Książka „The Performance Pipeline” Stephen Drotter

Nowość wydawnicza od GFKM – książka „The Performance Pipeline” Stephena Drottera w języku polskim. O zarządzaniu wynikami na wszystkich poziomach organizacji, przetłumaczona na język polski.

Jak uzyskać właściwe wyniki na każdym poziomie przywództwa autorstwa Stephena Drottera, współautora bestselleru The Leadership Pipeline. Jest to pozycja przełomowa, oparta na czterdziestoletnim doświadczeniu autora we współpracy z ponad 100 firmami na całym świecie. Książka definiuje „przepływ” pracy poprzez cały przekrój organizacji, wyjaśniając, jakie rezultaty musi generować każdy poziom i co powinno być przekazane na niższe poziomy, aby praca była wykonywana efektywnie.

Książka opisuje realne sytuacje i przykłady z życia zawodowego autora.
Wyjaśnia, jak działa model poziomów przywództwa w organizacjach.
Opiera się on na prostej strukturze i odpowiada na trzy zasadnicze problemy biznesowe:

  • Jak poprawić wyniki firmy poprzez zdefiniowanie celu dla każdego poziomu organizacji i skoncentrowanie działań na osiągnięciu spodziewanych wyników?
  • Jak doprowadzić do sytuacji, w której wszyscy liderzy odnoszą sukcesy dzięki temu, że udzielają liderom na niższych poziomach dokładnie takiego wsparcia, jakiego potrzebują oni do osiągnięcia sukcesu?
  • Jak pomóc liderom w przejściu na wyższy poziom przywództwa i jak usunąć przeszkody, które blokują osiąganie wyników?

Założeniem modelu Performance Pipeline jest elastyczność i możliwość jego dostosowania do potrzeb małych i dużych firm w każdej branży. Książka, którą proponujemy czytelnikowi, może służyć zarówno prezesom, dyrektorom, kierownikom jak i specjalistom. Dzięki tej lekturze dowiedzą się, jak zbudować i wdrożyć własny model Pipeline i czerpać z korzyści, które oferuje: jasność ról i ukierunkowane działanie wszystkich liderów na wszystkich poziomach. Dowiedzą się oni m. in. jak mierzyć pracę liderów pracujących na poszczególnych poziomach.

Koncepcja Poziomów Przywództwa Zorientowanego na Rezultaty (Leadership Performance Pipeline) została po raz pierwszy zaprezentowana na łamach Harvard Business Review, a następnie opisana w dwóch bestsellerach: „The Leadership Pipeline” i „The Performance Pipeline”, których autorem jest Stephen Drotter. Bazuje ona na doświadczeniu nabytym min. przez Stephena Drottera podczas współpracy z ponad 80-cioma firmami na całym świecie.

Koncepcja Poziomów Przywództwa wyznacza na świecie i w Europie jeden z głównych trendów rozwoju przywództwa w organizacji. Pozwala w krótkim czasie zwielokrotnić skuteczność działań kadry kierowniczej. Zapewnia firmie dostępność menedżerów z odpowiednimi kompetencjami we właściwym miejscu i właściwym czasie.

Opisuje drogę, która przechodzą liderzy każdej firmy podczas swojej kariery, napotykając na niej 6 zakrętów. Są to kluczowe zwroty w roli lidera nazywane okresem przejścia. W okresach tych, każdy lider jest najbardziej narażony na porażkę. To właśnie te momenty decydują o sukcesie na nowym poziomie.

Nowy poziom to nowe umiejętności, wartości; którymi powinni się kierować liderzy i nowa perspektywa czasu. Na każdym zakręcie lider musi sobie odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania: Co zabieram ze sobą z poprzedniego poziomu? Co zostawiam? Co jest nowego na tym poziomie?

Ogromnym wyzwaniem dla każdej organizacji, a zwłaszcza dla przełożonych i Działów HR jest zapewnienie Liderom wsparcia w okresie przejścia, tak, aby pracowali zgodzie z wymaganymi umiejętnościami, wartościami i reżimie czasowym.

Koncepcja Poziomów Przywództwa służy także do diagnozy istniejących przeszkód w rozwoju liderów. Pozwala na identyfikacje konkretnych działań, które udrożnia przepływ talentów w organizacji.

Kluczowymi Poziomami dla sukcesu firmy są: Poziom Lidera Obszaru, Lidera Liderów i Lidera Innych.

poziomy_przywodztwa.png

Proces podzielony jest na trzy główne etapy: Przygotowanie, Wdrożenie, Dalszy Rozwój. W ramach każdego etapu przewidziano szereg działań wspierająco rozwojowych dostosowanych do wymogów danego Poziomu Przywództwa.

Co uzyskujemy rozwijając Liderów w oparciu o koncepcję Poziomów Przywództwa?

  • Dzięki temu, że wymagane rezultaty są zdefiniowane jasno i odrębnie dla poszczególnych poziomów, uzyskuje się lepsze rezultaty poprzez większą koncentrację działań Liderów.
  • Wszyscy wiedzą, jakiej pracy oczekuje się na danym poziomie.
  • Dzięki wdrożeniu elementów koncepcji Poziomów Przywództwa możemy ocenić działania Liderów i ich skuteczność.
  • Liderzy lepiej wykorzystują swój czas, ponieważ wiedzą, jakie rezultaty muszą osiągnąć pracując na danym poziomie.
  • Działania rozwojowe mają jasno nakreślone, oparte na rezultatach cele.

GFKM nabyła prawa do wydania bestsellerowej książki Stephena Drottera, która jest integralną częścią materiałów szkoleniowych w ramach Procesu.

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów jest jedynym w Polsce licencjonowanym przedstawicielem Sirrah Group oferującym programy rozwojowe bazujące na koncepcji The Leadership Performance Pipeline.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej – skontaktuj się:

Wojciech  Parteka

kom: +48 600 095 648

e-mail: w.parteka@gfkm.pl

Strefa wiedzy