywacji wewnętrznej i zwiększenia motywacji zewnętrznej u pracowników. Uczą się, jak zachęcać zamiast zmuszać do działania. Odkrywają pomijane aspekty motywacji, uczą się rozumieć zachowania ludzi w zespole i wypracowują praktyczne narzędzia szefowskie. Poznają też ukryte przyczyny spadku motywacji, aby wiedzieć, jak sobie z nimi radzić.

Na czas i bez stresu – Zarządzanie czasem i radzenie sobie ze stresem

Mnogość i duże zróżnicowanie zadań w HR skutkować mogą stresem wynikającym zwykle z nieumiejętnego zarządzania czasem. Jeśli nałożymy na to jeszcze próbę połącznia kariery w HR z work life balance, okaże się, że bez solidnej porcji praktycznej wiedzy ani rusz. Można ją zdobyć, na przykład, podczas szkolenia GFKM Zarządzanie czasem i radzenie sobie ze stresem. Uczestnicy i uczestniczki w warsztatowej formie dowiedzą się,  jak ustalać priorytety i radzić sobie z „pożeraczami czasu”. Poznają i nauczą się korzystać z narzędzi, które pomogą zapanować nie tylko nad czasem, ale i stresem.

Droga do kariery w HR wymaga kombinacji edukacji, praktyki oraz ciągłego doskonalenia i zdobywania nowych kompetencji. Elastyczność to cecha, która przyda się bardzo zarówno adeptom, jak i specjalistom i menedżerom HR. Bądź gotowy/a na naukę nowych rzeczy, dostosowywanie się do zmian i rozwijanie się wraz z rozwojem branży.

Strefa wiedzy