Czym są runy biznesu?

Runy Biznesu®

to nowe, świeże spojrzenie na Twój biznes, produkt, usługę, firmę, sytuację.

Runy zachęcają do twórczego myślenia, zmieniają perspektywę.

To narzędzie do rozbudzania wyobraźni i wyzwalania nowych pomysłów. Runy pozwalają w innowacyjny i przyjazny sposób spojrzeć na swoją działalność biznesową.

Zostały stworzone specjalnie dla liderów, managerów, przedsiębiorców, kreatorów.

Runy Biznesu®

Runy Biznesu® to możliwość nowego, świeżego spojrzenia na Twój biznes, produkt, usługę, firmę, sytuację. Dzięki nim można zachęcić do twórczego myślenia i zmienić perspektywę.

To narzędzie do rozbudzania wyobraźni i wyzwalania nowych pomysłów. Runy pozwalają w innowacyjny i przyjazny sposób spojrzeć na swoją działalność biznesową. Zostały stworzone specjalnie dla liderów, managerów, przedsiębiorców,  kreatorów.

 


Runy Biznesu® to zestaw 3 kości do gry, zwany Runami. Każdy Run odpowiada jednej kategorii biznesowej.

Kategorie biznesowe to:

Człowiek – zawiera 6 elementów biznesowych reprezentujących Ciebie, Twoich Klientów, a także osoby, które są lub mogą być związane z działalnością Twojego biznesu (szeroko rozumiani interesariusze).

Ziemia to 6 elementów biznesowych reprezentujących materialne aspekty Twojej działalności, takie jak produkty i usługi. Ponadto wszelkie kanały komunikacji i dystrybucji oraz wszelkie miejsca interakcji z Twoją działalnością zarówno prywatną jak i biznesową.

Powietrze zawierający 6 elementów biznesowych reprezentujących niematerialne aspekty Twojej działalności, które tworzą przyjemne doświadczenie dla wszystkich, którzy odkrywają Twoją działalność.

Dodatkowo w zestawie znajduje się 18 kart zawierających informacje o każdym z Runów.

 


JAK KORZYSTAĆ  Z Runów Biznesu®:

Runy Biznesu® w BURZY MÓZGÓW

–  Wyrzuć jedną, dwie lub trzy kości, a następnie użyj wylosowanych runów do analizy swojej Firmy lub sytuacji.

–  Możesz pracować w danym momencie z jednym elementem biznesu lub możesz użyć Runów Biznesu do przeanalizowania kombinacji występujących w ramach trzech kategorii biznesowych (człowiek, ziemia, powietrze).

Na przykład: jeśli wyrzuciłeś kostkę z runem Sieć, możesz zastanowić się nad kwestiami rozszerzenia kręgu osób wspierających Twoją Firmę lub sytuację. Możesz rozważyć rozwój swojej sieci kontaktów biznesowych. Jeśli użyłeś trzech kości i wyrzuciłeś: Lokalnie, Sieć, Wartość, to możesz zadać sobie pytania: „Jakie wartości reprezentuje moja firma?”; „Jaką wartość dostarczam?”; „Jakie wartości chciałbym przekazać i w jaki sposób?” lub „Jak wzmocnić swoją obecność na rynku lokalnym ?”.

–  Jeśli potrzebujesz pomocy, po prostu wyciągnij odpowiednią kartę (-y) opisu danego Runu i je przeczytaj.

–  Można również zamiast rzucania kości po prostu użyć kart z opisem Runów. Wystarczy wyciągnąć jedną lub więcej kart i używać ich do burzy mózgów.

 


Runy Biznesu® w PLANOWANIU BIZNESOWYM

– Wybierz jedną kostkę i przejść przez wszystkie Runy reprezentowane w ramach jednej z trzech kategorii biznesowych (Człowiek, Ziemia, Powietrze) i zapisz wszystkie swoje refleksje, myśli i pomysły powiązane z każdym z runów w kontekście przyszłości Twojej Firmy lub sytuacji.

– Następnie weź drugą, a potem trzecią kostkę i powtórz procedurę. Tym samym powstanie dla Ciebie zestaw 18 kart pomysłów i przemyśleń.

– Kolejny krok to analiza relacji i powiązań pomiędzy elementami. Na przykład: Run Otoczenie reprezentuje osoby (Człowiek), podmioty wokół Ciebie, Twojej Firmy lub sytuacji zaangażowane lub nie w to co robisz. Zidentyfikuj grupy, które Cię interesują. Jakie są relacje między nimi? Jak można dotrzeć do jednej grupy poprzez drugą? Jak materialne (Ziemia) i niematerialne (Powietrze) elementy Twojej Firmy lub sytuacji odnoszą się do każdej z tych grup?

 


Runy Biznesu® w KREOWANIU NOWYCH POMYSŁÓW

Podobnie jak malarz wykorzystuje standardowy zestaw kolorów i miesza je aby stworzyć nowe odcienie, tak wszystkie 18 Runów Biznesu® można łączyć ze sobą, tworząc dziesiątki różnych kombinacji.

Tak jak artysta musi koncentrować się przez chwilę na szczegółach (kolory, pociągnięcia pędzla, płótno, podkład), a następnie cofnąć się do zobaczyć cały obraz, tak Runy Biznesu® są doskonałym sposobem na to, aby spojrzeć na różne elementy swojej działalności i zobaczyć w jaki sposób je połączyć i stworzyć tym samym spójny obraz Firmy lub sytuacji jako całości.

Podobnie jak istnieje wiele różnych stylów malarstwa, istnieje wiele sposobów, aby korzystać z Runów Biznesu®. Można ich używać jak malarstwa impresjonistycznego – kilka prostych uderzeń tu i tam, które dają przybliżony obraz przedmiotu (wybierasz kilka runów, aby stworzyć połączenia pomiędzy nimi). Można ich używać jak Monet, tworząc obraz z tysięcy maleńkich kropek różnokolorowych (analizując jeden element biznesu w danym momencie, a następnie analizując, jak inne elementy są ze nim powiązane).

Stwórz własną metodykę posługiwania się Runami. Można ich używać w sposób opisany powyżej lub grać nimi i znaleźć swoje własne wariacje. Każde rozwiązanie jest dobre.

 


Runy Biznesu® w PRACY ZESPOŁOWEJ

Pomyślcie o wspólnym projekcie, problemie czy sytuacji w projekcie. Właściciel projektu rzuca kośćmi i przez jakiś czas (wcześniej uzgodniony) wszyscy uczestnicy dyskutują nt. danego projektu znajdując powiązania pomiędzy runami.

Możecie również przepracować wyzwania, problemy czy trudne sytuacje kilku osób z zespołu.

Pierwsza osoba wprowadza grupę w swój projekt,  problem lub wyzwanie. Rzuca kośćmi i zaczyna się burza mózgów. Gdy minie czas kolejna osoba z grupy robi to samo: wprowadza w temat, bierze kości, rzuca i zaczyna się burza mózgów.

Sugerowana wielkość grupy to 4 – 5 osób, plus moderator dobrze znający definicje Runów Biznesu®®. Czas jednej rundy to około 5 – 7 minut.

 

ŻYCZYMY ODWAGI W ZASTOSOWANIU. POWODZENIA W REALIZACJI CELÓW I MARZEŃ.

Strefa wiedzy