Lider w zespole rozproszonym

W kontekście pandemii zadania i oczekiwania wobec liderów w organizacjach nie zmieniły się. Jednak metody i środowisko pracy uległo dużym transformacjom. Głównie ze względu na rozpowszechnienie się pracy zdalnej. 

Różnice w działaniu lidera ze względu na pracę zdalną 

Jakie są podstawowe różnice w działaniu lidera zespołu stacjonarnego oraz lidera zespołu rozproszonego? Efekty pracy są widoczne natychmiast w zespole stacjonarnym. W zespole rozproszonym trzeba opierać się na zaufaniu do pracowników. 

Budowane zaangażowania 

Inaczej jest z kwestią budowania zaangażowania – w zespole stacjonarnym budowane było w całej grupie. W zespole rozproszonym istnieje konieczność skupienia się na indywidualnym budowaniu zaangażowania u każdego z członków teamu. A to często zaczyna się od… lidera, który pokazuje, że sam jest maksymalnie zaangażowany w projekt. 

Obecność lidera w pracy zespołu

Bardzo problematyczną kwestią dla wielu liderów jest obecność. Niegdyś była ona ciągła w zespole stacjonarnym, zaś w zespole rozproszonym z oczywistych przyczyn jest ona okresowa. Nie można już pojawiać się w pokoju, organizować często spontanicznych spotkań na open-space.

Wyzwania wobec liderów zespołów rozporoszonych 

Cztery najważniejsze wyzwania, jakie stają przed liderami zespołów rozproszonych: 

  • Komunikacja, czyli potrzeba dostarczania informacji jasnych, klarownych, ale i skutecznych

Tu warto ograniczyć komunikację tekstową i postawić na komunikaty głosowe – przede wszystkim wideo. Pomoże to zbudować też poczucie więzi, bo każdy niezależnie od lokalizacji może wziąć udział w spotkaniu podobnym do tego w biurze. Można pomyśleć nawet o organizacji eventów.

  • Organizacja pracy, czyli rozdzielanie i porządkowanie zadań, ale i nadzorowanie ich realizacji

Trzeba zdefiniować wspólnie z zespołem reguły pracy zdalnej. Nie można zapomnieć o wspieraniu transparentności w zespole, by jasne było poczucie, jak wygląda status realizacji projektu. Warto do tego celu zastosować rozwiązanie ułatwiające wizualizację workflow, czyli tablicę Kanban.

  • Ocena wyników – zarówno pracy samodzielnego pracownika, jak i lidera.

W osiągnięciu tego celu ważne są codzienne spotkania zespołu, pozwalające na minimum bieżącej obserwacji pracowników, monitorowanie realizacji zadań. Trzeba też zadbać o indywidualne rozmowy z pracownikami zdalnymi, najlepiej za pośrednictwem narzędzi wideo. 

  • Utrzymanie jedności zespołu 

Tu ważnym zadaniem, oprócz wynikających z poprzednich punktów codziennych spotkań jest organizacja pracy w taki sposób, by wymuszała ona przepływ informacji, konieczność rozmów indywidualnych pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu. I – co zawsze jest istotne – celebracja sukcesów.

Część z tych zadań zmienia tylko swą formę (spotkania, zebrania, delegacja zadań). Pozostałe wymagają nowego, często bardzo pomysłowego podejścia ze strony liderów. Z drugiej strony wyzwania pomagają nam na przełomowe rozwiązania i tworzenie nowej jakości pracy w zespole. 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poprzednim artykule o liderach zespołów rozproszonych: Podział liderów i rodzaje ich zadań

Więcej informacji znajdziesz w zapisie webinaru Wojciech Parteka na naszym kanale na YouTube:

Strefa wiedzy