Jakie wymagania należy spełnić, by dostać się na studia MBA?

Zastanawiasz się, jakie wymagania musisz spełnić, by dostać się na MBA? Podstawowe wymogi w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów to: ukończone studia wyższe, minimum 3-letnie doświadczenie kierownicze oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, a w przypadku programu prowadzonego w języku angielskim – dodatkowo zdany test z tego języka.

MBA wymagania – studia

Nie jest istotne, jaki kierunek studiów ukończyłaś/ukończyłeś. W programach Executive MBA GFKM uczestniczą nie tylko absolwenci kierunków związanych z zarządzaniem czy ekonomią, ale też studiów humanistycznych, prawniczych, inżynierskich, medycznych i innych. Ta różnorodność wydawać się może wyzwaniem dla prowadzących, ale w rzeczywistości jest czynnikiem wzbogacającym studia – daje cenną różnorodność perspektyw.

MBA wymagania – doświadczenie

Wymóg 3-letniego doświadczenia na kierowniczym stanowisku pojawia się nie bez przyczyny. Studiów MBA nie polecamy osobom, które dopiero co ukończyły studia i nie zdążyły jeszcze sprawdzić się w pracy czy to w firmie, czy na własny rachunek. Formalnie wymagamy zaświadczenia o zatrudnieniu lub potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej. Kierownicze stanowisko nie oznacza jednak, że kandydat na studia MBA musi być zatrudniony jako kierownik czy dyrektor. Chodzi przede wszystkim o doświadczenie menedżerskie w zarządzaniu zespołem czy projektem.

MBA wymagania – rozmowa kwalifikacyjna

To bardzo istotny element rekrutacji na studia MBA. Ponieważ do programów Executive MBA GFKM aplikują osoby z różnych części kraju, rozmowa kwalifikacyjna może być przeprowadzona telefonicznie. Trwa zwykle do 30 minut. Podczas rozmowy nie sprawdzamy wiedzy kandydatki/kandydata. Zależy nam na tym, by dowiedzieć się, jak przebiegała ich ścieżka zawodowa. Chcemy poznać ich motywacje i oczekiwania, a także dowiedzieć się, jakie kompetencje zamierzają rozwinąć biorąc udział w programie.

MBA wymagania – język angielski

W przypadku programu MBA w języku angielskim wymagamy od aplikujących znajomości tego języka na poziomie C1. Nie sprawdzamy certyfikatów, ale przeprowadzamy test – pisemny i ustny. Ten pierwszy trwa około 35 minut i polega na sprawdzeniu rozumienia biznesowego tekstu pisanego oraz umiejętności napisania krótkiego tekstu na zadany temat. Test przeprowadzany jest indywidualnie, a jego termin uzgadniany jest z kandydatką/kandydatem. Część ustna to rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana po angielsku.

Strefa wiedzy