Podział liderów i rodzaje ich zadań

We współczesnych organizacjach mówiąc o kadrze kierowniczej mówimy tak naprawdę o bardzo szerokiej grupie osób. Mają one różne obowiązki, techniki czy obszary działania. Dzisiaj przybliżymy podział liderów, ze względu na rodzaje ich zadań. 

Podział liderów

 • Lider innych

Patrząc na modele pracy, w organizacjach nic się nie zmieniło. Nadal samodzielni pracownicy muszą zrealizować zadania, cele. Tym, kto ułatwia im pracę jest „lider innych” – ma im dostarczać inspiracji oraz niezbędnych do pracy narzędzi. 

 • Lider liderów

Kolejny poziom to „lider liderów”. Dba on o efektywność pracy wszystkich zespołów, którymi zarządza. To on dbał i wciąż dba, by zasoby były odpowiednio dobierane i przydzielane, byśmy mogli pracować efektywnie.

 • Lider obszaru

Bardzo ważne zadanie ma przed sobą „lider obszaru”. To on musi sprawić, by w tych czasach można było budować przewagę konkurencyjną. On musi wiedzieć, co nas wyróżnia dziś i co nas będzie wyróżniało jutro. 

 • Lider biznesu

Na końcu tej struktury są liderzy biznesu, którzy odpowiadają za wynik finansowy. Czy sprawią, że płynność finansowa organizacji pozwoli na jej przetrwanie. Przed nimi jest największa odpowiedzialność i wielkie wyzwania.  

Jak wiele się zmieniło?

Możemy jednak zaobserwować, że tak naprawdę w czasach pandemicznych nic się nie zmieniło. Nadal około 75-85 procent pracowników to ci samodzielni eksperci, zaś 15-25 procent to liderzy na różnym stopniu zarządzania. To na tych drugich spoczywa odpowiedzialność i im trzeba ułatwić pracę. 

Zadania lidera

Zadania lidera, które istnieją niezależnie od sytuacji to:

 • określenie roli w zespole,
 • zdefiniowanie sensu istnienia (odpowiedzenie sobie na pytanie: „Dlaczego istnieje twój zespół”),
 • musimy znać i zdefiniować swoje cele, czyli odpowiedzieć na pytanie „co i jak”,
 • zapewnić spójność działania,
 • osiągać zakładane rezultaty. 

„Lider innych” ma do wykonania następujące zadania:

 • ustalanie celów i nadawanie priorytetów,
 • delegowanie i monitorowanie wykonania zadań,
 • dbanie o rozwój swoich bezpośrednich podwładnych,
 • ocena pracy i pomoc w podnoszeniu wyniku,
 • budowanie zespołu.
   

Właściwy podział liderów, zdefiniowanie zadań i ich odpowiednie wykonanie pozwoli nam nie tylko dobrze wywiązać się z roli lidera w czasach spokojnych, ale i być przygotowanym na nadejście kryzysów i wyjście z nich. Tak, jak w czasach rozproszonej pracy zdalnej podczas pandemii COVID-19. 

Przeczytaj też poprzedni artykuł z cyklu o wyzwaniach lidera zespołu rozproszonego: Imperatywy działania lidera zespołu w czasach pracy zdalnej

Strefa wiedzy